Photos
Posts

Vi har en god og en dårlig nyhet. Opptaket til videreutdanninger som starter over jul er nå helt i sluttfasen. Søknaden har vært god, og klassene for akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie er i ferd med å fylles. Dessverre blir vi nødt til å trekke studiet i barnesykepleie denne gangen i og med at det var for få som takket ja til studieplass.

Denne uka er avdelingen vertskap Nasjonal statuskonferanse om screening og intervensjoner i svangerskapet. Konferansen samler nasjonal og internasjonal ekspertise på området, og representanter fra både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet bidrar. HIST-studenter kan delta gratis på konferansen!

Posts

Da er høstsemesteret i full gang! Til sammen nesten 200 studenter på master og videreutdanning i psykisk helsearbied, helsesøsterutdanning, samt videreutdanninger i kardiologisk sykepleie, avansert klinisk sykepleie og kreftsykepleie får en flying start på studenttilværelsen med emnet Innføring i Forskningsmetoder. Vi ønsker dem lykke til !

Operasjonsavdelingene på St Olav's hospital inviterer til møte og omvisning for deg som tenker å søke videreutdanning i operasjonssykepleie! 10. og 11. september kl 1515-17.

No automatic alt text available.

Krise og beredskap! For en billig penge kan du delta på dagsseminar 10 september. Obs! begrenset antall plasser.

No automatic alt text available.

3. september mellom kl 13 og 16 inviterer vi aktuelle søkere til videreutdanning til å besøke oss på Øya helsehus. Faglærerne på anestesi, akutt, barn, intensiv og operasjonsutdanningen vil være tilgjengelig for å svare på ethvert spørsmål du måtte ha. Vi minner om at søknadsfrist for disse utdanningene er 1. oktober, med oppstart først på nyåret.

No automatic alt text available.

Opptaket til utdanninger som starter i høst er nå på det nærmeste ferdig. Vi har fortsatt noen ledige plasser på videreutdanning i Kardiologisk sykepleie, 60 studiepoeng, deltid over tre semester. Det er derfor åpnet for å søke på studiet frem til 23. juni. Kanskje er dette noe for nettopp deg eller noen du kjenner?

Ønsker du mer kunnskap om pasienter med hjertesykdom i sykehus eller kommunehelsetjenesten? Her er videreutdanningen for deg.Kartlegginger konkluderer med at det er behov for økt formalisert kompetanse innen kardiologisk sykepleie. Teknologiske nyvinninger gir grunnlag for nye behandlingstilbud til…
hist.no

Simulering og ferdighetstrening inngår i mange av våre videreutdanninger. Her ser vi studenter i barnesykepleie i aksjon under gårsdagens simuleringsøvelse ved Medisinsk Simulatorsenter på St Olavs hospital.

No automatic alt text available.

Søknadsfristen for opptak til videreutdanninger i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ser ut til å bli 1. oktober, med oppstart i januar 2014. Dette er fulltidsutdanninger på 90 studiepoeng over ett og et halvt år. Det forventes ingen store endringer i forhold til studieplan for inneværende kull. Studieplanene finner dere på HIST sine hjemmesider.

Da har søknadsfristen gått ut for de fleste av våre videreutdanninger. Søknaden er jevnt over svært god, og tilbud om studieplass vil bli sendt fortløpende i tiden fremover. Spesielt er vi glade for stor søknad til Avansert Klinisk Sykepleie og Paramedicutdanningen. Plassene på Helsesøster blir det også konkurranse om!

Vi velger å forlenge søknadsfristen for videreutdanningsemnet i Overvekt hos Barn og Unge i et Folkehelseperspektiv til 15. mai, så her er det fortsatt mulig å søke!

Utkast til studieplan for videreutdanningen i Avansert Klinisk Sykepleie er nå publisert på våre nettsider.

Ønsker du mer kunnskap om sykepleie til pasienter i spesialist- og kommunehelsetjenesten? Her er videreutdanningen for deg! HiST tilbyr i samarbeid med St. Olavs Hospital en ny videreutdanning i avansert klinisk sykepleie. Her vil du oppnå økt kompetanse og utvikle dine evner til å yte avansert syke...
hist.no

Det nærmer seg påske og søknadsfrist for utdanningene som starter til høsten. Dette gjelder Avansert Klinisk Sykepleie, Helsesøsterutdanning, Kardiologisk sykepleie, Kreftsykepleie, Nasjonal Paramedicutdanning, Psykisk helsearbeid, Overvekt hos barn og unge i et folkehelseperspektiv, Pedagogisk veiledning, Smerte og smertebehandling og Innføring i forskningsmetoder.

Noe for enhver smak altså!

Gjør et godt valg! Videreutdanning i psykisk helsearbeid gir arbeidsmuligheter både innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten.
Krav til opptak er 3-årig høyere utdanning innen helse og sosialfag og minst to års yrkespraksis etter fullført utdanning. Søk på hist.no/psykiskhelsearbeid/

Videreutdanningen gir grunnlag for opptak til 2.år i Master i psykisk helsearbeid. Søk på hist.no/masterpsykiskhelsearbeid/

Utdanningen er rettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker faglig fordypning innen psykisk helsearbeid. Helse- og sosialarbeidere med gjennomført videreutdanning kan inneha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten som krever avansert kunnskap om mennesker med psykiske lidelser i samspil...
hist.no

For sjuende gang starter vi i mars videreutdanning i sykepleie til barn med smerte. Studiet er på 15 studiepong, nettbasert, og interessen har vært stor med søkere fra hele landet. Høgskolelektor Heidi Killingberg er ansvarlig for gjennomføringen, og vi staser på nytt kull våren 2014!

Vi utlyser flere videreutdanninger med søknadsfrist 15. april, og oppstart til høsten. Mer detaljert informasjon kommer etter hvert. Følg også med på våre ordinære nettsider: http://hist.no/videreutdanningersykepleien/

Helse- og sosialsektoren er preget av store utfordringer. Kravet til oppdatering og fornying av kunnskap øker både for den enkelte arbeidstaker og for organisasjonen som helhet. Dette gjenspeiler seg i stadig økende etterspørsel etter etter- og videreutdanninger.
hist.no