Photos
Posts

108 ประโยคภาษาอังกฤษถาม-ตอบพื้นฐาน เรียนครบจบแล้ว ฟุดฟิดฟอไฟได้ในระดับหนึ่งแน่นอน คอนเฟิร์ม!
https://bit.ly/2F7cfmU

- การทักทาย
- ข้อมูลส่วนบุคคล...
- สิ่งที่ชื่นชอบ
- ความสามารถพิเศษ
- ครอบครัว
- ทั่วไป
จบแล้วฟุตฟิดได้ระดับหนึ่งแหล่ะ.....เย้...(ต้องฝึกบ่อยๆด้วยนะ)

เริ่มเดี๋ยวนี้เลย >> https://bit.ly/2F7cfmU

See More
ประโยคภาษาอังกฤษ 108 ประโยคพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกันนะครับ เนื้อหาต่อไปน.....
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การแนะนำตัวเอง การแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน และการถามถิ่นที่อยู่ ....
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
Posts

บทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน Level 1 ตอนที่ 1

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นซีรีส์ค่อนข้างยาว มีหลายตอน

ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การทักทาย การแนะนำตัวเอง และการแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน ระหว่าง อ...
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สิบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบท...
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 9 Posted 12 February 2018 By Teacher Under คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่เก้....
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 8 Posted 07 February 2018 By Teacher Under คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่แปด ...
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 7 Posted 01 February 2018 By Teacher Under คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่เจ็....
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 6 Posted 28 January 2018 By Teacher Under คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่หก ค....
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 5 Posted 27 January 2018 By Teacher Under คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ห้า ....
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 4 Posted 26 January 2018 By Teacher Under คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สี่.....
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 3 Posted 25 January 2018 By Teacher Under คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สาม ....
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 2 Posted 24 January 2018 By Teacher Under คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สอง ....
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
เริ่มทำข้อบสอบ คลิก START QUIZ
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

มาเรียนรู้คำศัพท์อาชีพต่างๆ คลังคำศัพท์ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

คำศัพท์อาชีพต่างๆภาษาอังกฤษ [ Jobs or Occupations] คำศัพท์สำหรับนักเรียน รวมคำศัพท์อาชีพภาษา คำศัพท์ระดับประถมศึกษา คำ...
angkritonline.com

มาเรียนรู้คำศัพท์ประเทศต่างๆกัน เป็นคำศัพท์จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อประเทศต่างๆภาษาอังกฤษ [ Countries ] พร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ประเทศต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท...
angkritonline.com

มาเรียนรู้คำศัพท์ยานพหนะภาษาอังกฤษกัน...คำศัพท์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ยานพาหนะต่างๆภาษาอังกฤษ [Vehicles] คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน รวมคำศัพท์ยานพาหนะต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ�...
angkritonline.com

คำว่า "ไม่เป็นไร" คำๆเดียวในภาษาไทยใช้ได้จักรวาลมาก แต่ภาษอังกฤษเขาใช้ต่างจากเราอย่างไรบ้าง รู้ไหมเอ่ย

คำว่า “ไม่เป็นไร” ภาษาไทยคำเดียวใช้ได้ทั้ง 3 สถานการเลยคือ ใช้ตอบรับคำขอบคุณ คำขอโทษ และไม่บาดเจ็บอะไร แต่...
ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

เรียนรู้กริยาวลีน่ารู้ Phrasal verb

Image may contain: text