Photos
Videos
Laurenču Sākumskolas 4.a klase piedalījās starptautiskājā izglītības akcijā "Pasaules lielākā mācību stunda". Skolēni datorikas stundā iepazinās ar ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem; diskutēja, kādu ieguldījumu katrs no viņiem var dot mērķu sasniegšanā un veidoja vienkāršas animācijas-reklāmas par veselīgu dzīvesveidu, labu veselību, planētas aizsardzību. Vairāk informācijas par stundu un bērnu radītie darbi ir pieejami: https://datorika.blogspot.com/2017/09/pasaules-lielaka-macibu-stunda.html The World's Largest Lesson
1
Posts

Mīļie Pasaules lielākās mācību stundas dalībnieki!
Vēlreiz sirsnīgs paldies par piedalīšanos akcijā! Bija patiess prieks daudzus no Jums satikt klātienē, bet tos, kuri šoreiz palika mājās, ceram satikt nākamajā gadā. Akcija ir noslēgusies un materiāli tiks apkopoti, taču stāsts jau ir par mūsu ikdienas praksi un izvēlēm, par katras rīcības ietekmi uz apkārtējo vidi, uz planētas ilgtspēju un sabiedrības labklājību. Lai Pasaules lielākās mācību stundas laikā gūtās zināšanas un atziņas tiktu liktas lietā katrā mācību stundā!

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija added 42 new photos to the album: Noslēgums izglītības akcijai "Pasaules lielākā mācību stunda" — with Ilze Dalbiņa at Pedagogijas, Psihologijas Un Makslas Fakultate.

Foto: Roberts Vidzidskis.

Starptautiskajā izglītības akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda”, kas mudināja izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus pa...radumus, šogad piedalījās skolotāji no 51 Latvijas izglītības un kultūras iestādes, sagatavojot 111 tematiskos nodarbību plānus un iesaistot vairāk nekā 3000 bērnu un jauniešu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā.

See More