Posts
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร added 122 new photos to the album: โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ.

17 มีนาคม 2561 งานแนะแนวเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้มีศักยภาพในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ติวฟรี !!! ให้กับนัก...ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้เข้าติวสอบเข้ารับราชการ การจัดกิจกรรมนี้จัดระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกิจจาทร 1 ชั้น 4 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยทีมวิทยากร อาจารย์อุดม สุขทอง อาจารย์ปิยะดา จุลวรรณา และอาจารย์ปรีชา จั่นกล้า

See More
Videos
"ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ "
277
1
Photos
Posts
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร added 338 new photos to the album: 13 มีนาคม 2561 โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2561.

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2561 โดยกิจกรรมในวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการ...รณรงค์รักษ์พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา สารสุข เป็นกิจกรรมการทำงานเป็นทีม การรณรงค์โดยใช้ความคิดในทางสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

See More

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับโควตา (Quota) ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง
Click : http://admission.pnru.ac.th/home/other/14

No automatic alt text available.
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and text
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

บัณฑิตที่ทำเรื่องเลื่อนรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หรือ คลิกที่ http://std-aff.pnru.ac.th/…/75a4a71e4c3aed88c4f73a7c8051316…

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร added 148 new photos to the album: โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561 (ต่อ).

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2561
โดยกิจกรรมในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นกิจกรรมบรรยายเรื่อง “งานประกันค...ุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรม” โดย ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง เทคนิคการสร้างเครือข่ายและทีมงาน โดย อาจารย์หัสพร ทองแดง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561 ทั้งยังมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์แต่ละคณะ และบุคลากร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ

See More
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร added 475 new photos to the album: โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2561.

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2561 โดยกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แบ่...งกลุ่ม 8 กลุ่ม “เทคนิคการทำงานเป็นทีม” โดยทีมวิทยากรและคณะ และกิจกรรมทักษะการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานเป็นกลุ่ม (work group) ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

See More
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร added 306 new photos to the album: ปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 45 และ 46 ประจำปี 2561.

10 มีนาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 45 และ 46 ประจำปีการศึกษา 2561 ช่วงเช้าเป็นการ...ตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ ช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา ณ กิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช ในการปฐมนิเทศ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้

See More

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดให้มีพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์ เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วางที่โต๊ะหมู่บูชาด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และมี นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล อ่านประกาศ สำนักนายก...รัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลังจากนั้นรองศาสตราจารย์ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังเสร็จพิธีดังกล่าวมีผู้บริหาร คณบดี และบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

See More

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชทาน ปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 2,873 คน
ในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีมติถวาย/มอบปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1.นายแพทย์พิเชฐ... บัญญัติ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ /การจัดการเทคโนโลยี) 2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.สิริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 3. นางวิไลวรรณ ค้าทางชล (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ /บริหารธุรกิจ) 4. นายณรงค์ศักดิ์ แมลงภู่ (ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์/ดนตรีไทยศึกษา) 5. พระใบฎีกาอรรถพล(อนุจารี นิสงค์) (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์/รัฐประศาสนศาสตร์) 6. นายวสุ ผ่านวินิจ (ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์/การพัฒนาชุมชน) และ7. นายอธิป ย้อนเพชร (ศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์/ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ยกระดับภูมิปัญญา สร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

See More

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชทาน ปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 2,873 คน
ในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีมติถวาย/มอบปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1.นายแพทย์พิเ...ชฐ บัญญัติ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ /การจัดการเทคโนโลยี) 2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.สิริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 3. นางวิไลวรรณ ค้าทางชล (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ /บริหารธุรกิจ) 4. นายณรงค์ศักดิ์ แมลงภู่ (ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์/ดนตรีไทยศึกษา) 5. พระใบฎีกาอรรถพล(อนุจารี นิสงค์) (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์/รัฐประศาสนศาสตร์) 6. นายวสุ ผ่านวินิจ (ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์/การพัฒนาชุมชน) และ7. นายอธิป ย้อนเพชร (ศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์/ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ยกระดับภูมิปัญญา สร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

See More
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing
No automatic alt text available.
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร added 2 new photos.

กองพัฒนานักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศ และตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.พบ.รุ่นที่ 45 และ 46 ตามประชาสัมพันธ์นี้