Photos
Videos
บรรยากาศภายในงาน PEA HAPPY RUN Pattaya วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ติดตามบรรยากาศภายในงานได้ทาง Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
174
17
บรรยากาศ ณ จุดปล่อยตัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชวนนักวิ่งร่วมวิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ ในงาน PEA HAPPY RUN ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงาน PEA HAPPY RUN วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ วิ่งแบบ Day Run โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #PEAHAPPYRUNAYUTTHAYA
79
12
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชวนนักวิ่งชาวไทยและต่างชาติร่วมวิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ ในงาน PEA HAPPY RUN ณ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา วันนี้ (วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 19.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงาน PEA HAPPY RUN วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ วิ่งแบบ Night Run โดยมี พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ร่วมงาน มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก ณ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี #PEAHAPPYRUN
81
9
Posts

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำร่อง Pre - Launch แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้ (วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.) นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ทดสอบระบบแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus (Pre - Launch)” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
- นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
- นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อำนวยการ การไฟ...ฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- นายชาติชาย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
- นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
- นายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ Online ครบวงจรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบ One Touch Service “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง” ทุกที่ ทุกเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง อำนวยความสะดวกผู้ใช้งานด้วยความรวดเร็ว มีฟังก์ชั่นการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การชำระค่าไฟฟ้า คำนวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดงาน

ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ ฟรี ! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใช้ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

ในอนาคตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ไฟจะสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังจะเพิ่มประสิทธิภาพ Server เพื่ออำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดและรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 5 ล้านราย ภายในปี 2564

......................

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

See More

📲Download ได้แแล้ววันนี้ PEA Smart Plus จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง ทั้งในระบบ Android และระบบ iOS

PEA Smart Plus มี ฟังก์ชันการทำงานหลักๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
2. ค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้า...
3. สร้าง QR Code และ Barcode เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงินค่าไฟฟ้าได้
4. ผู้ใช้งาน Application สามารถแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้
5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กฟภ.
6. ปฏิทินกิจกรรมของ กฟภ.
7. ผู้ใช้งานสามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนได้
8. สามารถส่งข้อมูลข้อขัดข้องให้กับ PEA Call Center
9. สามารถติดต่อ กฟภ. ผ่านทาง e-mail, PEA website, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
10. สามารถสมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการเสริมของ กฟภ. เช่น แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วันสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยแจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น
11. สามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารได้

See More
Posts

PEA HAPPY RUN อยุธยาสุดคึกคัก
นักวิ่งเข้าร่วมกว่า 3,000 คน
ยอดบริจาครวม 8 แสนกว่า

- อมรินทร์ทีวี : ...
http://www.amarintv.com/entertainment-upda…/update-10/157710

See More

วิ่งได้กำลังแถมยังได้บุญ ใครจะไปพลาดล่ะ
#AmarinTV34 #อมรินทร์ทีวี34

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้างความสุขควบคู่ไปกับการให้ความรู้และการบริการประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นองค์กรท.....
amarintv.com

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดมเจ้าหน้าที่เร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสู่สภาวะปกติ จากเหตุการณ์รถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำ ไฟลุกไหม้สายไฟฟ้าและอุปกรณ์เสียหาย

วันนี้ (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 02.39 น.) เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันพุ่งข้ามเกาะมาชนกับรถยนต์ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ส่งผลให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาด อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้รับความเสียหาย จุดเกิดเหตุบริเวณถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าสระบุรี ใกล้กับตลาดหน้าอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท ได้ดำเนินการตัดจ่ายจุดเกิด...เหตุออกจากระบบจ่ายไฟฟ้าและย้ายโหลดบางส่วนไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้บางส่วน เมื่อเวลา 03.12 น. ปัจจุบัน ดำเนินการซ่อมแซม แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 80 และบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ให้ประชาชนบ้านพักอาศัยและภาคธุรกิจบริเวณตลาดหน้าอำเภอพระพุทธบาท จำนวน 300 กว่าหลังคาเรือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าระบบไฟฟ้าหลักจะเร่งซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในคืนนี้ เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

.....................

ภาพ/ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ประสานงานด้านข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

See More

กฟภ. จัดประชุมรับฟังความเห็น “แผนที่นำทางและแผนยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า”

นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความเห็น “แผนที่นำทางและแผนยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายอุปกรณ์หลัก หม้อแปลง มิเตอร์ สายไฟ ลูกถ้วย และอุปกรณ์ป้องกัน รวมทั้งหน่...วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และภาคเอกชน

การประชุมในครั้งนี้เพื่อรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานตามแผนที่นำทางฯ ซึ่ง กฟภ. จะนำมาปรับใช้กับกระบวนการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟภ. ในอนาคต เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าดับที่เกิดจากอุปกรณ์ชำรุดและยกระดับคุณภาพการผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง

............................

ข่าว / ภาพ : กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า

See More

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชิญชวนติดตาม รับชม... รายการ แบบนี้...ใช่เลย ความยาว 1 นาที
ตอน...สารไวไฟ ต้องเก็บไว้ให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 HD เลข 35 เวลาประมาณ 16.30 น. ก่อนรายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ

...

แหล่งข่าว: https://youtu.be/wURLqJ26408

See More
รายการ แบบนี้...ใช่เลย ตอน สารไวไฟ ต้องเก็บไว้ให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 61
youtube.com

ผู้ว่าการ กฟภ.ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สาขาย่อย
อ.วังยาง จ.นครพนม สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเดินหน้า ยึคลูกค้าเป็นศูนย์กลางการทำงาน

วันนี้(16 กุมภาพันธ์ 2561 )เวลา 10.00 น.
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกิตติ จริยะมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 2 นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม...
นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยผู้บริหารจากการไฟฟ้าเขต เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยมีนายวรา บัณฑิตย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอวังยาง พร้อมพนักงาน ให้การต้อนรับ
นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก นายสงัด บูรณภัทรโชตินายอำเภอวังยาง นายเรืองศักดิ์ วงศ์ศรีชา​นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง นายวิมล วันนาพ่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายดวง คนมีศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี พ.ต.อ.ชลพงศ์ อารมย์ด ผู้กำกับการสถานีตำรวจวังยา นายประกอบ สุภาพรหม​สาธารณสุขวังยางนายสุรชัยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม นายไฉน มีบุ​ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี นายสมชัย คำเห็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยางนายทินกร ภาคนาม​​ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ร่วมต้อนรับผู้ว้าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม

​การเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอวังยาง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวังยางและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเขตความรับผิดชอบ 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1.ตำบลวังยาง 9 หมู่บ้าน 2.ตำบลโคกสี 7 หมู่บ้าน 3.ตำบลยอดชาด 7 หมู่บ้านและ 4.ตำบลหนองโพธิ์ 4 หมู่บ้าน

ประกาศข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพ/ข่าว :การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

See More

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED ณ พระธาตุเรณู วัดธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย โดยมีนายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กล...่าวต้อนรับในนามชาวจังหวัดนครพนม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงาน กฟภ. และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ พระธาตุเรณู วัดธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ในพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยหลอด LED ภายใต้ โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ.ของท่านผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้าน Towards Sustainable CSR เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ทำให้เกิด โครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานจากการติดตั้งไฟส่องสว่างด้วยหลอด LED ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังสร้างความสวยงาม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รวม 20 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท สำหรับพระธาตุเรณูแห่งนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเปลี่ยนหลอด LED จำนวน 617 ดวงโคม สำหรับส่องสว่างบริเวณโดยรอบองค์พระธาตุเรณู โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศาลา กุฏิ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดพระธาตุเรณู มีความสวยงาม สว่างไสว พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาสักการะในเวลากลางคืน และสามารถประหยัดพลังงานได้ 24,000 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 96,000 บาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 13 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ด้วยงบประมาณ 1.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี และต่อเนื่อง หน่วยงาน PEA ได้ให้ความสำคัญมอบให้ชุมชน และสังคมไทยตลอดมา

ภาพ/ข่าว/รายงานโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

See More

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกับชุมชนใช้พลังงานทางเลือกทดแทน ณ วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน โดยมีนายพลายุตม์ งามล้วน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในนามตัวแทนผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีท...่านดำรง สิริวิชยอิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติกล่าวขอบคุณ และมีนายอภิชาต อุณหะเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี พ.ต.ท.พิตรพิบูล มาตย์นอก สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหลักศิลา นางณัชกานต์ มาลาภูมิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงาน กฟภ. และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ณ วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน ตำบลดอนนาหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน ตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสังคม ของกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นให้ชุมชน มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนไปแล้ว 6 แห่ง ตั้งแต่ปี 2559-2560 งบประมาณทั้งสิ้น 4.9 ล้านบาท โดยการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านการใช้พลังงานทดแทน ในการพัฒนาการแปรรูปผลิตผล ให้มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นใจส่งเสริมทางเศรษฐกิจของประเทศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังคงดำเนินโครงการฯสนับสนุนส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ภาพ/ข่าว/รายงานโดย
: แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

See More

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีนายธีรศักดิ์ สัตถาผล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในนามตัวแทนผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม โดยมีท่านดำรงค์ สิริวิ...ชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รองผู้บังคับบัญชากรมณฑลทหารบกที่ 210 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงาน กฟภ. และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เป็นจำนวนมาก ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม

ศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 โดยได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานระบบนำทางรถแก้ไฟ และติดตั้งโปรแกรมที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมให้บริการลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยงบประมาณ 3.2 ล้านบาท เพื่อรองรับการเจริญเติบโตการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ด้านงานบริการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และผู้ใช้ไฟในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และมั่นคงตลอดไป

ภาพ/ข่าว/รายงานโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

See More

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียม!!!!เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา

***สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ***

***กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2561 ****

...

***หากไม่สะดวกโพสต์ข้อความลงใน PEA Facebook สามารถส่งข้อมูลได้ที่ช่องทาง http://pastpea.pea.co.th/pea_callcenter/contactform.htm หรือทาง email ที่ 1129@pea.co.th หรือ live chat กับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ https://www.pea.co.th/ติดต่อเรา หรือโทร.1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

See More
Image may contain: text

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

เชียงใหม่สุดล้ำ กฟภ.นำร่องเปิดตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

แหล่งข่าว: https://youtu.be/nNiE5-akwj4

เชียงใหม่สุดล้ำ กฟภ. นำร่องเปิดตัวตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและปั้มชาร์จแห่งแรกในไทย # PEA EV TUK TUK เชียงใหม่
youtube.com

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดโครงการ “PEA VOLTA Platform สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า” ณ สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิด “PEA VOLTA Platform สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า” โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ มีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วม...

Continue Reading

สีของแสงไฟ บอกความเป็นคุณ

No automatic alt text available.