Reviews
4.8
20 Reviews
Tell people what you think
Henryk Cudzilo
· June 1, 2017
Polecam - dotacje unijne >> więcej na stronie RARR u
Photos
Videos
Film dokumentujący Dzień Otwarty RARR
3
Posts

W dzisiejszych Aktualnościach TVP3 Rzeszów został wyemitowany materiał nt. konkursu Junior Innowacji Podkarpacia. Więcej informacji nt. konkursu można znaleźć na stronach RARR I AEROPOLIS. Zgłoszenia przyjmujemy do 2 marca br.

Studenci, absolwenci uczelni i młodzi naukowcy, wszyscy z dobrym pomysłem na biznes, mogą startować w konkursie Junior Innowacji Podkarpacia 2018. Na zgłoszenia do 2 marca czeka Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Liczą się już same pomysły na przyszły biznes. Najlepsze z nich zostan....
rzeszow.tvp.pl

Projekt ELDORA (Erasmus+)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bierze udział w realizacji projektu ELDORA "Education for Local Development of Rural Areas" - „Edukacja w celu rozwoju regionalnego terenów wiejskich”

Projekt międzynarodowy "Education for Local Development of Rural Areas" (akronim "ELDORA") jest realizowany w okresie od 02.10.2017 r. do 01.10.2019 r. w ramach Programu ERASMUS+.

...Continue Reading
Image may contain: stripes
Posts

W dniu 08.02.2018 r. w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym zostało podpisane „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu reprezentowaną przez Rektora prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Mariusza Bednarza. Zawarte porozumienie ustanawia biznesowe i społeczne partnerstwo obu podmiotów na rzecz tworzenia ekosystemu wspierania przedsiębiorczości akademickiej. Cieszymy się z podpisania tego porozumienia, jest to bowiem jedna z pierwszych tego rodzaju umów, która pozwoli rozbudować ekosystem startupowy w regionie.

PWSTE w Jarosławiu added 11 new photos.

Mamy dla Was bardzo dobrą wiadomość! Podpisaliśmy umowę współpracy z Aeropolis Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Dzięki niej studenci #PWSTE będą mogli uczestniczyć w wielu innowacyjnych projektach. Wiele z nich, jak na przykład start-upy uzyskują ogromne dofinansowanie z UE.

We have very good news for you! We signed a cooperation agreement with @[323779231112707:274:Aeropolis Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny]. Thanks to her students #pwste will be able to participate in many innovative projects. Many of them, such as start-ups, receive huge funding from the EU.
Translated

PROJEKT: „BYĆ KOBIETĄ”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego ...( jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia.

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety:
• od 50 roku życia,
• długotrwale bezrobotne,
• niepełnosprawne,
• o niskich kwalifikacjach zawodowych,
• zamieszkałe na terenach wiejskich.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:
• Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
• Szkolenia z kompetencji społecznych,
• Szkolenia zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie) potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu,
• Pośrednictwo pracy,
• Stypendium szkoleniowe,
• 9 - miesięczne płatne staże zawodowe – 1289,83 zł/mc,
• Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe (IPD), szkolenia, pośrednictwo pracy,
• Wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 12–28.02.2018 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Parter, pokój nr 115
e-mail: aaugustyn@rarr.rzeszow.pl
Tel.: 17 86 76 231
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/byc-kobieta

See More
Image may contain: 3 people, people smiling
No automatic alt text available.

Bezpłatna Konferencja Techniczna „Energia i media techniczne w zakładach produkcyjnych”, która odbędzie się 14 marca w Rzeszowie skierowana jest do specjalistów odpowiedzialnych w zakładach przemysłowych za optymalizację zużycia energii i obniżanie kosztów produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu jej płynności i wydajności. Wydarzenie stanowi okazję do poszerzenia wiedzy o najnowsze rozwiązania technologiczne oraz zdobycia cennych kontaktów.
Ważnym uzupełnie...niem paneli prelekcyjnych i warsztatów będą stoiska konsultacyjne.

Termin: 14 marca 2018 roku, godz. 9:00-15:00, warsztaty godz. 15:20-17:00

Miejsce: Rzeszów, Hotel Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44,
Koszt: Udział bezpłatny

W programie m.in.:

• Jak podnieść niezawodność systemu zasilania oraz efektywność energetyczną poprzez własną jednostkę wytwórczą?
• Wdrażanie nowych systemów monitoringu mediów a pozyskiwanie danych pomiarowych z istniejącej infrastruktury
• Idea instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów produkcyjnych
• Systemy próżni centralnej - zwiększenie oszczędności w instalacjach próżniowych
• Sprężone powietrze - ogromne możliwości oszczędności
• System monitoringu i zarządzania energią
• Ultradźwiękowe metody monitorowania mediów i diagnostyki maszyn
• Kontrola mediów i monitoring linii zakładu produkcyjnego
• Bezpieczniki topikowe – sposób na bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej dla różnych poziomów napięć
• Termowizja - idealne narzędzie wspomagające produkcję

Warsztaty:

Kontynuację tematyki wydarzenia będzie można znaleźć na sesji warsztatowej prowadzonej przez przedstawicieli Krajowej Agencji Poszanowania Energii:

OCENA OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

• Analiza inwestycji z obszaru efektywności energetycznej
• Praktyczne ćwiczenia pozwalające ocenić opłacalność inwestycji w całym cyklu jej życia
• Określanie okresu zwrotu inwestycji
• Metody wyboru inwestycji najbardziej opłacalnych

Warsztaty są bezpłatne dla zarejestrowanych uczestników konferencji.

>>Rejestracja on-line - kliknij!<<
http://www.axonmedia.pl/…/energia-i-media-techniczne-marze…/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dodatkowe pytania? Napisz! rejestracja@axonmedia.pl

See More
Image may contain: text

10 stycznia 2018 r. TVP3 Rzeszów wyemitowała materiał nt. Spółdzielni Socjalnej Promotor. Dziś warto do tego materiału powrócić

Nie stoją w kolejce po zasiłek, a pomysł na pracę znaleźli w pobliżu miejsca zamieszkania. Bezrobotni z okolic Frysztaka i Wiśniowej założyli spółdzielnię socjalną. Zajęli się remontami, porządkowaniem, do tego prowadzą pierwszy w gminie pchli targ. Zarabiają i dają zarobić innym...
rzeszow.tvp.pl

Została podpisana pierwsza umowa na wsparcie dla Spółdzielni Socjalnej PROMOTOR z Wiśniowej. Kwota dotacji na utworzenie 5 miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym wynosi 126 620,70 PLN. Całkowite wsparcie pomostowe wynosi 120 000,00 PLN

25 stycznia 2018r. Spółdzielnia Socjalna PROMOTOR z Wiśniowej podpisała pierwszą umowę w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie 5 nowych miejsc pracy. Kwota dotacji na utworz...
wsparcie.es

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego objęła patronatem honorowym wydarzenie Gaming Rzeszów 2018: Turniej League of Legends, które odbędzie się 24 lutego br. w Inkubatorze Technologicznym AEROPOLIS.

Image may contain: text
Gaming.Rzeszów

Gaming.Rzeszów zostało objęte Honorowym Patronatem
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 💪💪
Bądźcie z nami, turniej coraz bliżej 😎

,,Być kobietą" - nowy projekt Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dedykowany dla bezrobotnych kobiet.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt adresowany do bezrobotnych kobiet z wybranych powiatów Podkarpacia. Kobiety w wieku powyżej 29 lat będą mogły podnieść kwalifikacje zawodowe oraz podjąć pracę. Udział w projekcie jest bezpłatny.
biznesistyl.pl

Ogłoszenie o naborze nr 2/SR/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR”
ogłas...za nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 22.01.2018 r. od godz. 7:30 do 28.02.2018 r. do godz. 15:30.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
• osobiście w Sekretariacie RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój nr 317)
• za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
z dopiskiem: Nabór nr 2/SR/2018
• pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
• telefonicznie: (17) 86 76 226, (17) 86 76 222, (17) 86 76 227
• e-mailem: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl
• w Biurze Projektu: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204
Regulamin wsparcia wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.: http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty w zakładce Generator kompetencji

See More
Image may contain: text
No automatic alt text available.

Startuje konkurs „Junior Innowacji Podkarpacia 2018”

No automatic alt text available.
Aeropolis Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza ósmą edycję konkursu pn.: JUNIOR INNOWACJI PODKARPACIA 2018.

Ideą konkursu jest kształtowanie postaw przedsiębio...rczych, zachęcanie studentów, absolwentów oraz młodych pracowników naukowych uczelni wyższych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej charakteryzującej się wysoką innowacyjnością.

Celem Konkursu jest wyłonienie – spośród zgłoszonych przez Uczestników – najlepszego pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe.

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, będące studentami, absolwentami lub młodymi pracownikami naukowymi uczelni wyższych.

Termin nadsyłania zgłoszeń od 29.01.2018 do 02.03.2018 – wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych pobranych ze strony http://preinkubator.rzeszow.pl/ lub http://www.rarr.rzeszow.pl/
Miejsce składania – Sekretariat RARR S.A. pok. 317

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:
I Etap – Nabór, wstępna ocena zgłoszeń konkursowych, kwalifikacja do II etapu
II Etap – Czterodniowe szkolenie (bezpłatne) pod nazwą „Przedsiębiorczość w pigułce” przeprowadzone dla 10 najlepszych uczestników Konkursu (wyłonionych przez Komisję Konkursową) następnie opracowanie przez każdego z Uczestników biznesplanu dla zgłoszonego wcześniej pomysłu.
III Etap – Prezentacja przez trzech finalistów – przed Komisją Konkursową - przedsięwzięć biznesowych. Przyznanie przez Komisję pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości :
I miejsce – ok. 4 500,00 zł
II miejsce – ok. 3 500,00 zł
III miejsce – ok. 2 000,00 zł

#juniorinnowacji

See More

24 stycznia w tarnobrzeskim biurze Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej odbyła się konferencja prasowa prezentująca ofertę skierowaną do lokalnych organizacji pozarządowych lub osób chcących zamierzających rozszerzyć swoją działalność poprzez zatrudnienie osób dewaloryzowanych na rynku pracy.

Utworzenie blisko 250 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, między innymi stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, to jeden z wiodących celów projektu realizowanego przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zadanie ma zostać wykonane do końca 2019 rok...
leliwa.pl

Jaki będzie 2018 rok dla RARR, co zmieni się w działalności naszej instytucji? Z Mariuszem Bednarzem Prezesem RARR S.A. na antenie Polskie Radio Rzeszów rozmawia Anna Leśniewska .

Jaki będzie 2018 rok dla RARR, co zmieni się w działalności tej instytucji, z Mariuszem Bednarzem Prezesem Agencji rozmawia Anna Leśniewska.
radio.rzeszow.pl

We wczorajszych Aktualnościach TVP3 Rzeszów został wyemitowany materiał podsumowujący projekt Platformy Startowej TechnoparkBiznesHub. W programie wystąpili przedstawiciele firm Digi Glass Factory oraz Revas.

Zakończył się pilotażowy projekt Platforma Startowa TechnoParkBiznesHub. Był to pomysł Kieleckiego Parku Naukowo- Technologicznego, realizowany w ramach Programu operacyjnego Polska Wschodnia, wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Inkubatorem Technologicznym w Stalowej Woli.
rzeszow.tvp.pl

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie

serdecznie zaprasza na konferencję prasową

INKUBATOR W TARNOBRZEGU DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, która odbędzie się 24 stycznia 2018 w godz 13.00

...

adres: ul.1 Maja 4a, V piętro, pokoje 506/507

Kontakt do Organizatorów Konferencji tel. 15 822 15 95 wew. 218 e-mail: mgurdak@rarr.rzeszow.pl

Więcej na temat Inkubatora w Tarnobrzegu:

www.wsparcie.es/oferta/inkubator-tarnobrzeg

See More
Image may contain: text