Photos
Videos
การถอนรายวิชา
16
ทูลเกล้าฯถวายเงิน 2560
42
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกวิทยาเขต และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "มทร.อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" ณ สนามฟุตบอล สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยร่วมร้องบทเพลง รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง พร้อมวง RMUTI ออร์เครสตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และแปรอักษร RMUTI น้อมส่งเสด็จ
104
Posts

มทร.อีสาน รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วันนี้สมัครระบบ TCAS วันสุดท้านนะคะ รีบหน่อยนะ.....

Image may contain: 2 people, people smiling
Image may contain: 1 person
Image may contain: 2 people, people smiling
Image may contain: 1 person
CDT_rmuti

ขอเชิญร่วมงาน
เสวนาวิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
เส้นทางสู่นักวาดภาพประกอบ
ในตอน “เล่าเรื่องประกอบร่าง”
พบกับ คุณเหนือ จักกฤษ อนันตกุล...
ผู้ก่อตั้ง Hello I Am JK
ที่จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานที่กว่าจะก้าวมาถึงนักวาดภาพประกอบอันดับต้นๆของเมืองไทย
ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน

เข้าฟังฟรี!!

See More
Posts

ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต Hand-on ตอบโจทย์ SME ไทย ในรายการข่าวรอบรั้วภูธร เทปออกอากาศทางช่อง 13 สยามไทย ช่วงเวลาที่ 41.15 - 43.45 น.

ข่าว รอบรั้วภูธร 13 สยามไทย พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 61ส่งเทป
youtube.com

มทร.อีสาน ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศฮังการี เตรียมพร้อมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. Professor.Dr. Tamás Kékesi, Vice-rector for scientific and international affairs and Professor of chemical metallurgy จาก University of Miskolc ประเทศฮังการี และ Dr. László Kozma, Program Director and Coordinating Center for International Education จาก University of Debrecen ประเทศฮังการี เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร...่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 อาคารกิจการสภาของมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการต้อนรับ วัตถุประสงค์ในการเข้าประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสานต่อความร่วมทางวิชาการ และการให้ทุนนักศึกษาและอาจารย์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นความเป็นสากลด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการ และใน(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) มีการจัดกิจกรรมบรรยายด้านวิชาการในหัวข้อ “Internationalization of Higher Education” และรายละเอียดการขอทุนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จาก University of Miskolc และ University of Debrecen ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

See More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น added 13 new photos to the album: เหรียญทองวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
1. นายจารุภัทธ ชัยสิม นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. นายสุทธิรัตน์ ไอยะรา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ร...ะวีกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
เจ้าของผลงานเรื่อง “เบาะรถเข็นผู้พิการปรับขึ้นสูง-ลงต่ำ และรักษาสภาวะสมดุลขึ้นลงทางลาด”
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561” ณ EH98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561

See More

เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KM9 มทร.+2) ขอเชิญชวน คณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.อีสาน และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ...ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร35) มหาวิทยาลัยเทคโนลโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
1. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเชีย (APRC)
2. การประกวดผลงานแนวปฏบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 8 ชุมชนนักปฏิบัติ
4. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO
5. กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. นิทรรศการวิชาการ
7. การแสดงและจำหน่ายสินค้า เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

See More
No automatic alt text available.

สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ล้านนาเกมส์ ครั้งที่ 34 “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนาสร้างสามัคคี 9 ราชมงคล” ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มทร.อีสาน คว้าอันดับที่ 3 ด้วย 18 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน และ 27 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 64 เหรียญ โดยการแข่งขันในปีนี้ มทร.พระนครคว้าอันดับ 1 มทร.รัตนโกสินทร์คว้าอับดับ 2 และเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มทร.ล้านนาตกอยู่อันดับที่ 4 ต่อจาก มทร.อีสาน โดยพิธีปิดการแข่งขัน มทร.ล้านนา ส่งมอบธงต่อให้ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” ต่อไป

No automatic alt text available.

ขอเชิญชวนนักศึกษามาร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ในโครงการรณรงค์รักษ์โลก
รายละเอียด คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลย

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ “นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) จ.นครปฐม และในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ วิทยาเขตสกลนครได้จัดการแสดงเข้าร่วมในชุด “ออนซอนสกลนคร” ณ เวทีกลางน้ำ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกว่า ๑๑๐ สถาบัน

ขอแสดงความยินดีกับนศ.ที่ได้รับรางวัลในงาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๖”
น.ส.กาญจนาพร เพาะปลูก รางวัลชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ
นาย เบนจมิน เอลลิส รางวัลชนะเลิศ การประกวดปลงานบัณทิตนักปฏิบัติ ทักษะภาษาอังกฤษ
น.ส.กนกวรรณ ฉิมนอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การเขียนแผนธุรกิจ

Image may contain: 8 people, people smiling, people standing
Image may contain: 3 people, people smiling, text
Image may contain: 5 people, people smiling, people standing and text
No automatic alt text available.
CISMED RMUTI updated their cover photo.

สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน
ขอเชิญร่วมเสวนาในงาน Innovative Talk Series
#โครงการฝึกอบรมและเสวนาแนวทางการพัฒนาการขนส่งโลจิสติกส์และการปรับตัวของโลจิสติกส์ไทยในยุค...Thailand 4.0

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
>>ในหัวข้อเรื่อง Smart ICT กับ SMEs
วิทยากร โดย ดร.วศิน ตรีสินธุรส

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
>>ในหัวข้อเรื่อง Smart Mobility กับ SME
วิทยากรโดย ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ

วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม2561
>>ในหัวข้อเรื่อง การวางแผนและออกแบบเมืองนวัตกรรมเพื่อ SME/Startup
วิทยากรโดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม

วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561
>>ในหัวข้อเรื่องระบบโลจิสติกส์กับการพัฒนา SMEs
วิทยากรโดย คุณเลอศักดิ์ อินชู

เวลา 18:00 – 21:00 น.
ณ COSS Space @ Class Cafe สาขาไนท์วัดบูรพ์

****พิเศษ**** สำหรับ 40 ท่านแรก ที่ได้รับอีเมลตอบกลับจากสถาบันชุณหะวัณฯ จะได้รับคูปองอาหารว่าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : cismed@rmuti.ac.th
หรือโทร. 044-233-000 ต่อ 1991 และ 089-946-7819 (คุณจ๋า) เพื่อสำรองที่นั่ง หรือลงทะเบียนได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/V5COpKcTDEHYvUDy2

See More
Image may contain: 1 person, smiling, text and food
Image may contain: one or more people and text
Image may contain: text
Image may contain: one or more people and text
ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ added 4 new photos to the album: เชิญเที่ยวงานเกษตร.

ชวนเที่ยวงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสานจ.สกลนคร
มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 22 "น้อม...นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนานวัตกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน" ตอบสนองยุทธศาสตร์ Organic Valley for Food and Health of RMUTI SKC ชมนิทรรศการทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตร การออกร้านสินค้าออร์แกนิค การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานประกวดชนไก่ บูทนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมราชมงคล เม่า คราม ข้าวฮาง โค สมุนไพร เช่น คลินิกสปา นวดแผนไทยจากเครือข่ายชมรมหมอพื้นบ้าน พร้อมเลือกชมสินค้าอื่นๆ และกิจกรรมอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
131,534 Views
ล้านนาเกมส์ กีฬา 9 ราชมงคล Lanna Games 34th was live.

MISTER AND MISS RMUT 2018 ในงาน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๓๔ ล้านนาเกมส์ สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนาสร้างสามัคคี ๙ ราชมงคล ๓-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี

มาเชียร์ หนุ่มสาว มทร.อีสานกัน

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
131,534 Views
ล้านนาเกมส์ กีฬา 9 ราชมงคล Lanna Games 34th was live.

MISTER AND MISS RMUT 2018 ในงาน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๓๔ ล้านนาเกมส์ สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนาสร้างสามัคคี ๙ ราชมงคล ๓-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี