Posts

Drodzy Rodzice,

w imieniu kierownik świetlicy, pani Katarzyny Kaweckiej-Sikory, przypominamy o dobrowolnych wpłatach na świetlicę. Pieniądze przeznaczane są na wodę, kubeczki oraz materiały plastyczne, których świelica zużywa bardzo dużo. Sugerowana wpłata to 10 zł na miesiąc.

Zestawienie wydatków świetlicy za I semestr:...
https://drive.google.com/open…

Wasza
Rada Rodziców

See More
Drodzy Rodzice, w imieniu kierownik świetlicy, pani Katarzyny Kaweckiej-Sikory, przypominamy o dobrowolnych wpłatach na świetlicę. Pieniąd...
radarodzicowpodkowalesna.blogspot.com
Reviews
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej has no reviews yet.
Tell people what you think
Photos
Posts

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące projektu unijnego

Drodzy Rodzice,

w imieniu Dyrekcji serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące bieżącego projektu unijnego. Spotkanie odbędzie się po Dniu Otwartym w najbliższy wtorek 12.12. o godzinie 20. Będzie tam można poinformować się o prowadzonych obecnie zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych, a także o możliwości utworzenia kolejnych grup odpowiednio do zapotrzebowania. W s...potkaniu oprócz Dyrekcji wezmą udział przedstawiciele fundacji Stiwek.

Informacja o obecnych zajęciach dodatkowych znajduje się na stronie szkoły:
http://podkowa-szkola.pl/view/pozalekcyjne
Planowane jest jednak utworzenie dalszych grup.

Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata Kurowska

Sekretarz Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej

See More
Drodzy Rodzice, w imieniu Dyrekcji serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące bieżącego projektu unijnego. Spotkanie odbędz...
radarodzicowpodkowalesna.blogspot.com

Lżejszy plecak

W ramach akcji „Lżejszy plecak” Rada Rodziców zakupiła następujące podręczniki:

Przyroda - Tajemnice przyrody kl. 4, Nowa era - 15 sztuk...
Język polski - Jutro pójdę w świat kl. 5, WSiP - 15 sztuk
Historia - Wczoraj i dziś kl. 5, Nowa era - 8 sztuk

Dzieci już od jutra nie muszą ich nosić. Wkrótce dojdą do tego jeszcze podręczniki do matematyki dla klasy 4 i 5.

Wszystkie podręczniki zostały oklejone taśmą, a w środku wklejona została informacja dla uczniów i rodziców. Drodzy Rodzice, uczulcie dzieci, by ich nie niszczyć i nie wynosić ze szkoły

http://radarodzicowpodkowalesna.blogspot.com/…/lzejszy-plec…

See More

Rada Rodziców serdecznie zaprasza na tegoroczny kiermasz świąteczny w sobotę 9.12. od godz. 10 do 13!

DEC9
Sat 10:00 AM UTC+01Zespół Szkół w Podkowie Leśnej
22 people interested

Naklejki na schody
W porozumieniu z gronem pedagogicznym Rada Rodziców zakupiła kolorowe naklejki edukacyjne na schody.

Klasy młodsze otrzymały tabliczkę mnożenia. (Z powodu ograniczonej liczby stopni łatwiejsze działania zostały pominięte.)
Natomiast klasy starsze otrzymały angielskie czasowniki nieregularne.

...

Dziękujemy przedstawicielkom Rady za umieszczenie naklejek na schodach!

See More

UWAGA - WODA W SZKOLE NIEZDATNA DO UŻYCIA!!!

Informacja ze strony szkoły:

Okresowe badania wody przeprowadzone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wykazało bakteryjne nieprawidłowości w wodzie na terenie Szkoły. Do odwołania zawieszona zostaje możliwość korzystania z wody w szkolnych kranach, w szczególności do jej bezpośredniego spożywania. Na wszystkich szkolnych łazienkach i toaletach zostały wywieszone informacje dotyczące zakazu użycia wody. W szkolnej kuchni używana będzie woda z zewnętrznego źródła. Pracownicy Stacji pobrali dziś próbki wody z innych punktów w Podkowie Leśnej w celu ustalenia żródła zanieczyszczeń. Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w tej sprawie.

Informacja ze strony szkoły: Okresowe badania wody przeprowadzone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wykazało bakteryjne nieprawidłow...
radarodzicowpodkowalesna.blogspot.com

Ubezpieczenie NNW 2017/2018 – już można zgłaszać dzieci

Wpis na blogu (czytelne tabelki):
https://radarodzicowpodkowalesna.blogspot.com/…/ubezpieczen…

...Continue Reading
Informacja dla rodziców – Ubezpieczenie NNW Informujemy, że nasza szkoła zawarła ubezpieczenie NNW w Ogólnopolskim Programie „Bezpieczn...
radarodzicowpodkowalesna.blogspot.com

Ubezpieczenie NNW 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją wybrała ofertę dla szkół pt. „Bezpieczne dziecko” (https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/).

Obecne ubezpieczenie obowiązuje jeszcze do 29.9., a nowe wchodzi od 30.9. Do tamtej pory podamy kod dostępu, za pomocą którego na ww. stronie będzie można załatwić wszystkie formalności.

...

Wysokość składek, sumy ubezpieczenia i zakres (4 warianty do wyboru) sprawdzić można pod adresem https://gestumbroker.pl/…/ass…/docs/zakres_ubezpieczenia.pdf
Ważne: za drugie i każde kolejne dziecko rodzic płaci tylko po 50% składki rocznej.

Co ważne, dzięki tej formie ubezpieczenia nie jest wymagany podpis rodziców na liście ubezpieczonych, co znacznie upraszcza wszelkie formalności.

Wpłaty odbywają się bezpośrednio na konto brokera / ubezpieczyciela – prosimy nie wpłacać składek ubezpieczeniowych na konto Rady Rodziców.

See More
W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją wybrała ofertę dla szkół pt. „ Bezpieczne dzieck o” ( https://gestumbroker...
radarodzicowpodkowalesna.blogspot.com

Podsumowanie zebrania Rady Rodziców 14.9.2017

Na zebraniu obecnych było 13 z obecnie 17 członków rady (trzy klasy nie wybrały przedstawiciela) oraz pięcioro rodziców.

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Szkoły, w których zwyciężyła Anna Pakuła.

...

Następnie jednogłośnie wybrano prezydium Rady Rodziców w następującym składzie:
Aneta Rosowska – przewodnicząca
Anna Pakuła – skarbnik
Małgorzata Kurowska – sekretarz

Po zakończeniu wyborów omawialiśmy następujące kwestie:
• Świetlica dla klas 4-6 – pod koniec ubiegłego roku szkolnego uzgodniliśmy z Dyrekcją, że taka świetlica powstanie, dlatego jej brak bardzo nas zaskoczył. Uzgodniliśmy, że ponownie zbadamy zapotrzebowanie na taką świetlicę i wyjaśnimy tę kwestię z Dyrekcją.
• Fontanna wody pitnej (poidełko). Planowany zakup poidełka opóźnia się w oczekiwaniu na wyniki badania wody w Sanepidzie.
• Wprowadzenie języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego i / lub wprowadzenie drugiego języka już od 4. klasy jak w wielu okolicznych szkołach. Zbadamy zapotrzebowanie na oba te rozwiązania.
• Naklejki podłogowe – mogą zostać zakupione dopiero po zakończeniu sprawy z poidełkiem.
• Ubezpieczenie – jesteśmy na etapie zbierania ofert i wkrótce udostępnimy informacje.
• Czy jest możliwość wprowadzenia zajęć z filozofii także dla klas 7?
• Możliwość załatwienia spraw w sekretariacie przez uczniów (klucze do szafek, wyrobienie lub przedłużenie legitymacji itp.). Pani sekretarka jest bardzo zajęta i uczniowie są nierzadko odsyłani z kwitkiem.
• Wiata rowerowa: ile miejsc przybyło, czy będą maty pod stojaki zapobiegające roznoszeniu błota.
• Górna półka w szafkach klas 6 jest umieszczona za wysoko, dzieci nie mogą do niej dosięgnąć. Czy jest możliwość obniżenia półek?
• Również w szatni dla klas 1 wieszaki są umieszczone za wysoko.
• Czy wszystkie ławki zostały naprawione? Czy ewentualne braki uwzględnione są w budżecie szkoły?
• Monitoring szatni oraz szatni sportowych.
• Indywidualny tok nauczania: rodzice nie są informowani o nieobecności nauczyciela, lekcje nie są odrabiane.
• Komunikaty Rady do rodziców powinny być przesyłane również do wychowawców przez Librusa.
• Czy w zeszłym roku było przeprowadzone badanie opinii o szkole i jaki jest jego wynik?
• Karnety do stołówki: czy starsze dzieci nie mogłyby same nosić swoich karnetów, żeby uniknąć podwójnej kolejki?
• Regulacja wysokości ławek: czy ławki są dostosowane do wzrostu uczniów? Kto się tym zajmuje?
• Koordynacja zadawanych prac domowych między nauczycielami, żeby nie dochodziło do spiętrzenia pracy domowej w jednym dniu.

See More
Na zebraniu obecnych było 13 z obecnie 17 członków rady (trzy klasy nie wybrały przedstawiciela) oraz pięcioro rodziców. W pierwszej ko...
radarodzicowpodkowalesna.blogspot.com

Uchwała nr 1/17/18
Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej
z dnia 14.09.2017 r.

...

w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.) Rada Rodziców uchwala, co następuje:

§1
Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców na posiedzeniu w dniu 07.09.2017 r. dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców w składzie:
1. Aneta Rosowska – Przewodnicząca
2. Anna Pakuła – Skarbnik
3. Małgorzata Kurowska – Sekretarz

§ 2
Do dyspozycji środkami finansowymi na rachunku bankowym Rady Rodziców upoważnia się
1. Anetę Rosowską – Przewodniczącą Rady Rodziców
2. Annę Pakułę – Skarbnik Rady Rodziców

§ 3
Wykonanie uchwały i przekazanie jej dyrekcji Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej powierza się Przewodniczącej Rady Rodziców.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Rodziców

Aneta Rosowska

See More
Uchwała nr 1/17/18 Rady Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej z dnia 14.09.2017 r. w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców Zesp...
radarodzicowpodkowalesna.blogspot.com

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej
w roku szkolnym 2016/2017

W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady w minionym roku szkolnym 2016/2017.

...

Na zebraniu w dniu 14.09.2016 r. dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców w składzie:
Paulina Chylińska – Przewodnicząca
Anna Pakuła – Skarbnik
Joanna Wieczorek – Sekretarz.

Następnie w głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym dnia 24.11.2016 r. dokonano następującej zmiany składu Prezydium Rady Rodziców:
Małgorzata Kurowska – Przewodnicząca
Anna Pakuła – Skarbnik
Aleksandra Krzemianowska-Grątkowska – Sekretarz

W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców zrealizowała następujące zadania:

Zaopiniowanie szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkolnej 2016/2017.
Zaopiniowanie Planu Pracy Szkoły na rok 2016/2017.
Zaopiniowanie Budżetu Szkoły na rok 2016/2017.
Zaopiniowanie awansu zawodowego siedmiorga nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.
Organizacja ubezpieczenia NNW dla uczniów i nauczycieli.
Wniosek do Dyrekcji o zakup szafek dla klas 4.
Wniosek do Dyrekcji o przeprowadzenie warsztatów wychowawczych w klasach 4.
Reprezentacja rodziców w czasie sesji i posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna.
Dofinansowanie wycieczek oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do świetlicy.
Interwencja w sprawie słabej jakości zajęć na zastępstwach.
Interwencja w sprawie organizacji pracy stołówki szkolnej oraz jakości posiłków, ustalenie zasad wydawania obiadów osobom spoza szkoły.
Wniosek do Dyrekcji o wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej.
Współpraca z Dyrekcją w uchwaleniu jednolitych zbiorów zasad dla uczniów i nauczycieli opracowanych na podstawie zaleceń zawartych w „Arkuszu obserwacyjno-diagnostycznym po przeprowadzonych warsztatach diagnozujących”.
Organizacja kiermaszu świątecznego.
Organizacja balu karnawałowego dla klas 1-3.
Organizacja występu iluzjonisty oraz historycznego studia fotograficznego dla klas 4-6 i I-III.
Zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum dotyczącym planowanej reformy edukacji.
Zakup dwóch kanap na korytarze szkolne.
Zakup siatek do stołów ping-pongowych.
Interwencja w sprawie procedur profilaktyki wszawicy w szkole.
Wniosek o utworzenie świetlicy szkolnej dla klas 4-6.
Zakup naklejek edukacyjnych na schody: dla młodszych klas tabliczka mnożenia, dla starszych angielskie czasowniki nieregularne.
Organizacja zajęć na basenie dla klas 2-4.
Zlecenie badania wody w szkole w celu instalacji fontanny wody pitnej na korytarzu (zakup fontanny opóźnia się w oczekiwaniu na decyzję Dyrekcji i procedury Sanepidu).

Sprawozdanie finansowe dostępne jest tutaj.

Małgorzata Kurowska

Przewodnicząca Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

See More
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2016/2017 W imieniu ustępującej Rady Rodzic...
radarodzicowpodkowalesna.blogspot.com

Informacje o zajęciach na basenie

Drodzy Rodzice,

zajęcia na basenie ruszają już w najbliższy poniedziałek i wtorek, czyli 11. i 12.9. Rekrutacja na wtorki jest już zamknięta (ewentualnie można wpisywać się na listę rezerwową), a rekrutacja na poniedziałki do obu grup nadal trwa.

...

Tutaj informacje dla poszczególnych grup:

poniedziałek grupa I (kl. 2-3, nauka pływania)
poniedziałek grupa II (kl. 2-3, doskonalenie pływania)
wtorek (kl. 4, doskonalenie pływania)

(linki do informacji patrz wpis na blogu)

Prosimy o wnoszenie opłat zgodnie z podanymi kalkulacjami. Jeżeli uda nam się obniżyć koszty (np. dzięki uzyskaniu dofinansowania transportu), wtedy zwrócimy ewentualną nadpłatę.

Wasza
Rada Rodziców

See More

Szkoła muzyczna

Od tego roku działa w naszej szkole Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Szkoła prowadzi nauczanie w dwóch cyklach
6 – letnim: dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6-8 lat
4 – letnim: dzieci rozpoczynają naukę w wieku 9-16 lat

...

Szkoła prowadzi zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych oraz zajęcia ogólnomuzyczne. Realizuje ramowe plany nauczania zgodne z rozporządzeniem MKiDN. W planach ma powołanie chóru, zespołów instrumentalnych oraz zajęcia z improwizacji z elementami kompozycji.

Miłego muzykowania!

See More
szkolamuzyczna-podkowa.pl

Drodzy Rodzice,

serdecznie zapraszamy Was na

wybory uzupełniające...
do Rady Szkoły
w czwartek 14.09. o godz. 18.30
(jednocześnie z zebraniem Rady Rodziców)

Zachęcamy do kandydowania na wolne miejsce w Radzie Szkoły oraz do głosowania!

Wasza Rada Rodziców

See More