Reviews
5.0
3 Reviews
Tell people what you think
Svante Bergö
· June 3, 2017
Aron Jonasson skulle varit lycklig om han fått uppleva detta! (Aron kallades av Albert Engström för "Göteborgs Storwitzir").
Aron var chalmerist och hovfotograf, dessutom.
Posts

Rickard Wilson-Sällskapet med ändamålet att hedra och vårda minnet av den sanne chalmeristen. Speciellt är det sällskapets uppgift att vårda Institutionen för Fatilarkalkyl och uppmuntra den till nya,höga mål.

Alla intresserade är välkomna som medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kronor per år, bland annat för att möjliggöra stipendier till framgångsrika forskare och experimentatörer inom den Fatilära vetenskapens värld.

För medlemskap, vänligen kontakta sällskapets ordförande (...Primus Fatilaris):
Svante Bergö
splurisator@fatilar.se
telefon: 0733 22 33 99.

Medlemsavgift: 100 kr
Postgiro: 1178668-8
Vänligen ange namn, telefonnummer och e-postadress.

See More
No automatic alt text available.

Definitiv kallelse läggs ut här i stadgeenlig tid.
Det är fortfarande tid att ansöka om årets Stipendium!

MAY20
Sun 12:00 PM UTC+02Start med lunch JA Pripps, Kårrhuset
1 person going
Photos
Posts