Reviews
4.8
4 Reviews
Tell people what you think
Gösta Carlson
· January 23, 2018
Jag började på CTH "vov" (men bits ej) 1953 och 1955 hade vi unga studerande nöjet att få ta del av det nya begreppet Fatilarkalkyl när Rickard Wilson disputerade i nämnda helt spektakulära teori vil...ken spreds världen över. En mycket god vän, som deltog vid disputationen och varit författare för tillämpning inom vissa områden inom kemi. vilket var hans ämne, lämnade jordelivet för några dagar sedan, vilket gör att jag bör skriva några personliga egenskaper över honom och genast föll, ganska hårt, att fatilarkalkylen måste vara med honom upp till änglarna för att inviga dem i kalkyler konst. Rodd åt Hades är ej aktuellt även om den personen behöver kvalificerad undervisning i det mesta. See More
Svante Bergö
· June 3, 2017
Aron Jonasson skulle varit lycklig om han fått uppleva detta! (Aron kallades av Albert Engström för "Göteborgs Storwitzir").
Aron var chalmerist och hovfotograf, dessutom.
Posts

Rickard Wilson-Sällskapet med ändamålet att hedra och vårda minnet av den sanne chalmeristen. Speciellt är det sällskapets uppgift att vårda Institutionen för Fatilarkalkyl och uppmuntra den till nya,höga mål.

Alla intresserade är välkomna som medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kronor per år, bland annat för att möjliggöra stipendier till framgångsrika forskare och experimentatörer inom den Fatilära vetenskapens värld.

För medlemskap, vänligen kontakta sällskapets ordförande (...Primus Fatilaris):
Svante Bergö
splurisator@fatilar.se
telefon: 0733 22 33 99.

Medlemsavgift: 100 kr
Postgiro: 1178668-8
Vänligen ange namn, telefonnummer och e-postadress.

See More
No automatic alt text available.

Scrolla gärna neråt för nyheter!

Photos
Posts

Sällskapets medaljör (största storleken) Ingemar Öhberg har under hela sin livsgärning beskådat världen genom spluriserade falkögon.

En av hans senaste alster tar sig an den stora frågan "VARFÖR" - och låter oss där sväva ut i en helikopterkänslig översyn av Livet, utan att därför missa små viktiga superdetaljer som vi bara inte kan bortse ifrån.

Vi tackar Ingemar för hans bredvidlyftiga förkunnelse och vill nu sprida den vidare.

...

Alstret finns att beskåda och begrunda: https://drive.google.com/open…

See More

Genom en noggrann genomgång av resttermen som kavierat vid contaviseringen upptäckte Bonyoung att om man på ett pentalt stadium ansatte - märk väl klostatiellt - termen för vilationen, övergick lösningen i heptal form!