Posts

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูริพัฒนกุล ภูริศรี ด้วยค่ะ

Image may contain: text
No automatic alt text available.
Videos
ซ้อมเต้น ชุดที่ 2
27
จากใจลูก ถึงใจพ่อ
33
Photos
Posts

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต ๒ เป็นประธานการประชุม ปัจฉิมนิเทศผุ้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาของ สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ดร.สมใจ มณีวงษ์ ผอ.รร.บ้านไผ่ประถมศึกษา รายงานความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ แจ้งทิศทางของการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแจ้งกำหนดการจัดงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาวชมพูฟ้า ในวัที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ หลังจากการประชุมรวม ผุ้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้นได่ร่วมประชุมกับครูประจำชั้น เพื่อรับทราบถึงพัฒนาการด้านการเรียนของนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่าชาวชมพูฟ้าทุกท่านครับ

Image may contain: plant, tree, bridge, outdoor, text and nature
No automatic alt text available.

นักเรียนรับเกียรติบัตรการสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ณ โรงเรียรบ้านไผ่ : 15 ก.พ. 61

337 Views

โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ในวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
> ภาคกลางวัน

แจ้งข่าวพี่ๆศิษย์เก่าชาวชมพูฟ้าทุกท่านครับ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมงาน “๖๒ ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ชาวชมพูฟ้า” เพื่อหาทุนสร้างโดมเพื่อน้อง ครับ กลางวันร่วมทอดผ้าป่า กลางคืนสังสรรค์คืนสู่เหย้า สนุกกับรำวงย้อนประยุกต์วงใหญ่ อย่าลืมนะครับ...

เพื่อชาวชมพูฟ้าครับ

ดร.สมใจ มณีวงษ์ added 24 new photos.

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ท่านดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ในการอนุรักษ์อาคารเรียนที่แสดงถึงความเป็นขก ๑๐ ในฐานะที่ท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเ...รียนนี้และอยากเห็นความเป็นขก ๑๐ หลงเหลืออยู่ ใกล้เสร็จแล้วครับ หลังจากที่ใช้เวลานอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรและงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน ขก๑๐ มากกว่า ๑๓ เดือน...ศิษย์เก่าได้ของขวัญ ศิษย์ใหม่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ ขอบคุณทีมงานครอบครัวขก๑๐ ทุกคนครับที่ร่วมด้วยช่วยกัน

See More

แผนผังแสดงเส้นทางไปโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาครับ

No automatic alt text available.

อดีตกว่าสามสิบปีที่ค้นภาพเจอครับ รุ่นไหน มีใครบ้าง หาดูเองนะครับ

โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา

แจ้งศิษย์เก่าชาวชมพูฟ้าทุกท่านครับ เพื่อรำลึกถึงสมัยที่เราเป็นนักเรียน มีเรื่องราวเก่าๆของลูกชาวชมพูฟ้ามาเล่าให้ฟังในลักษณะเล่าเรื่องจากภาพครับ ไผเป็นไผตรวจสอบเองนะครับ

แจ้งศิษย์เก่าชาวชมพูฟ้าทุกท่านครับ เพื่อรำลึกถึงสมัยที่เราเป็นนักเรียน มีเรื่องราวเก่าๆของลูกชาวชมพูฟ้ามาเล่าให้ฟังในลักษณะเล่าเรื่องจากภาพครับ ไผเป็นไผตรวจสอบเองนะครับ