Posts

SES the Most Important Exporting Company among the Clients of EXIMBANKA
On 30th November 2017 a gala event commemorating the 20th anniversary of EXIMBANKA activities on the Slovak market took place during which SES Tlmače collected the award for good cooperation in the category “Most important exporting company of Eximbanka SR in the area of export credit insurance”. The insurance of export credit concerning the project Mariel is of the highest volume provided throughout the ...history of EXIMBANKA SR. The award was presented to the General Manager of SES a.s., Ing. Martin Paštika, MBA, by Ing. Dana Meager, State Secretary of the Ministry of Finance of the Slovak Republic.

SES najvýznamnejším exportérom EXIMBANKY
Dňa 30.11.2017 na slávnostnom podujatí k príležitosti 20. výročia pôsobenia EXIMBANKY SR na slovenskom trhu dostali SES Tlmače ocenenie za spoluprácu v kategórii najvýznamnejší exportér EXIMBANKY SR v oblasti poistenia vývozných úverov. Poistenie vývozného úveru na projekt Mariel je najvyššie v doterajšej histórii EXIMBANKY SR. Cenu generálnemu riaditeľovi SES a.s. Ing. Martinovi Paštikovi, MBA, odovzdala Ing. Dana Meager, štátna tajomníčka Ministerstva financií SR.

See More
Image may contain: 1 person, standing and suit
Image may contain: 1 person, standing and suit
Reviews
3.0
1 Review
Tell people what you think
Photos
Posts

SES Tlmače signed a contract with Vřesova

Aktuálna ponuka práce: pracovná pozícia - Právnik

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• zabezpečuje poskytovanie právnych služieb (obchodné, občianske, pracovné a finančné právo, vymáhanie pohľadávok a iných právnych nárokov) pre spoločnosť a jej dcérske spoločnosti
• zabezpečuje právnu istotu a minimalizovanie rizík v zmluvách a ostatných právnych úkonoch pri dojednávaní a realizácii obchodných projektov (samostatná tvorba a pripomienkovanie)...
• poskytuje právne poradenstvo (písomné a ústne stanoviská a rozbory)
• zastupuje spoločnosť pred orgánmi verejnej správy a samosprávy • zabezpečuje tvorbu jednotnej vnútropodnikovej legislatívy, jej súlad s právnym poriadkom SR a ochranu duševného vlastníctva spoločnosti
• zúčastňuje sa kontraktačných jednaní s obchodnými partnermi v tuzemsku i zahraničí

Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
Zameranie, odbor: obchodné právo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – pokročilý

Počítačové znalosti:
Internet (e-mail, www)
Microsoft Office
ASPI

Vodičský preukaz skupiny B

Prax v oblasti obchodného práva výhodou.
Prax na pozícii podnikového právnika alebo advokátskeho koncipienta (medzinárodne pôsobenie) výhodou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Schopnosti a zručnosti:
• Analytické schopnosti
• Komunikačné zručnosti
• Prezentačné zručnosti

Ostatné požiadavky:
• samostatnosť
• dôveryhodnosť
• spoľahlivosť

Kontakt:
Hana Herchelová
telefón: 036/6382781
e-mail: hana_herchelova@ses.sk

See More

Interesting graphical presentation of coal burning boiler
https://vimeo.com/118632990

See how an industrial steam boiler works in this animated video. Produced by Wide Awake Films, Kansas City, Mo. ©2015 The International Brotherhood of Boilermakers…
vimeo.com

We delivered our products to 55 countries around the world

No automatic alt text available.
SES Tlmače added 11 new photos to the album: Výrobky — at SES Tlmače.

Niektoré druhy výrobkov tlakových a netlakových častí / Some of our recent pressure and non-pressure products

New Facebook page SES Tlmače. Like-us, follow us, share us,...

Výrobca a dodávateľ: parné kotly na spaľovanie uhlia, oleja, plynu a biomasy, komplexný systém služieb v energetike,
@SEStlmace
SES Tlmače updated their cover photo.
Image may contain: sky, stadium and outdoor
SES Tlmače updated their profile picture.
Image may contain: text