Posts

DV woensdag 7 maart aanstaande belegt de SGP afdeling Waalwijk een verkiezingsavond, met het oog op de aankomende verkiezingen voor de gemeenteraad.

U bent van harte welkom in Zalencentrum Zidewinde, Julianalaan 1, 5161 BA te Sprang-Capelle.

Inloop vanaf 19.30 uur, ontvangst met koffie. Aanvang 20.00 uur.

...

Programma:

Ø Opening door bestuur plaatselijke afdeling

Ø Sprekers:

· Dr. R. Bisschop, lid Tweede Kamerfractie SGP

· Dhr. R. Tiemstra, gemeenteraadsfractie SGP Waalwijk

Ø Forumdiscussie

Ø Afsluiting door aanwezige predikant

Na de afsluiting is er nog gelegenheid voor informeel samenzijn. De toegang is gratis. Wij zien uit naar uw komst.

Voor meer informatie en contactgegevens: waalwijk.sgp.nl

See More
MAR7
Wed 8:00 PM UTC+01Zalencentrum ZidewindeSprang-Capelle, Netherlands
3 people interested

Goede zorg is een christelijke opdracht. Een zaak van hoofd,
hart en handen.

Tijdens deze bestuursperiode is het Wmo beleid voortdurend
een bron van zorg geweest. Met name het raadsbesluit om ...
de eerste 3 uur huishoudelijke hulp voor eigen rekening te
laten komen, heeft voor veel onvrede en frustratie geleid.
De SGP heeft deze uiterst onsympathieke maatregel fel
en vasthoudend bestreden. Om de coalitie wakker te
schudden heeft de SGP een hoorzitting laten beleggen, om
de ouderenorganisaties en de cliënten hun verhaal te laten
houden. De uitkomsten waren verbijsterend. Onder druk
van de samenleving en van de rechter heeft Waalwijk
enkele keren het beleid moeten bijstellen. Veel te makkelijk
werden ouderen en hulpbehoevenden in eigen kracht gezet.
Vaak zonder de verplichte cliëntondersteuning.

Richard Tiemstra (lijsttrekker SGP): “Bezuinigen op zorg kan niet volgen op beloftes in verkiezingstijd om voor ouderen op te komen.”

Natuurlijk beloven de grote partijen dat ze voor de
ouderen zullen opkomen. Dat deden ze 4 jaar terug
echter ook. We hebben gezien waartoe dit heeft geleid.
De SGP houdt woord en zegt u toe dat de zorg voor de
ouderen en hulpbehoevenden een van de voornaamste
aandachtspunten in ons politieke werk zal zijn. Door de
vergrijzing neemt het aantal ouderen toe, waardoor ook
de hulpvraag toeneemt. Daarom vindt de SGP dat we
niet zuinig genoeg kunnen zijn op onze mantelzorgers en
vrijwilligers. Goede zorg vraagt middelen en middelen
vragen de moed om politieke keuzes te maken. Bezuinigen
op zorg kan niet volgen op beloftes in verkiezingstijd om
voor ouderen op te komen.

Daar mag u de SGP aan houden

@Richard Tiemstra @Jan Oerlemans @Kees van Tilborgh @Henk van Zelst @Kees Klop

See More
Image may contain: 10 people, people smiling, text
SGP Waalwijk
Political Party
Photos