Posts

รายการบ้านเรามีงาน ตอนที่ 2 มาแล้วจ้า \0/
พาชมบรรยากาศโรงเรียนในวันปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 โดยครูน็อต Sorawut Nuchthaworn
บอกเลย ฮาแน่นอน ใครไม่ดูพลาดมาก!!!

อย่าลืมกด Like , Subscribe และแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

รวบรวมบรรยากาศในงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 ---------- พิธีกร / Host ครูสรวุฒิ นุชถาวร / Sorawut Nuchtaworn ถ่ายภาพ / Camera Operator - จิร...
youtube.com

🚫 ปิดรับสมัครแล้วครับ 🚫

📣ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในด้านการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ และงานเครื่องเสียง เข้าร่วมทีมงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี!

✍️คุณสมบัติ...
1. ศึกษาในโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ระดับชั้น ม.1 - ม.5 , ไม่จำกัดเพศชาย - หญิง
2. มีความสนใจในด้านการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ* หรืองานเครื่องเสียง
3. มีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพ หรือ การถ่ายวิดีโอ
4. มีอัธยาศัยดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย

สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อได้ทาง Inbox หรือ ครูปรีชา ศรีทวี ได้เลยครับ

*ไม่ต้องมีกล้องของตัวเอง

See More
Photos
Posts

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้น ม.6 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาของบุตรหลาน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้น ม.5 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาของบุตรหลาน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้น ม.3 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาของบุตรหลาน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้น ม.2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาของบุตรหลาน

รวมภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศของนักเรียนในระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ถ่ายภาพ
อาทิตยา สมบูรณ์
จิรกิตติ์ มณีล้วนสกุล

รวมภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศของนักเรียนในระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

ถ่ายภาพ
จิรกิตติ์ มณีล้วนสกุล

วิดีโอรวบรวมภาพกิจกรรม "ลบกระดานดำ" ประจำำปีการศึกษา 2560

รวบรวมบรรยากาศกิจกรรม "ลบกระดานดำ" ประจำปีการศึกษา 2560 ---------- ถ่ายภาพ / Cameraman - ครูสมมาตร ทับทิมแก้ว / Sommart Tubtimkaew - จิรกิตต.....
youtube.com

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรม "ลบกระดานดำ" ให้กับคณะครูและบุคลากร โดยมีกิจกรรมต่างๆและกินเลี้ยงสังสรรค์ ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561

ถ่ายภาพ
ครูปรีชา ศรีทวี
จิรกิตติ์ มณีล้วนสกุล

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพบปะพูดคุยกับรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษา

ทางเราขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในไม่ช้านี้นะครับ

ถ่ายภาพ...
จิรกิตติ์ มณีล้วนสกุล
สภัทท์ สุทธิอรุณวงศ์
ณัฐกิตติ์ ชะอุ่มนิธิวัฒน์

See More

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาจังหวัดลำปาง

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีโรงเรียนคงคาราม , โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ และโรงเรียนวัดจันทราวาสเข้าร่วมการแข่งขัน

VTR รวบรวมบรรยากาศการสอบโครงการช้างน้อยประจำปี 2561

รวบรวมบรรยากาศในวันสอบช้างน้อย 2561 ---------- ถ่ายภาพ / Camera Operator - ครูปรีชา ศรีทวี / Preecha Sritawee - จิรกิตติ์ มณีล้วนสกุล / Jirakit Maneeluansaku....
youtube.com

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการสอบในโครงการ "คณิตฯ-วิทย์-อังกฤษ ช้างน้อย" ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2561 และ จัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ให้แก่นักเรียนที่สอบได้ ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้น ม.4 ในวันที่ 21 มกราคม 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการบริหารของโรงเรียนและพูดคุยกับครูประจำชั้นของบุตรหลาน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ในวันที่ 20 มกราคม 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการบริหารของโรงเรียนและพูดคุยกับครูประจำชั้นของบุตรหลาน