Photos
Posts

دوستان عزیز لطفاً به صفحه تلگرام سیمین ساق بپیوندید :
در سیمین ساق، برای شما، تک بیت های ناب فارسی را گردآوری کرده ایم.

http://telegram.me/siminsagh

برگزیده‌ای از بيت‌هاي نابِ فارسي http://siminsagh.ir مدیرها: اِنی، محمد، سحر، الهام و اعظم پیشنهاد و انتقاد: @enikazemi .
telegram.me

چرا پس مَه نمی تابد به دشت وکوهسار امشب ؟

چرا زنبق نمی رقصد کنار جویبار امشب ؟

چرا نرگس به پای خود دمادم اشک می ریزد

...

یقین او هم چو من دارد به دل داغ نگار امشب

نه سازی می زند مطرب ، نه جامی می دهد ساقی

نه همدردی که تا گویم براو از حال زار امشب

خدایا این چنین شامی نصیب کس مکن هرگز

که چون من در غم یاری بسوزد بی قرار امشب

؟

See More
Image may contain: sky and outdoor
Posts

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

وز بستر عافیت برون خواهم خفت

باور نکنب خیال خود را بفرست

...

تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت

حافظ

See More
Image may contain: one or more people, people sitting and indoor

می زنم بیرون ولی هر جا که بادا باد امشب

با خیال تو به هر جا ناکجا آباد امشب

می روم پای پیاده هر کجای شهر را ، هی

...

من گریزان از خودم هر جا که راه افتاد امشب

می روم تا کوه عشق و بر بلندای سکوتش

دردهایم را به گوشش می کنم فریاد امشب

ماه از همدردیش در جمع یک عده ستاره

روضه های بی کسی را یک به یک سر داد امشب

تا خودم راهی نمانده ، مرگ امشب را کجایی

می رود آهو خودش تا خانۀ صیاد امشب

محمد صفری

See More
Image may contain: sky, outdoor, nature and water

شب را پگاه نیست

هر سو سکوت هست

سکوتی هراسناک

...

ای کاش

تا شیشۀ دریچۀ این خانه بشکند

سنگی ز دست کودک کوچه رها شود

ای کاش

دست ستم کشیده به سنگ آشنا شود

حمید مصدق

See More
Image may contain: tree, sky, outdoor and nature

هان ای شب شوم وحشت انگیز

تا چند زنی به جانم آتش ؟

یا چشم مرا ز جای برکن

...

یا پرده ز روی خود فروکش

یا بازگذار تا بمیرم

کز دیدن روزگار سیرم

نیما

See More
Image may contain: 1 person, night and text

رسیده فرصت از نو سرودنت امشب

دلم گرفته برای ستودنت امشب

قلم به دست گرفتم و ناگهان ، گریه

...

بهانه داد به دستم نبودنت امشب

تو رمز مخفی کل سروده های منی

اگر نصیب قلم شد گشودنت ، امشب

تمام قافیه ها را فریب خواهد داد

و میرود سرِ وقت زدودنت امشب

از این غزل که بدون تو سرد و پائیزی است

کشیده نقشه برای ، ربودنت امشب

همیشه بوی تنت در مشام من جاری است

عجیب معجزه کرده است بودنت امشب

See More
Image may contain: night and sky

ای نازنین که ماه منی امشب

رحمی بکن چو شاه منی امشب

خوش بنشین ، باده بکش پاک

...

خواب مکن چو ماه منی امشب

بر خانه چه باشد دمی چون تو

همچو یوسف به چاه منی امشب

بر فرق من نشین که ز بس عزت

هم تاج و هم کلاه منی امشب

وصل بتان اگر ز گنه باشد

ایمن نشین ز آه منی امشب

سیل چشمم چو ز خون است ، بشناس

هر جا که گریۀ عشق راه منی امشب

فردا که رَوی ، نزیَد خسرو

بس آتش به کاه منی امشب

امیرخسرو دهلوی

See More
Image may contain: 1 person, cloud and sky

خـراب از میگســاری هــای نامحــدودم این شب ها

بزن مطرب که سرمسـت از نوای رودم این شب ها

بـه مستی ذکـــــر یا سُـبّـوح و یا قُـــــدّوس می گویم

...

که محکمتر شـــــود عهــــد من و معبودم این شب ها

عجـــــب حـــال خوشی دارم کـــه در پیمانه پیمایی

مسیر کعبــــۀ مقصــــــــود را پیمودم این شب ها

به مـــــی سجّـــاده رنگین کردنم شوری دگر دارد

که با هر سجـده بر سرمستی ام افزودم این شب ها

دعایم در هـــوای استجابـــــت نـــــور بـــــار آمد

که دست افشان به هر بزمی شراب آلودم این شب ها

به محــــراب دعـــا خوش می نماید پرتو افشانی

درخشان تر ز خورشید اختــر مسعودم این شب ها

گهی خندان ز بــوی مِی ، گهی نالان ز سـوز نی

کجا یک لحظه از تسبیح غافل بودم این شب ها

در ِ مسجـــد به رویَم بست وقتی زاهــدِ خود بین

کلید از مِی به دست آوردم و بگشودم این شب ها

بیا ای ساقـــی و تطهیــــر کن از آب آتشگون

قسم بر آیــۀ تطهـــیر تار و پودم این شب ها

ز سُکر بادۀ توحیـــد بود از ساغر وحــدت

رهایی گر ز کثـرت یافتم آسودم این شب ها

عباس خوش عمل

See More
Image may contain: one or more people and ring
شب‎ shared their photo.

ما نعره به شب زنیم و خاموش

تا درنرود درون هر گوش

Image may contain: ocean, sky and water
شب

ما نعره به شب زنیم و خاموش

تا درنرود درون هر گوش

تا بو نبرد دماغ هر خام

...

بر دیگ وفا نهیم سرپوش

بخلی نبود ولی نشاید

این شهره گلاب و خانۀ موش

شب آمد و جوش خلق بنشست

برخیز کز آنِ ماست سرجوش

امشب ز تو قدر یافت و عزت

بر دوش ز کبر می‌زند دوش

یک چند سماع گوش کردیم

بردار سماع جان بی‌هوش

ای تن دهنت پر از شکر شد

پیشت گله نیست هیچ مخروش

ای چنبر دف رسن گسستی

با چرخه و دلو و چاه کم کوش

چون گشت شکار شیر جانی

بیزار شد از شکار خرگوش

خرگوش که صورتند بی‌جان

گرمابه پر از نگار منقوش

با نفس حدیث روح کم گوی

وز ناقه مرده شیر کم دوش

از شر بگریز یار شب باش

کاندر سر شب نهند شب پوش

تا صبح وصال دررسیدن

درکش شب تیره را در آغوش

از یاد لقای یار بی‌خواب

از خواب شدستمان فراموش

شب چتر سیاه دان و با وی

نعره دُهلست و بانگ چاووش

این فتنه به هر دمی فزونست

امشب بترست عشق از دوش

شب چیست نقاب روی مقصود

کای رحمت و آفرین بر آن روش

هین طبلک شب روان فروکوب

زیرا که سوار شد سیاووش

مولانا

See More

در نهفت پردۀ شب

دختر خورشید

نرم می بافد

...

دامن رقاصۀ صبح طلایی را

وز نگاه سیاه خویش

می سراید مرغ مرگ اندیش

چهره پرداز سحر مرده است

چشمۀ خورشید افسرده است

می دواند در رگ شب

خون سرد این فرسب شوم

وز نهفت پردۀ شب دختر خورشید

همچنان آهسته می بافد

دامن رقاصۀ صبح طلایی را

سایه

See More
Image may contain: one or more people

با شب گفتم : گر ، به مِهْ اَت ایمان است

این زود گذشتن تو از نقصان است

شبْ روی به من کرد و چنین عذری گفت :

...

ما را چه گنه ؟ چو عشق بی پایان است

مولانا

See More
Image may contain: sky, house, tree and outdoor

رسیده فرصت از نو سرودنت امشب

دلم گرفته برای ستودنت امشب

قلم به دست گرفتم و ناگهان ، گریه

...

بهانه داد به دستم نبودنت امشب

تو رمز مخفی کل سروده های منی

اگر نصیب قلم شد گشودنت امشب

تمام قافیه ها را فریب خواهد داد

و میرود سرِ وقت زدودنت امشب

از این غزل که بدون تو سرد و پائیزی است

کشیده نقشه برای، ربودنت امشب

همیشه بوی تنت در مشام من جاری است

عجیب معجزه کرده است بودنت امشب

See More
Image may contain: mountain, sky, night, nature and outdoor

ای با تو در آمیخته چون جان ، تنم امشب

لعلت گُل مرجان زده بر گردنم امشب

مریم صفت از فیض تو ای نخل برومند

...

آبستن رسوائی فردا ، منم امشب

ای خشکی پرهیز که جانم ز تو فرسود

روشن شودت چشم ، که تر دامنم امشب

مهتابی و پاشیده شدی در شبِ جانم

از پرتو لطف تو چنین روشنم امشب

آن شمع فروزندۀ عشقم که بَرَد رَشک

پیراهن فانوس به پیراهنم امشب

گلبرگ نیَم ، شبنم یک بوسه بَسَم نیست

رگبار پسندم ، که ز گل خرمنم امشب

آتش نه ، زنی گرم تر از آتشم ای دوست

تنها نه به صورت ، که به معنی زنم امشب

پیمانۀ سیمین ِ تنم پُر مِی عشق است

زنهار از این باده ، که مردافکنم امشب

سیمین بهبهانی

See More
Image may contain: 1 person

بـــر منظری از چشم دل ، سیمـای ماه آمـــد شبی

آبـــادی میخـــانه را ، فرمـــان شــاه آمد شبی

در کنجی از زندان تن ، دل چون گلی پژمرده بود

...

زآن در دل میخانه هم ، از خمــره آه آمد شبی

انـــدر زنخدانش چَهی ، سر چشمۀ میخانـه بود

آب حیاتی بر دلم ، زآن قعـــر چـــاه آمد شبی

سیمای نور افشــان او ، طومار شب را بردریـد

ظلمت سرای جان من ، همچون پگـاه آمد شبی

دل در فراقش غافل وعصیانگــری بیگـــــانه بود

از آن خَم ابـــروی او ، دل سر به راه آمـد شبی

برگــــاه نخجیــر دلــم ، آمـد خدنگـــی زد بر او

براین شکارش عالمی ، با جان گـــواه آمد شبی

من غرق گرداب گنــه ، بودم گرفت او دست جان

شستم به آب عشق خود ، جان بی گناه آمد شبی

سودائـی آمـد سر تو را الیــــار، ازآن پیمانه اش

هر آنچه آمد برسرت ، ازیک نگـاه آمــد شبی

الیار

See More
Image may contain: night and sky

صد قول به یک زمزمه طی می کنم امشب

مستی نه به اندازۀ مِی می کنم امشب

مجنون تو را قبله اجابت ز دعا بود

...

هنگام دعا روی به حی می کنم امشب

تا کی طلب از وادی راحت کندم دور

این ناقه درین مرحله پی می کنم امشب

آن خنده که دی ساغر جم داشت به خورشید

بر جام جم و مجلس کی می کنم امشب

نگشود در گفت و شنودم به مشایخ

آن داد و ستد با دف و نی می کنم امشب

همت نه متاعی است که ارزد به تقاضا

این زمزمه با حاتم طی می کنم امشب

عرفی لب من درد به افغان بگشوده است

این ناله به فرمودۀ می می کنم امشب

عرفی شیرازی

See More
Image may contain: one or more people, night, water and outdoor

تو از عشیرۀ روزی ، من از اهالی شب

تو از نواحی نوری ، من از حوالی شب

اجاق دودۀ مهتاب گرم و روشن باد

...

درون ظلمت از هر ستاره خالی شب

تمیز روز و شب از هم بود محال ، مگر

به روز ریشه دوانده ست بدسگالی شب

به شب نشینی مهتاب روز نوشیده ست

شراب تلخ غم از کاسۀ سفالی شب

کجاست ؟ تا که برآرَد یل دلاور نور

به تیغ صبح ، دمار از سپاه والی شب

سوار توسن خورشید ، روز می آید

به شب شکاری ظلمت ، به گوشمالی شب

فرشید یوسفی

See More
Image may contain: night and sky