Photos
Posts

Słowo na dziś

Word for today :)
Translated
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie pr...
bialystok.ksm.org.pl

Zatrzymaj się. Przeczytaj. Rozważ. Słowo na dziś

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by…
bialystok.ksm.org.pl
Posts

Słowo na dziś

Word for today :)
Translated
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami». Na ich…
bialystok.ksm.org.pl

Materiały do rozważań na dziś

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je». Oto słowo Pańskie.
bialystok.ksm.org.pl

Materiały na dziś Na stronie są już materiały do 10 października. Niestety wprowadzanie materiałów jest wolniejsze niż się tego spodziewaliśmy. Grypa zwyciężyła Prosimy o modlitwę.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak znając ich myśli rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrzn...
bialystok.ksm.org.pl

Na stronie KSM AB pojawiły się już materiały za pierwsze dni października. Przepraszamy za opóźnienie. Jeszcze dziś pojawią się materiały do rozważań - do końca miesiąca. Tymczasem zapraszamy do wspólnego rozważania dzisiejszego Słowa

http://bialystok.ksm.org.pl/formacja-biblijna/06-10-2016/

Raz do wioski znanej z gościnności w środku nocy przybył miły gość. Przyjaciela trzeba więc ugościć, a tu chleba nie ma, jak na złość. Przyjaciel głodny, no ...
youtube.com

Materiały na jutro

Materials for tomorrow :)
Translated
bialystok.ksm.org.pl

Materiały na jutro

Materials for tomorrow :)
Translated
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. Na to rz...
bialystok.ksm.org.pl

Materiały na dziś

Słowa Ewangelii według świętego Jana Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja...
bialystok.ksm.org.pl

Materiały do rozważań na dziś

Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem…
bialystok.ksm.org.pl

Materiały na jutro

Materials for tomorrow :)
Translated
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się na...
bialystok.ksm.org.pl

Materiały do rozważań na jutro

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby pr...
bialystok.ksm.org.pl

Jutrzejszą Ewangelię komentuje dla nas ksiądz Łukasz Kisielewski

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi czę...
bialystok.ksm.org.pl

Materiały do rozważań na dziś

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człow...
bialystok.ksm.org.pl

Materiały na dziś

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata,…
bialystok.ksm.org.pl

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów: «Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się...
bialystok.ksm.org.pl

Idźcie na cały świat...

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub...
bialystok.ksm.org.pl