Photos
Videos
Tak się bawi NSZZ Solidarność Energetyka :)
1
Posts
75 lat temu, 19 marca 1943 r., w niemieckim obozie Auschwitz zginęła Anna Smoleńska, studentka historii sztuki na tajnym Uniwersytecie Warszawskim oraz harcerka Szarych Szeregów, uczestniczka akcji małego sabotażu i autorka "Kotwicy", znaku Polski Walczącej.
dzieje.pl
Image may contain: plant and flower
Piotr Duda

Wszystkim naszym Paniom, a w sposób szczególny Członkiniom i Sympatyczkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" składam najserdeczniejsze ż...yczenia z okazji Dnia Kobiet. Oby Wasza praca oraz Wasz codzienny trud zawsze były doceniane i dobrze nagradzane. Życzę pomyślności i samych sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność"

See More
Posts

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Paniom życzymy spełnienia marzeń, samych słonecznych dni, zdrowia i miłości!!.

Image may contain: 1 person, suit
Piotr Duda

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje n...a temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy.
Niestety, są one niepokojące i wzbudzające duże emocje, nierzadko uzasadniony sprzeciw.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. - 15 września 2016 roku została powołana przy ministrze właściwym do spraw prawa pracy Komisja Kodyfikacyjna prawa pracy.

Do zadań Komisji należy ( w okresie wynoszącym nie więcej niż 18 miesięcy) opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy wraz z uzasadnieniem oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy z uzasadnieniem.

Komisja Kodyfikacyjna ma obowiązek przedłożyć wypracowane projekty Ministrowi właściwemu ds. pracy, który będzie dysponentem dorobku Komisji Kodyfikacyjnej. To Minister właściwy ds. pracy zdecyduje w jakim kształcie i czy w ogóle propozycje przedstawione przez Komisję Kodyfikacyjną będą podstawą do dalszych prac, a ustawowym obowiązkiem strony rządowej jest skonsultowanie ich z partnerami społecznymi.

Komisja Kodyfikacyjna nie posiada żadnych uprawnień legislacyjnych, ani ustawodawczych, tym bardziej dziwi tak duża aktywność medialna, co niektórych członków Komisji.

Dokonując oceny, przedstawionych w takim trybie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, propozycji zmian w prawie pracy, NSZZ „Solidarność” w szczególności będzie domagać się rozwiązań, które zapewnią ochronę praw i interesów pracowniczych (zawodowych
i socjalnych) członków Związku poprzez między innymi zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, czasu pracy, wypoczynku, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wciąż aktualny, w szczególności wobec propozycji w zbiorowym prawie pracy, pozostaje postulat NSZZ „Solidarność” wprowadzenia rozwiązań prawnych, które umożliwią bezpieczne zrzeszanie się osób wykonujących i świadczących pracę zarobkową w związki zawodowe oraz rozwój ruchu związkowego. Gwarancje funkcjonowania organizacji związków zawodowych i bezpieczeństwo prawne dla inicjujących i tworzących zawiązki zawodowe, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, muszą mieć realny wymiar i posiadać oparcie w systemie prawnym.

Rozwiązania zawarte w projektowanej zmianie ustawy o związkach zawodowych, będące obecnie przedmiotem prac parlamentarnej Komisji ds. rynku pracy, muszą stanowić podstawę zbiorowych stosunków pracy.

Wszelkie pomysły naruszenia funkcjonowania i organizacji związków zawodowych, zastępowania ich innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, spotkają się z natychmiastową i adekwatną reakcją NSZZ „Solidarność”.

Piotr Duda
Gdańsk, dnia 14 lutego 2018 r.

See More
Image may contain: 4 people, people standing and text
Głogów 31 sierpnia 1982 is with Edward Wóltański.

Internowani w celi obozu odosobnienia w Nysie. Widoczne po obu stronach piętrowe, żelazne prycze więzienne. Od lewej: Edward Wóltański, Wojciech Wilkowski, Stanisław Orzech i autor zdjęć Mirosław Frąckowski (u góry).

Styczniowy numer gazety już dostępny Posted on 23 stycznia 2018 by Wojciech Obremski in Aktualności, Nasza gazeta // 0 Comments Kolejny numer gazety w formie elektronicznej już do pobrania na naszych stronach. Wersja drukowana ukaże się we poniedziałek 25 stycznia. View Fullscreen </span....
solidarnosc.org.pl
Sprawdź, które niedziele będą w tym roku wolne od handlu Posted on 4 stycznia 2018 by Wojciech Obremski in Aktualności // 0 Comments Od 1 marca zacznie obowiązywać częściowy zakaz handlu w niedziele. Z kolei za dwa lata wejdzie w życie całkowity zakaz, o który walczyła „Solidarność�...
solidarnosc.org.pl

50-letni lubinianin zginął dziś w kopalni ZG Rudna. Akcja ratownicza zakończyła się o godz. 19.29

Wypadek zarejestrowały kamery monitoringu. Mężczyzna wpadł do szybu R-IX, na głębokości 1 118 metrów. Wypadek, do którego doszło około godziny 12.20, zarejestrowały kamery monitoringu. Ratownikom udało się wydobyć ciało kolego dopiero po siedmiu godzinach.
regionfan.pl
Minister Rozwoju i Finansów chce od 2018 roku zwiększyć wartość limitów niektórych ważnych zwolnień podatkowych. Między innymi zwiększony ma zostać limit zwolnienia dla świadczeń z ZFŚS (z 380 zł do 1000 zł), limit zwolnienia dla przychodów z zamiany rzeczy lub praw (z 2280 zł do ...
ksiegowosc.infor.pl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego 2018 Roku

zdrowia, spełnienia marzeń,

...

pokoju serca, Wiary, Nadziei i Miłości

oraz wszelkich Bożych łask

Koleżankom i Kolegom

z NSZZ„Solidarność”

oraz wszystkim Pracownikom

„Energetyka” Sp. z o. o. Lubin

życzy

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

See More
No automatic alt text available.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2018 Roku, życzę wszystkim Członkom i Sympatykom „Solidarności” wszelkiej pomyślności.
tysol.pl
Image may contain: 1 person
Piotr Duda

Wszystkim Członkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" oraz Sympatykom mojego profilu na Facebooku pragnę złożyć najserdeczniejsze życzen...ia świąteczne. Życzę zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia obfitujących w niezapomniane chwile, a także samych pogodnych dni w nadchodzącym Nowym Roku.

Niech Boża Dziecina przyniesie Wam wiele łask w 2018+ roku.
Szczęść Boże!

Piotr Duda,
przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”

See More