Photos
Videos
มอบของขวัญปีใหม่ 2560
112
12
Posts

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 14-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 13-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.
Posts

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 12-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 11-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 10-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 09-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 08-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 07-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 06-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 05-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 04-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 03-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

#สมบัติทัวร์ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้เราบริการท่าน สู่จุดหมายปลายทาง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2018 นี้ ขออำนาจคุณพระศรี รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดคุ้มครองให้ท่าน ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รัก ประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านคะ

Image may contain: text

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 02-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

สำหรับท่านผู้โชคดี กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ของท่าน เข้ามายัง ( Inbox ) ของ Facebook SombattourClub เพื่อแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ SIZE เสื้อ และระบุสาขาที่ใกล้บ้าน สำหรับการรับของรางวัล ทั้งนี้ให้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันที่ 01-01-61 ก่อนเวลา 24.00 น. และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ติดต่อเข้ามา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันทีคะ

No automatic alt text available.

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่คอยอำนวยความสะดวก มอบความอุ่นใจ และความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารของ #สมบัติทัวร์ คะ

Image may contain: 3 people, outdoor