Posts

Vánoční čas v kostelíku a nejen tam:)

24.12 - Štedrý den - 14.30 - Živý betlém se zpěvy koled
20.30 - "půlnoční" v Nadějí u Cvikova
23.59 - "půlnoční mše kostel Warnsdorf...
25.12 - Hod Boží - 10.00 - Bohoslužba (kostel)
31.12 - sv. Silvestr - 10.00 - Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2017
07.01 - Zjevení Páně - 10.00 - Bohoslužba (kostel)

See More
Christmas time in church and not only there :) 24.12-Christmas Day-14.30-Live Bethlehem with vocals carols 20.30-"midnight" in hope of zwickau 23.59-" midnight mass church warnsdorf 25.12-hour God-10.00-Service (Church) 31.12st. New year's Eve-10.00-service to thank you for the past year 2017 07.01-Revelation of the Lord-10.00-Service (Church)
Translated
Reviews
Starokatolická farní obec ve Varnsdorfu has no reviews yet.
Tell people what you think
Photos
Posts

Zahájení adventu
02.12. - sobota - zdobení a žehnání adventních věnců v Penzionu pod přehradu - Hamr u Naděje.
03.12. - 1.adventní neděle
10.00hod. - žehnání adventních věnců během bohoslužby
11.00hod. - slavnostné žehnání nového betlému...
18.00hod. - troubení z věže kostela

See More

začátek u kašny

NOV2
Thu 4:00 PM UTC+01varnsdorfský hřbitov
2 people went

začátek u Věžičky. Průvod ke kostelů, pak příběh, kůň, Martin, rohlíčky, dobré skutky, možná i husa:)

NOV11
Sat 5:00 PM UTC+01Varnsdorf
1 person went
Image may contain: one or more people
Starokatolická farní obec ve Varnsdorfu

11.11. slaví svátek sv. Martin a proto zveme na tradiční svatomartinský lampionový průvod. Začátek 17.00hod. u Věžíčky. Průvod pokračuje městem až ke starokatol...ickému kostelu. Tam nás čeká: příběh, dobré skutky, rohlíčky a třeba i husa:) Zve vás starokatolická farnost ve spolupráci s rodinným centrem Jonáš a městem Varnsdorf.

See More

11.11. slaví svátek sv. Martin a proto zveme na tradiční svatomartinský lampionový průvod. Začátek 17.00hod. u Věžíčky. Průvod pokračuje městem až ke starokatolickému kostelu. Tam nás čeká: příběh, dobré skutky, rohlíčky a třeba i husa:) Zve vás starokatolická farnost ve spolupráci s rodinným centrem Jonáš a městem Varnsdorf.

Image may contain: one or more people

Tradiční dušičková modlitba za naše zemřelé bude jako vždy 02.11.od 16.00 na hřbitově ve Warnsdorfu. Zahájení u kašny!

The traditional dušičková prayer for our deceased will be as always 02.11. From 16.00 at the cemetery in warnsdorfu. Opening at the fountain!
Translated
Image may contain: outdoor

Dnešní ekumenická bohoslužba na díkůvzdání

V neděli 1.10. chceme během ekumenické bohoslužby poděkovat za letošní úrodu. Začátek od 10.00hod. v kostele. Pak společné agapé (pohoštění) na evangelické faře😀

On Sunday 1.10., we want to thank you for this year's harvest during the ecumenical service. Start from 10.00 pm Church. Then Common Agape (treat) at evangelical rectory 😀
Translated
Image may contain: food

Přátelé, nedělní bohoslužby varnsdorské farnosti každou neděli opět od 10.00hod. Zveme také na eucharistickou adoraci každou středu od 18.00hod. Požehnaný čas všem!

Friends, Sunday services varnsdorské parish every Sunday again from 10.00 pm We also invite to eucharistickou adoraci every Wednesday from 18.00 pm Blessed time everyone!
Translated
No automatic alt text available.

Dnešní bohoslužba na zahájení školního roku a farní putování do Naděje 😀

V neděli 03. září zveme na bohoslužbu do Naděje (kaple). Budeme prosít o požehnání na žačátku školního roku pro všechny žáky, studenty a učitele. Pak společné posezení na chalupě u Sollochů:). Začátek mše sv. 11.00hod.

Image may contain: sky, house and outdoor
Image may contain: mountain, sky, cloud, grass, outdoor and nature

Žehnání sochy sv. Antonína v Naději u Cvikova😉

Blessing statues of st. Antonín in hope u zwickau 😉
Translated

V neděli 23.07, od 11.00hod. Vás zveme na žehnání sochy sv. Antonína ve skalní kapli u Antonínova údolí v Nadějí u Cvikova.

Image may contain: plant, tree, outdoor and nature

Začíná letní čas a tímto se mění hodina nedělní bohoslužby v konkatedralním chrámu ve Varnsdorfu : každou nedělí od 18.00hod. Přejeme pěkné letní, prázdninové dny

Image may contain: sky, mountain, ocean, outdoor and nature