Photos
Reviews
5.0
2 Reviews
Tell people what you think
Jan Bohdanowicz
September 27, 2011
Polecam! Czasem nie znamy okolic, w których żyjemy :)
Dobrego dnia!
Videos
Biesiada Powiatowa - X Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego, B...
6
Powiat Łódzki Wschodni przyjazny dla ludzi
5
Dożynki Powiatowo - Gminne w Rzgowie. DOLINIANKA
3
Posts

FLORIANY 2018

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018. Patronat honorowy nad Strażackimi Oscarami objęło 15 Marszałków Województw.
‘’Floriany” to ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika „Strażak”. Skierowany jest do strażaków ochotników i lokalnyc...h społeczności z samorządem na czele. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw. Podczas konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Więcej informacji można uzyskana stronie www.floriany.pl

See More

Zaczarowany Świat 60-tych lat

Tegoroczny bal integracyjny „Zaczarowany Świat" odbył sie się 9 lutego 2018 r. w Koluszkach. Bal ten zorganizował Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach. Tematem tegorocznego spotkania była „Muzyczna podróż przez ostatnie stulecie”. Na balu bawiło się ponad 200 osób. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gł...adysz. Wspaniała dekoracja, stroje i program artystyczny prezentowany przez uczestników WTZ w Koluszkach, wprowadził wszystkich gości w klimat lat 60-tych. Podczas trwania balu zaproszone warsztaty muzyczne prezentowały kolejne dekady ostatniego stulecia. Po raz kolejny główna idea balu-integracja wielu środowisk społecznych-została spełniona. Wspólna zabawa, taniec, posiłek, prezentacja programów artystycznych, dała osobom niepełnosprawnym poczucie bycia obecnym i potrzebnym w społeczeństwie.

See More
Posts

Afrykański pomór świń (ASF)!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi informuje, że do dnia 7 lutego 2018 r. odnotowano 1222 przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików z tego 355 w tym roku oraz 107 ognisk u świń z tego 3 w 2018 roku na terenie kraju. Afrykański pomór świń (ASF) jest wysoce niebezpieczną i groźną chorobą świń oraz dzików. Powoduje 100% śmiertelności w stadzie, w którym występuje. ASF ma znaczenie ekonomiczne, z terenów gdzie występuje wstrzymany jest obrót ...nie tylko zwierzętami, ale także produktami pochodzenia zwierzęcego. Choroba rozprzestrzenia się nie tylko poprzez bezpośredni kontakt pomiędzy zwierzętami, ale może być przenoszona z paszą, ściółką, przez człowieka, przy skarmianiu (czego robić nie wolno) resztkami i odpadami kuchennymi, szczególnie odpadami zawierającymi produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące ze sprzedaży i produkcji niekontrolowanej. Przestrzega się właścicieli trzody chlewnej przed przypadkowymi transakcjami zakupu i sprzedaży świń. Zaleca się ogrodzenie gospodarstw, zamykanie bram wjazdowych oraz przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji (niecki dezynfekcyjne wjazdowe, maty dezynfekcyjne, odzież ochronna). Problem ASF-u jest bardzo istotny ze względu na występowanie w obszarze przylegającym do granic województwa łódzkiego.

See More
No automatic alt text available.

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Wojewoda Łódzki zaprasza do wzięcia udziału w XV edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego.
Kandydatów do konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:
-Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu,...
-Mikro i małe przedsiębiorstwo,
-Gospodarstwo rolne,
-Innowacyjność.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunki zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków zawarte są w Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.lodzkie.eu w banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2018. Wypełniony wniosek kandydata w formie papierowej i elektronicznej należy przesłać na adres Sekretariatu Nagrody, do 26 marca 2018 roku.

See More

Przedsiębiorco - załóż Profil Zaufany!

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).
JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.
https://www.lodzkiwschodni.pl/plik,4285,przedsiebiorco-zalo…

lodzkiwschodni.pl

Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2017 roku

Informujemy, że do końca lutego 2018 r. uprawnione podmioty mogą składać wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym zamieszkałym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego lub reprezentującym kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe, mające siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, które osiągnę...ły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić m.in. stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki oraz kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.

See More
lodzkiwschodni.pl

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu dla ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym

W dniu 30 stycznia 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym „BUD-DROG” z Koluszek o wykonanie „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu dla ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”. W imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego umowę podpisali Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz. Realizację zadania zaplanowano w terminie od 15 marca do 15 sierpnia br. W ramach zadania wykonana będzie droga rowerowa o szerokości 2,50 m łącząca miejscowości Justynów i Gałków Mały wzdłuż „Lasu Gałkowskiego”. Wartość kontraktu wynosi 1 060 314,98 zł.

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 18 stycznia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr XLVI/564/2018 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

STANOWISKO
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.

...

w sprawie zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

Obserwując szybkie rozprzestrzenianie się ognisk wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) wśród populacji dzików, zachorowania u trzody chlewnej i ogniska występujące w sąsiedztwie województwa łódzkiego, w trosce o bezpieczeństwo producentów trzody chlewnej w Powiecie Łódzkim Wschodnim, Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego postuluje o podjęcie radykalnych i skutecznych działań w zwalczaniu tej bardzo niebezpiecznej w skutkach choroby zakaźnej w celu przeciwdziałania niebezpieczeństwu dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF w gospodarstwach rolnych. W naszym Powiecie produkcja trzody chlewnej stanowi często jedyne źródło utrzymania w gospodarstwach rolnych i jest bezpośrednio związana z uprawą roślin paszowych, produkcją pasz i przetwórstwem mięsa. Skutki ekonomiczne dla tych gospodarstw w przypadku wystąpienia ASF byłyby ogromne.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
(-) Sławomir Sokołowski

See More
No automatic alt text available.

Realizacja zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Powiat Łódzki Wschodni w 2017 roku otrzymał wsparcie finansowe w formie dotacji Wojewody Łódzkiego w wysokości 12 000,00 zł. na realizację Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
W ramach niniejszego programu zostały zakupione książki niebędące podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. Dzięki temu zasób bibliotecz...ny został wzbogacony o nowości wydawnicze, bestsellery, literaturę fachową, pozycje z działu literatury pięknej czy popularnonaukowej, książki autorstwa pisarzy współczesnych oraz lektury szkolne.
Ponadto Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach zorganizował różne wydarzenia promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Były to m.in. konkurs czytelniczy pt. „Czytam i polecam”, Dzień Głośnego Czytania, wystawa nowości wydawniczych. Uczniowie uczestniczyli również w łódzkim święcie literatury - VII Salonie Ciekawej Książki oraz wzięli udział w akcji „Narodowe Czytanie”, zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach. Jednocześnie w Zespole zrealizowano wiele ciekawych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej m.in. „Czytanie jest w modzie”, „Przewodnik po Biblii”, „Życie i twórczość pisarza”, „Żyj zdrowo, trzymaj formę”, „Polecam Ci książkę”.

See More
No automatic alt text available.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej funkcjonujących w szkołach

W dniu 6 grudnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Łódzkim Wschodnim została podpisana umowa o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. Zapotrzebowanie na wyposażenia gabinetów zadeklarowały 3 szkoły tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, ...Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach.
Ze środków finansowych pochodzących z ww. dotacji gabinety lekarskie funkcjonujące w szkołach zostały wyposażone w sprzęt wymieniony w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 86 z późn. zm.).
Szkoły zakupiły m.in. stetoskopy, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego, przenośne apteczki z podstawowym wyposażeniem oraz wyposażenie do apteczek, wagi medyczne ze wzrostomierzem, biurko, szafy i szafy kartoteczne, parawan, kozetka, stolik zabiegowy, siatki centylowe, tablice Ishihary, tablica Snellena.

See More
No automatic alt text available.
Starostwo Powiatowe w Łodzi updated their cover photo.
Image may contain: sky, ocean, outdoor, nature, text and water

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2018! 🎇🎊

Image may contain: night and text

Andrzejkowy Turniej w Piłce Siatkowej rozstrzygnięty

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest w Polsce 21 listopada. W Powiecie Łódzkim Wschodnim oficjalne obchody tego święta odbyły się 24 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzgowie. Organizatorami uroczystości byli Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Pani Urszula Łużniak oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie. Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala wraz z Burmistrzem Rzgowa Mateuszem Kamiński...m wręczyli okolicznościowe dyplomy i statuetki 41 wyróżnionym pracownikom ośrodków pomocy społecznej, działających na terenie gmin Powiatu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, domów pomocy społecznej w Wiśniowej Górze i Lisowicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Podziękowali za ich pracę, trud i zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki społecznej. Pamiątkowe statuetki przekazano ponadto Staroście i Wicestaroście Łódzkiemu Wschodniemu oraz burmistrzom i wójtom miast i gmin z terenu Powiatu. W programie święta zaplanowane były również występy artystyczne, w których udział wzięli podopieczni domów pomocy społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach. W części artystycznej zaprezentowała się także Grupa Wokalna „Sempre Cantare” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie. Podczas obchodów święta można było podziwiać pracę plastyczne wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach.

See More