Photos
Videos
Reviews
Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej has no reviews yet.
Tell people what you think
Posts

Zebranie SPWD 15.03 nie było walne, trwa opracowywanie dokumentacji księgowej zarówno za rok 2017, jak i za ostatnie 3 lata. Zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 17 maja (trzeci czwartek maja). Jest więc trochę czasu, aby zastanowić się nad kandydowaniem do zarządu SPWD. Praktycznie cały obecny zarząd myśli nad zakończeniem swojej działalności zarządowej, większość podjęła już decyzje.

Spotkanie SPWD w kwietniu (19.04) będzie miało wymiar uroczysty, pani Zofia S...zulc, świadek historii Woli (przez kilka lat w zarządzie SPWD), obchodzi w kwietniu 97 urodziny. - 1.IV. W kwietniu również przypada 654 rocznica założenia wsi Wola - daty alternatywne: 3.IV i - w tym roku - 12.IV. A także 150 rocznica urodzin Stefana Bema - właściciela zespołu dworsko-parkowego - 8.IV. Uroczystości pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu przy ul. Wspólnej - 13.IV.

Trwa walka o poszanowanie prawa SPWD do występowania jako strona w sprawach o zabudowę Woli. 21 marca będzie nagrywany program o ul. Skowroniej w ośrodku TVP na Krzemionkach. Można zasilić widownię i dać wsparcie duchowe naszym przedstawicielom - od godz. 16.00.

9.VI. zaplanowaliśmy imprezę słonecznikową w Parku Duchackim wpisaną do kalendarza Festiwalu Święto Ogrodów.
.
Wola Duchacka 1965, pół wieku temu (fot. lotnicza ze zbiorów Piotra Piątkowskiego)

See More
Image may contain: outdoor
MAR27
Tue 10:00 AM UTC+02Park Rzeczny Drwinka
11 people interested
Posts

Zapraszamy do udziału w słynnym już Jarmarku Wielkanocym u Borzęckiej!

MAR24
Sat 12:00 AM UTC+01Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej w KrakowieKraków, Poland
21 people going
Mariusz Waszkiewicz to Nasze miasto w naszych rękach

Staw w Parku Duchackim zagrożony?
Wydział architektury prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielo...rodzinnego (2 obiekty kubaturowe na wspólnym garażu) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu położonego na działkach o numerach 309/5, 309/6 obr. 49 jedn. ewid. Podgórze wraz infrastrukturą techniczną na działkach o numerach 594/11, 376/5, 309/7,346/7,375/6,815, 308/3, 308/5 w tym przebudową istniejącego wjazdu z działki drogowe nr 594/11 – ul. Malborskiej, oraz budową zjazdu z ul. Macedońskiej na działkach o numerach 309/74, 376/7, 375/6 obr. 49 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Malborskiej w Krakowie.

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Adam Siatka
574 Views
574 Views
Adam Siatka

Moje wystąpienie w sprawie ul. Skowroniej

Image may contain: text
Jarosław Kajdański to Park Duchacki

Odp. Zikitu w spr. lutra drogowego: ul. Turniejowa i Na Łuku

KŁOPOTY Z PROJEKTEM CENTRUM

Wydaje się, że jakieś fatum ciąży nad Centrum Kultury i Rekreacji, które ma powstać przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyj...nych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej (Wola Duchacka Wschód). Co rusz pojawiają się kłopoty, które utrudniają społecznikom walczącym o tę inwestycję „popychanie” jej do przodu.

See More
Wydaje się, że jakieś fatum ciąży nad Centrum Kultury i Rekreacji, które ma powstać przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy
wiadomoscipodgorze.pl

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej zaprasza wszystkich członków na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się 15 marca 2018 roku o godz. 1730 (w przypadku braku quorum drugi termin tego samego dnia godz. 1800) w Klubie Wola Duchacka przy ul. Malborskiej 98.

1. Otwarcie zebrania i podpisanie listy obecności....
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności SPWD za 2017 rok.
a) Sprawozdanie merytoryczne z wykonywanych zadań
b) Sprawozdanie finansowe
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2017.
7. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami,
c) ogłoszenie wyników wyborów.
8. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
9. Przedstawienie przez nowo wybrany Zarząd zamierzeń na 2018 rok.
10.Wolne wnioski.
11.Komunikaty, ogłoszenia.
12.Zamknięcie zebrania.

Konto SPWD: 94 1240 4719 1111 0010 4072 0387 PEKAO SA

See More

Do 11.kwietnia 2014 r. ul. Abrahama była granicą między Dzielnicą XIII Podgórze a Dzielnicą XI Podgórze Duchackie. Po zmianach administracyjnych jest historyczną granicą pomiędzy dawnym miastem Podgórzem a dawną wsią Wola Duchacka, pomiędzy Krakowem a wsią Wola Duchacka. Niekoniecznie musi być granicą która dzieli. Może być tą granicą, która łączy.
Praca przez około 10 lat przyczyniła się do tego, że teraz świadomie walczymy o krajobraz kulturowy Woli. rozpoznajemy punkty, miejsca ważne dla tożsamości Woli i jej mieszkańców, a opowieści z dzieciństwa, młodości stają się podstawą naszej wiary (nieomal Biblią z Księgą Wyjścia, Mądrości, czasem z Pieśnią nad Pieśniami).

Jaro Gawlik added 17 new photos to the album: ul. Abrahama (Bergenstrasse).

Jutro w środę 7.03 sesja nadzwyczajna Rady Miasta o godz. 17.00 na ten temat. Na sesję idą też członkowie SPWD z wolskimi problemami z zabudową..

Wydawanie pozwoleń na budowę tuż przed uchwaleniem planu miejscowego, wycinanie setek drzew, budowanie bloków w miejscach, gdzie budynki powstać nie powinny, niewiele inwestycji w przestrzeń publiczną, wydawanie zezwoleń niezgodnie z przepisami. Takie rzeczy nagminnie dzieją się w Krakowie...
krakow.onet.pl
Bożena Izabella Kiedacz added 11 new photos.

Park Duchacki i Wola Duchacka dzisiaj uradowały mnie ptaszkami. Spotkałam dzięcioła dużego-samca, grubodzióba- samca, mazurki i czeczotki.

07 marca 2018 r., godz. 18:00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Czarnogórska 14

"Należy pamiętać, że wszystkie zadania będą realizowane dopiero w kolejnym roku kalendarzowym (budżetowym). Oznacza to, że realizacja projektów zgłoszonych w roku 2018 rozpocznie się dopiero w roku 2019."

Jeden ze scenariuszy przewiduje rozbiórkę dworu Bemów ze względu na ogromne koszty remontu i adaptacji. Warto, zanim być może zniknie z parku, zanim być może zostanie zrównany z ziemią,... zrobić coś na pożegnanie, albo i poprzez działanie uratować, pokazać że jest potrzebny i świetnie spełnia funkcje.... jakie? Np. squot kultury im. Stefana i Stanisławy Bemów, cykle warsztatów, spektakle, zabawy, koncerty, pogadanki, jedzonko, kocyki, leżaczki, kręcenie filmów, plenery foto, zloty graczy w ququryku, pokazy zwierząt hodowlanych, nauka ścinania trawy kosą, kurs pisania wierszy przyrodniczych, konkurs poezji dworkowej, lektura głośna dla dzieci i dla dorosłych, babeczki z truskawkami dla pana Włodka Wolnego, tańce w kręgu, kurs masażu stóp, występy prestidigitatorów, bieg terenowy, czekanie na zachody i wschody słońca, opowieści, długie, o historii Woli, i o jej przyszłości (fantasy)...

See More
Spotkania z mieszkańcami
budzet.krakow.pl