Photos
Posts

Uwaga, uwaga! Trwa dodatkowy nabór tekstów do monografii „Zwyczaje i akcesoria apotropaiczne w cywilizacjach świata”. Monografia będzie zawierać teksty powstałe na kanwie referatów wygłoszonych na konferencji o tym samym tytule, która odbyła się w Krakowie 5–7 maja 2017 r. W dodatkowym naborze zapraszamy do nadsyłania artykułów wszystkich zainteresowanych – także osoby, które nie brały czynnego udziału w konferencji

Attention, attention! There is an additional selection of texts for the monograph "Customs and accessories apotropaiczne in the world's civilizations". monograph will include the texts created on the canvas papers made at the conference of the same title held in krakow on 5-7 may 2017 In an additional vacancy, we invite you to send articles of all interested - also people who have not taken an active part in the conference
Translated
MAR15
Thu 11:00 PM UTC+01
35 people interested

Przypominamy, że tylko do 14.02 można rejestrować się na zajęcia w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, w tym między innymi na kurs Sanskryt I - lektorat w semestrze letnim kierowany do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym fascynującym językiem.

Szczegóły dotyczące rejestracji: http://www.psc.uj.edu.pl/…/56_INSTANCE_t…/30300043/138653000

Image may contain: one or more people
॥सर्वज्ञज्ञानकोषः॥ Buddhist Practice in Sanskrit

Having vanquished ignorance with knowledge,
Having vanquished the arising and passing away of the aggregates,
I crossed over the peak of battle,
I am a Buddha, ...I shall awaken living beings.

(Bhaiṣajyavastu)

अविद्यां विद्यया हत्वा स्कन्धानामुदयव्ययम् ।
संग्रामशीर्षमुत्तीर्णो बुद्धो ऽहं बोधये प्रजाम् ॥

avidyāṃ vidyayā hatvā skandhānām udayavyayam |
saṃgrāmaśīrṣam uttīrṇo buddho 'haṃ bodhaye prajām ||

See More
Posts

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ zachęca do rejestracji na kurs Hindi I - lektorat w semestrze letnim kierowany do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem hindi.

Szczegóły dotyczące rejestracji: http://www.psc.uj.edu.pl/…/56_INSTANCE_t…/30300043/138653000

Discover surprising and revealing facts about Hindi, including Hindi words used in the English language and Hindi jokes and quotes.
bbc.co.uk

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ zachęca do rejestracji na kurs Sanskryt I - lektorat w semestrze letnim kierowany do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z sanskrytem.

Szczegóły dotyczące rejestracji: http://www.psc.uj.edu.pl/…/56_INSTANCE_t…/30300043/138653000

The Cathedral of the comparative studies of civilization uj encourages registration for the course course and - class in the summer term directed to people who are just starting their adventure with Sanskrit. Registration Details: http://www.psc.uj.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia-sekretariatu/-/journal_content/56_INSTANCE_tf9rEJzHCZWb/30300043/138653000
Translated
Image may contain: 2 people, text
Porównawcze Studia Cywilizacji

Przypominamy! W terminie 07.02.2018-14.02.2018 odbędzie się druga (i ostatnia!) tura rejestracji na nasze kursy w semestrze letnim.

Dzisiaj polecamy kurs Sanskr...yt I! Lektorat (90 godzin) przeznaczony jest dla osób początkujących i obejmuje naukę czytania i pisania, podstawowe zagadnienia gramatyki i leksyki sanskryckiej w wymiarze sanskrytu klasycznego.

A jak zauważa nasza lektorka, mgr Joanna Gruszewska, sanskryt to język ponadczasowy, bo przydaje się zarówno do studiowania dawnych tekstów, jak i podczas zgłębiania najnowszych dzieł popkultury.

Kod przedmiotu w systemie USOS: WFz.KPSC-8584
Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach proszeni są o kontakt z koordynatorem systemu USOS w KPSC (krystyna.mierzwa@uj.edu.pl).

See More

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ ogłasza i zaprasza do rekrutacji na nowe studia drugiego stopnia - kulturoznawstwo o specjalności: studia nad buddyzmem współczesnym. Polecamy!

W tym roku rusza buddologia 2.
Uruchamiamy studia 2. stopnia, studia nad buddyzmem współczesnym.
http://www.psc.uj.edu.pl/…/56_INSTANCE_k…/30300043/138865573

Nowe studia 2. stopnia w Katedrze: kulturoznawstwo, specjalność: studia nad buddyzmem współczesnym Z przyjemnością informujemy, że od roku akademickiego 2018/2019 w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji prowadzone będą nowe studia drugiego stopnia - kulturoznawstwo o specjalności: s...
psc.uj.edu.pl

Zachęcamy do lektury tomów monograficznych powstałych na kanwie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tam dom twój... Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych”, która odbyła się 3-4 grudnia 2016 roku w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji w Krakowie.

Image may contain: house, outdoor and text
Konferencja "Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych"

Przypominamy! Tomy monograficzne "Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych" oraz "Literackie wizerunki przestrzeni domowych" powstałe na kanwie naszej konferenc...ji są już dostępne na stronie Magazynu MASKA. Życzymy ciekawej lektury i owocnego zgłębiania przestrzeni domowych!

Tom "Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych": http://www.maska.psc.uj.edu.pl/…/kulturowe-wizerunki-przest…

Tom "Literackie wizerunki przestrzeni domowych":
http://www.maska.psc.uj.edu.pl/…/literackie-wizerunki-przes…

See More

Zapraszamy!

Welcome!
Translated
Image may contain: 1 person, crowd and text
Porównawcze Studia Cywilizacji

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dyskusyjne z cyklu
"Dylematy współczesnego społeczeństwa obywatelskiego"
poświęcone obecnym wydarzeniom w Iranie.

Poniedziałek, 15 stycznia 2018 o godzinie 18.00 w kawiarni "Kolory" ul. Estery 10.

We cordially invite you to a discussion on the cycle "Dilemmas of modern civil society" Dedicated to current events in Iran. Monday, January 15, 2018 at 18.00 pm at the cafe "colors" STR. Esther 10.
Translated

Polecamy i zachęcamy do lektury! Monografia "Trickster i inne postaci ambiwalentne w najnowszej popkulturze" już dostępna online!

Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy monografię naukową wieloautorską "Trickster i inne postaci ambiwalentne w najnowszej popkulturze" pod red. Anny Kuchty i Joanny Mality-Król.

Ladies and gentlemen, we are pleased to present the scientific monograph of "Trickster and other characters in the latest popcoulture" under red. Anna reason and Joanna Mality-King.
Translated
Monografia naukowa: "Trickster i inne postaci ambiwalentne w najnowszej popkulturze" Zawartość numeru Pobierz numer (pdf) Joanna Katarzyna PuchalskaSzelmy Asgardu Anna Kuchta, Joanna Malita-KrólHere Comes the Trickster? Albus Dumbledore as the Trickster Figure in the Harry Potter Series Mar.....
maska.psc.uj.edu.pl

Polecamy i zachęcamy do lektury!

We recommend and encourage you to read!
Translated
Image may contain: house, sky, tree, outdoor and text
Konferencja "Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych"

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że monografia naukowa "Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych" jest dostępna na stronie Magazynu "MASKA".

http://www.maska.psc.uj.edu.pl/…/kulturowe-wizerunki-przest…

Zachęcamy do lektury!

Warsztat jest organizowany w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia
przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym podsumowane zostaną wyniki raportu „NSH w Polsce. Diagnoza stanu obecnego oraz wizerunku nauk społecznych i humanistycznych w Polsce” powstałego w ramach projektu „Humanistyka ma przyszłość” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie DIALOG.

... See More
NOV30
Thu 6:00 PM UTC+01KPSC, ul. Grodzka 52, s. 119
29 people interested

Warsztat jest organizowany w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia
przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Serdecznie zapraszamy!

Rozwój - wpływ - ludzie. Czyli jak rozwijać kompetencje biznesowe mądrze pomagając

... See More
NOV28
Tue 6:00 PM UTC+01KPSC, ul. Grodzka 52, s. 114
8 people interested

Warsztat jest organizowany w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia
przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

Ucz i trenuj. Narzędzia aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego

...

Warsztat skierowany jest do nauczycieli akademickich, którzy chcieliby wprowadzić inne/nowe/mniej tradycyjne narzędzia do swoich zajęć. Celem warsztatu jest wsparcie pracy nauczyciela z grupą i wzmocnienie aktywności oraz zaangażowania studentów, aby zajęcia były bardziej efektywne.

Rejestracja na warsztat: https://www.rejestracja.tjk.uj.edu.pl/

See More
NOV28
Tue 4:00 PM UTC+01KPSC, ul. Grodzka 52, s. 111
5 people interested

Serdecznie zapraszamy wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia #TJK2017! Polecamy warsztaty i wykłady przygotowane przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

NOV27
Nov 27, 2017 - Dec 2, 2017Jakość Kształcenia UJKraków, Poland
287 people interested

Przypominamy i zapraszamy!

Reminder and welcome!
Translated
NOV18
Sat 4:00 PM UTC+01Kraków, ul. Grodzka 52, II piętro, sale 118 i 119
23 people interested

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez redakcję Magazynu MASKA w ramach jubileuszu dziesięciolecia "Maski". Po szkoleniu, o godzinie 17.00, odbędzie się spotkanie ze wszystkimi osobami, które chciałyby dołączyć do redakcji "Maski". Zachęcamy do przyjścia na spotkanie wszystkich zainteresowanych!

Ladies and gentlemen, we cordially invite you to participate in the training organised by the magazine of @[238151376213454:274:MASKA] for the jubilee of the decade of " masks ". after training, at 17.00 pm, there will be a meeting with all the people who would like to join the " Mask We encourage you to come to meet everyone interested!
Translated
NOV18
Sat 4:00 PM UTC+01Kraków, ul. Grodzka 52, II piętro, sale 118 i 119
23 people interested

Zachęcamy do lektury monografii naukowej "Literackie wizerunki przestrzeni domowych", która jest już dostępna na stronie internetowej Magazynu "MASKA".

Image may contain: house, sky, outdoor and text
Konferencja "Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych"

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że monografia naukowa "Literackie wizerunki przestrzeni domowych" jest już dostępna na stronie Magazynu "MASKA".

http://www.maska.psc.uj.edu.pl/…/literackie-wizerunki-przes…

Zachęcamy do lektury!