Posts

****คำแนะนำ*****
ทหารกองเกินที่เกิดใน ปี พ.ศ.2540 หรือได้รับหมายเรียก
ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ในห้วงวันที่ 1-9 เมษายน 2561
***ให้เตรียมเอกสารดังนี้***
1.หมายเรียก (แบบ สด.35)...
2.สด.9
3.วุฒิการศึกษา ที่ลงวันจบการศึกษาก่อนวันตรวจเลือกฯ
(ใช้สำหรับ ลดวันรับราชการ ทั้งในกรณีที่สมัคร และจับสลาก)
(วุฒิการศึกษาต้องเป็นภาษาไทย หรือได้รับการแปลจากมหาวิทยาลัย โดยมีการระบุวันที่จบการศึกษา ชัดเจน)
4.บัตรประชาชน
5.ใบรับรองแพทย์ โดย รพ.ของรัฐหรือ รพ.ทหาร
(หรือในกรณีที่ได้ทำการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ)

****ให้ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ณ อำเภอภูมิลำเนาทหาร ตามที่หมายเรียก(แบบ สด.35) ได้กำหนดไว้ โดยพร้อมเพรียงกัน

หากไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ท่านจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

See More
Image may contain: 1 person, standing and text

กำหนดการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กนฺตวณฺโณ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม ณ ศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น. ขบวนอัญเชิญสรีระพระเทพพิพัฒนาภรณ์ จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ไปยังศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม ในเวลา 09.30 น.

...

เวลา 13.00 น. พิธีขอขมาศพ โดยพระธรรมวิมลโมลี และคณะสงฆ์
คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน สรงน้ำศพพระเทพพิพัฒนาภรณ์

เวลา 16.50 น. ประธานในพิธีเดินทางมายังบริเวณประกอบพิธี
ผู้เข้าร่วมพิธีและคณะเจ้าภาพเข้าแถวรอรับน้ำหลวงสรงศพ
ขบวนอัญเชิญน้ำหลวงสรงศพมาถึงบริเวณพิธี
จากนั้นเจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพไปตั้งบริเวณศีรษะด้านขวาของศพ
เจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพให้ประธานในพิธี
ประธานถวายความเคารพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ทิศเหนือ
ประธานรับคนโท น้ำขมิ้น และน้ำอบไทย ตามลำดับ รดลงบริเวณทรวงอก พระเทพพิพัฒนาภรณ์
ประธานทำความเคารพสรีระพระเทพพิพัฒนาภรณ์
ประธานถวายความเคารพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสร็จพิธี

เวลา 20:00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรม

หมายเหตุ งดพวงหรีด
การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดปกติขาวไว้ทุกข์
ประชาชน ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

See More
Image may contain: text
Image may contain: 1 person, smiling, text
Image may contain: text
Photos
Posts

ประกาศผลเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผลการเลือกตั้ง นายศิริมงคล ร่วมพันธ์ ปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ เป็นนายกองค์การนักศึกษา

No automatic alt text available.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี2561
ตังแต่เวลา 09.00 น กิจกรรมต่างๆภายในงาน
# #การบรรยายของ. ดร. บุ๋ม. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ดารานักแสดง /พิธีกร
#เวทีเสวนาวิชาการ กับผู้นำทางด้านสตรี
#การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOPและสินค้าชุมชนของสตรี การจำหน่ายงานของกลุ่มสตรี
#การประกวดการทำอาหารของกลุ่มสตรี
#กิจกรรมการเดินรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว
#การยกย่องเชิดชูสตรีดีเด่นของสุราษฎร์ธานี
#การมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมายภายในงานห้ามพลาด
ประธานในพิธีเปิดโดย
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

See More

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญนักศึกษาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561
เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ...
**วิธีการใช้สิทธิ**
มีผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว
หากประสงค์จะเลือกผู้สมัคร ให้กดหมายเลข 1
หากไม่ประสงค์ ให้กด ไม่ประสงค์ลงคะแนน
*กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมฐานที่ 8 ฐานผู้นำ*
*ใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง*
ผู้นำที่ดี ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆๆ

See More

" วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “
ขอเชิญนักศึกษาทุกคนร่วมกิจกรรม
08.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป
08.30 น. ร่วมพิธีทำบุญวันราชภัฏและเปิด อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ...
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)
***นักศึกษาให้ไปพร้อมกันเวลา 07.30 น.***
#นักศึกษาที่นักบถือศาสนาพุทธเตรียมของทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
#ประกาศแจ้งโดยทั่วกัน
ปล.1 มีการเรียนการสอนปกติ
ปล.2 นักศึกษาที่ไม่มีเรียนในวันพุธ ที่ 14 ก.พ. 61 (ช่วงเช้า) เข้าร่วมทุกคน โดยแต่งกายชุดนักศึกษา

See More
Image may contain: text

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี2561
ตังแต่เวลา 09.30 น กิจกรรมต่างๆภายในงาน
#ธรรมะดิลิเวอรี่ โดย พระมหาสมปอง
#เวทีเสวนาวิชาการ กับผู้นำทางด้านสตรี
#การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOPและสินค้าชุมชนของสตรี การจำหน่ายงานของกลุ่มสตรี
#การประกวดการทำอาหารของกลุ่มสตรี
#กิจกรรมการเดินรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว
#การยกย่องเชิดชูสตรีดีเด่นของสุราษฎร์ธานี
#การมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมายภายในงานห้ามพลาด
ประธานในพิธีเปิดโดย
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

See More
Image may contain: 1 person

จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร การสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วันที่ 1 ก.พ. – 18 พ.ค. 2561 http://regis.sru.ac.th/20…/…/31/application-srutcas-pakee61/

Image may contain: one or more people

มรส.เปิดเเล้ว!!!
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 Portfolio ตั้งเเต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2561
#ฝ่ายสื่อสารองค์กร_มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่>>> https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing

เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2560 ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งอาจไม่สะดวกต่อการสัญจร และอาจเกิดอันตรายต่อนักศึกษาได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 30 พ.ย. 2560 เป็นเวลา 1 วัน ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

No automatic alt text available.

#พื้นที่เล็กๆ บัณฑิตมาซ้อมรับ
แต่ไม่สะดวกเข้ารับจริง ในวันที่22 พย 2560
มาขอเลื่อนไปรับปีหน้า มายื่นความจำนงค์
ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ภายใน 11-12 พ.ย. 2560นี้ค่ะ
Cr. Jaruwan Aksonsom 📌

การจองรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้
12-14 พฤศจิกายน 2560 แจ้งเพื่อทราบ

Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: one or more people, people sitting and text

ถึงประชาชน. สุราษฎร์ธานี
ปิดการจราจร ถนนศรีวิชัย ตั้งแต่สามแยกศรีวิชัย(แยกถนนศรีวิชัยเข้าถนนศรีเกษมใกล้หน้าวัดกลางใหม่) ถึง หน้าโรงแรมสยามธานี(หน้ากองทุนฯสวนยาง) มีรถบริการ รับ-ส่ง 4 สาย จากที่กำหนดจอดรถและผ่านที่กำหนดจอดรถ ดังต่อไปนี้

สายที 1 "สายสีฟ้า" จากศาลากลางฯ ถึง สุดถนนศรีเกษม(สามแยกศรีวิชัย) สถานที่จอดรถประชาชน คือ
- ศาลากลางฯ 500 คัน...
- รร.สุราษฎร์ธานี 200 คัน
- วิทยาลัยเทคนิค,การไฟฟ้าฯ 100 คัน
- วัดสามัคคิฯ 200 คัน
- รร.มานิตาฯ 200 คัน
- สุราษฎร์ช็อคเกอร์อารีน่า 50 คัน

สายที่ 2 "สายสีเหลือง"
จากโรงแรมวังใต้ ถึง สามแยกศรีวิชัย สถานที่จอดรถประชาชน คือ
- โรงแรมวังใต้ 1,000 คัน

สายที่ 3 "สายสีม่วง"
จากเซ็นทรัลฯ ถึง รร.ธีรศรม
สถานที่จอดรถประชาชน คือ
- เซ็นทรัลฯ 2'000 คัน
- โรงแรมเอสทาราแกรนด์ 50 คัน
- โฮมโปร 150 คัน
- ร้านอาหารสระลานชล 70 คัน
- โรงแรม เอส อาร์ 60 คัน
- โรงแรมไดมอนด์ 800 คัน
- ตลาดไดมอนด์ 400 คัน
- รร.ธีรศรม 40 คัน

สายที่ 4 "สายสีเขียว"
จากโรงแรมบรรจงบุรี ถึง
รร.ธีรศรม
สถานที่จอดรถประชาชน คือ
- โรงแรมบรรจงบุรี 2,000 คัน
- เทสโก้ โลตัส 400 คัน
- โรงแรมร้อยเกาะ 300 คัน

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560
ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.
มีการดำเนินการทดลอง
ปิดการจราจร ถนนศรีวิชัย
จากสามแยกศรีวิชัย ถึง โรงแรมสยามธานี(กองทุนฯสวนยาง)
ผู้ใช้เส้นทางควรหลีกเลี่ยงนะครับ
และตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560
ปิดเส้นทางการจราจรดังกล่าว
จนกว่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ ประมาณ ...
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม...โทร..191

See More

ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ทราบ ให้ส่งรูปที่สวมครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียนโดยส่งผ่าน Emaill : tabian.sru@gmail.com
แนบรูป ไฟล์ .jpg เท่านั้น
พร้อมรหัส และชื่อสกุล
หรือทางเฟส Anne's K. Rattanawit ลิงค์ Messenger
เพื่อจัดบัตรประจำตัวบัณฑิต ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ...
(บัณฑิตที่ไม่มีรายชื่อดังประกาศแสดงว่าข้อมูลรูปถ่ายถูกต้องแล้ว)
หากมีข้อสงสัยประกาศ ติดต่อ 088-7653004 หรือ 077-9133-333 ต่อ 6601

See More
Image may contain: text

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี http://admission.sru.ac.th/congratulations60/

Image may contain: 5 people, people smiling

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
#บัณฑิตภาคเช้า หลักสูตร ค.บ., น.บ ,รปบ, ร.บ,
ศป.บ,ศศ.บ,พย.บ
#บัณฑิตภาคบ่าย บธ,บ ,บช.บ,ศ.บ ,วท.บ,นศ.บ...
และหลักสูตรมหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

See More
Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดฝึกซ้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560🎓

Image may contain: 1 person, text