See more of Tigrai Development Association by logging into Facebook
Message this Page, learn about upcoming events and more. If you don't have a Facebook account, you can create one to see more of this Page.
See more of Tigrai Development Association by logging into Facebook
Message this Page, learn about upcoming events and more. If you don't have a Facebook account, you can create one to see more of this Page.
Not Now

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ስሙር ግንባር ብምፍጣር ተምሃሮ ኣብ እዋን ቁልዕነቶም ናይ ምፅሓፍን ምንባብን ክእለቶም ክዓቢ፣ ኣብ ማሕበረሰብና ዘሎ ዓቕሚ ምንባብን ምፅሓፍን ንምዕባይን ክጉልበትን ትንቀሳቐስ ኣላ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ገፀር ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣይነግባ፣ ታጌትን ባምባን መፂኦም ዝምሃሩ 1000 ተምሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ገዝኦም ኣብ ዝምለስሉ እዋን ስኣን ቀረብ መብራህቲ ክህሉ ዝኽእል ክፍተት ... Read More... http://www.tdaint.org/…/397-%E1%88%9B%E1%88%8D%E1%89%B5-%E1…

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብልዕሊ 24 ሚልዮን ብር ዘህነፀቶ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሙሴ ተመሪቑ።

ዋና ቤት ፅሕፈት ማልት ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካን ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ሸራሮን ብምትሕብባር ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሸራሮ ዝተሃነፀ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሙሴ 2 ለካቲት 2009 ዓ/ም ብርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ተመሪቑ:: መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሙሴ መሪቖም ዝኸፈቱ ርእሰ ምምሕዳር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፀገም ህዝቢ ንምቅላል ዓሊማ ትሃንፆም ዘላ ኣብያተ ትምህርቲ ብብርኪ ክልልን ሃገርን ይምዝገብ ንዘሎ ዕብየትን ልምዓትን ብርኪ ኮይኑ የገልግል ኣሎ ... Read More... http://www.tdaint.org/…/396-%E1%88%9B%E1%88%95%E1%89%A0%E1%…

Tigrai Development Association added 17 new photos to the album: ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብምውዳድ ዘህነፀቶ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፀድያ.
January 31

ኣብ ወረዳ ወርዒለኸ ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ ብ8.9 ሚልዮን ብር ዝሃነፀ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፀድያ 16 ጥሪ 2009 ዓ/ም ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ፣ ኣባላት ካቢኔ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኣ...መራርሓ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ነበርቲ ጣብያ ፀድያን ኣብ ዝተረኸቡ ብድሙቕ ፅንብል ንምረቓ በቒዑ።
ነቲ ቤት ትምህርቲ መሪቖም ዝኸፈቱ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣብ ዘስመዕዎ ዘረባ፣ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፀድያ ኣብ ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስን ከባቢኣን ዝርከቡ ነበርትን ተምሃሮን ዝነበረ ማሕበረ ቑጠባዊ ፀገማት ዝቐርፍ ኮይኑ እዚ ቤት ትምህርቲ ህንፀቱ ተዛዚሙ ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምችው ክኸውን ንዝገበሩ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕ፣ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ወርዒለኸን ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣመስጊኖም።
ኣብ ምምላእ ውሽጣዊ ናውቲ ቤት ትምህርቲ ፀድያ ብማልት ዝተጀመሩ ስራሕቲ ክናኸሩ፤ ዘሎ ሕፅረት ማይ፣ ቤተ-ፈተነን መብራህትን ኣብ ምቕራፍ ድማ መንግስቲ ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሓቢሩ ከምዝሰርሕ ርእሰ ምምሕዳር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ወሲኾም ገሊፆም።
ፈፃሚ ዳሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ታደለ ሓጎስ ብወገኖም፤ ቅድሚ ሓደ ዓመት ህንፀቱ ዝፈለምናዮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፀድያ ህንፀቱ ተዛዚሙ ልዕሊ 400 ተምሃሮ ተቐቢሉ ከምህር ብምኽኣሉ ዝተሰምዖም ሓጎስ ብምግላፅ ቀንዲ ምኽንያት ህንፀት እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ወረዳ ወርዒለኸን ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስን ሓሙሽተ ጎረባብቲ ጣብያታትን ዝነብሩ ወለድን ተምሃሮን ዝነበረ ፀገም ቀረብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብምቕራፍ ተምሃሮ በፍልጠት፤ ክእለትን ክህነፁ፤ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንጠፋት ተዋሳእቲ ክኾኑን ብምግባርን በዚ ኣቢልና ብርኪ ዓለም ተናሓናሕቲ ወለዶ ንምፍጣር ስለዝኾነ ወለዲ ውላዶም ናብ መኣዲ ትምህርቲ ኣብ ምልኣኽ ዝለዓለ ትኹረት ሂቦም ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም።
ግሊመር ኦፍ ሆፕ ኣብ ኢትዮጵያ ምስራሕ ካብ ዝጅምር ኣብ ትምህርቲ ኣልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ብር ወፃኢ ብምግባር ንኣስታት 1.5 ዜጋታት ዝነበረ ማሕበረ ቑጠባዊ ፀገም ክኣሊ ክኢሉ እዩ። ስለዝኾነ እዚ ኣጠናኺካ ብምቕፃል መነባብሮ ህዝቢ ኢትጵያን ህዝቢ ትግራን ኣብ ምቕያር ብዕቱብ ክሰርሕ እዩ ዝበሉና ድማ ተወካሊ ካንትሪ ዳይሬክተር እቲ ትካል ኣይተ ናስር ኣሕመድ እዮም።
ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሕብረተሰብ እዚ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘይተከፈተሉ ተምሃሮ ናብ ዕዳጋ ዓርቢ ከይዶም ይምሃሩ ነይሮም። እዚ ንወለዲ ይኹን ነቲ ተምሃራይ ዓብይ ማሕበራውን ቑጠባውን ፀገም የስዕብ ድማ ነይሩ። እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ብዝኸፍአ ይሃሲ ነይሩ። ናብ ስድራና እንተመፂእና ድማ ውላዶም ናብ ዕዳጋ ዓርቢ ኣልኢኾም ንምምሃር ኣይምኽኣሉን። ኣብዚ እዋን ከም ደቂ ኣንስትዮ ዝህልወና መማረፂ ብሕቶ ወለዲ ሓዳር ምግባር እዩ። ሕዚ ግና ማልት ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕ፤ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ወርዒለኸ ብምትሕብባር ኣብ ጣብያናን ቑሸትናን ኣብ ዝተሃፀልና ቤት ትምህርቲ ታሽዓይ ክፍሊ ንምሃር ኣለና ዝበላና ድማ ተምሃሪት ፍረወይኒ ገብረመስቀል ርግበ ገብረእግዚኣብሄርን እየን።
ሃለቃ ኣፅብሃ ተስፋይ ድማ እዚ ቤት ትምህርቲ ምህናፁ ደቕና ስንቂ ኣስኒቕና ናብ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ልኢኽና ካብ ምምሃር ዘናገፈ ብምዃኑ ሓደ ኣብ ቑጠባዊ ዓቕምና ዝነበረ ፀገም ይቐርፈልና ካልኣይ ውላድና ኣብ ትሕቲ ክንክን ክትትልን ወላዲኦም ኮይኖም ክምሃሩን ዝገብር ስለዝኾነ እዚ ትካል ንዝሃነፁ ትካላት ልምዓት ክብረት ይሃበልና ኢሎም።
ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፀድያ 16 ክፍሊ ዝርከቡዎም ክልተ ህንፃታት መምሃሪ ክፍሊ፣ ቤተንባብ፣ ቤተ ፈተነ፣ ንክልቲኡ ፆታ ዝፈለየ ዓይነ ምድርን ዘማለአ እዩ።

See More

ቴክኖሎጂ ኣውተርኔት (Outer net) ዓለምለኸ መረዳእታ ትምህርትን ካልኦት ተዛመድቲ ሃፍቲ ሓበሬታ እንረኽበሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ድጅታል ላይብረሪ ኮይኑ ካብ ፍሉጣት ዩኒቨርሲቲታት ለገስቲ መፃሕፍቲ ብቴክኖሎጂ ኣውተርኔትን ኣቢሉ ትምህርታዊ መፃሕፍቲ፣ ምስልታትን መፅሓፈ ድምፅን ምርኻብ የኽእል። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ድማ እዚ መሳርሒ ቴክኖሎጂ ኣብ ክልልና ናብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ንምትእትታው ዝዓለመ መደብ ሓንፂፃ ኣብ ምንቅስቓስ እትርከብ ኮይና ዝሓለፈ ቀዳም 13 ጥሪ 2009 ዓ/ም ኣካላት ኣመራርሓ ማልትን ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይን፣ ሰብ ሞያ ኣይሲቲን መምህራንን ዪኒቨርሲቲታት መቐለ፣ ኣክሱም፣ ዓዲግራት፣ ማሕበረሰብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን ተሳተፍቲ መዓልቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝኾኑ ተምሃሮን ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ ሓደ መዓልቲ... Read More... http://www.tdaint.org/…/395-%E1%88%9B%E1%88%95%E1%89%A0%E1%…

ጎቦ ድኽነት ዝፈርስን ድሕረት መሊኡ ዝቅንጠጥን ኣብ ትምህርቲ ዝለዓለ ትኹረት ሂብካ እንተተሰሪሑ እዩ። ካብዚ ዕላማ ብምብጋስ ማልት ኣብ ትምህርቲ ብሰፊሑ እናሰርሐት ዝመፀት ኮይና ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ምስፋሕ ኣብያተ ትምህርትን ምምሕያሽ ፅሬትን ዝሰርሐቶም ስራሕቲ ኣጠናኺራ ቀፂላትሉ ኣላ። ኩሉ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝርከብ ተምሃራይ ኣብ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝህልዎ ፍልጠትን ክዓቢ ዓሊማ ኣብ ምንቅስቃስ እትርከብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፤ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ዘሎ ማእኸል ሳይንስ ቴክኖሎጅን ብምጥንኻር ኣብ 37 መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ህንፃ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ መደብ ሒዛ እናሰርሐት ዘላ ኮይና ክሳብ ሕዚ ኣብ ዓዲ ሓቂ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ፣ ገርሁ ሰርናይ፣ ... Read more... http://www.tdaint.org/…/394-%E1%88%9B%E1%88%8D%E1%89%B5-%E1…

ተምሃሪት ሰላም ኪዳነ ኣብ ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ደብረቃል ኣብ ቤተ-ንባብ ረኺብና ዘዘራረብናያ እያ። ተምሃሪት ሻብዓይ ክፍሊ ዝኾነት ሰላም ቅድም ክብል ኣብ ክፍሊ ተጨናኒቕና ንምሃር ነይርና። ኣብ ቤተ ንባብ ዝነበረ ፀገም ‘ውን ተመሳሳሊ እዩ። ቤተ ንባብና ብዙሕ ተምሃሪ ተዳጒኑ ዘንብበሉ ካብ ምንባሩ ሓሊፉ ሕፅረት ዝንበቡ መፃሕፍቲ ዝነበሮ እዩ። ሕዚ ግና ኣብ ክፍሊ ካብ 50 ንላዕሊ ተምሃሮ ኣይኮንናን ንመሃር ዘለና። ኣብቲ ዝተሰርሐልና ቤተ ንባብ ድማ ምሉእ መፃሕፍቲ ዝተማልአሉ እዩ። እዚ ንዝገበሩልና ማልትን ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕን ድማ ምስጋናይ ዝለዓለ እዩ ብምባል... Read More... http://www.tdaint.org/…/393-%E1%88%9B%E1%88%8D%E1%89%B5-%E1…

Tigrai Development Association (TDA) would like to announce the following vacant position for candidates who fulfill the requirements listed below
Job Description
Tigrai Development Association (TDA) has been implementing USAID supported Project entitled in Improving Early Grade Reading Skills of Students in 337 Lower Primary Schools of Tigrai – Ethiopia. The goal of this USAID-supported project is to enhance students’ learning outcomes through improving reading skills of students in 337 primary schools. TDA is seeking, therefore, highly qualified cluster office coordinator for the following position...
http://www.tdaint.org/index.php/vacancy

መዘክር ሙሉጌታ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ተምሃሪት ቐዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ማክዳ ሙሉጌታን ድማ ተምሃት 12 ክፍሊ እየን። እዘን ተምሃሮ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ናብ ትውልዲ ዓዲ ወለደን ትግራይ ንምርኣይ ኣብ ዝመፃሉ እዋን ተምሃሮ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ እንትጉዓዙ ይዕዘባ።
ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ርሑቕ መንገዲ ኣብ ዝጉዓዙሉ ደፍተሮም ኣብ ኢዶም ሒዞም ዝረኣያ መዘክርን ማክዳን ንወላዲተን ወይዘሮ ታደለች ሕሸ እዞም ተምሃሮ ካብ ርሑቕ መንገዲ እዮም ዝጉዓዙ ዘለው ደፍተሮም ንምንታይ ኣብ ቦርሳ ዘይሕዙዎ ኢሊን... Read More... http://www.tdaint.org/…/391-%E1%8A%A3%E1%89%A5-12-%E1%8A%A3…

Dear all members and development partners,
Please follow us and comment on any article posted on our website and social medias Or rise any question about your organization Tigrai Development Association on the following sites.

- Website: http://www.tdaint.org
- Facebook: http://www.facebook.com/tdaint...
- Twitter:http://www.twitter.com/tdaint

See More

To all members and development partners...

Image may contain: 5 people

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፀገም ህዝቢ ብምፍታሕ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ናፃ ዝኾነት ትግራይ ንምፍጣር ዓሊማ ኣብ ኩሎም ግንባራት ልምዓት ብፍላይ ክዓ ኣብ ትምህርትን ጥዕና ዓበይቲ ዕማማት ወጊና እያ። ካብ ኣባላታ፣ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት፣ ደገፍትን ካልኦት ፍልፍላት ሃፍትን ብምትእኽኻብ ንጡፍ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብምዕባይ ኣብ ድልየት ሓፋሽ ዝተመስረቱን መንግስቲ ክሽፍኖም ዘይኽእሉን ድልየታት መሰረት ልምዓት ህዝቢ ናይ ምሽፋን ልኡኽ ሒዛ እናሰርሐት ዘላ እዛ ማሕበር ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ዙርያ ምዕባይ ለውጢ ኣተሓሳስባ ተምሃሮ ዘድሃበ ፈተነ ፕሮጀክት ምፍጣር ̋̋ማዕብልቲ ኣብያተ ትምህርቲ (thinking schools) ̋ ዘሎ ከይዲ ኣፈፃፅማን ክሰፍሑ ዝግብኦም ብሉፃት ስራሕትን መሰረት ዝገበረ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ሆቴል ኣክሱም... Read More... http://www.tdaint.org/…/390-%E1%88%9B%E1%88%95%E1%89%A0%E1%…

ብኣቆፃፅራ ፀዓዱ 1991 ዝተመስረተት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ክልልና ዘሎ ሽፋንን ፅሬትን ጥዕና ንምምሕያሽ፣ ኣብ ህንፀት ኣብያተ ትምህርት ትኹረት ብምግባርን ክትሰርሕ ዝፀንሐት ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 57,850 ዩሮ ዝወድኡ 199 ዓይነት ናውቲ ሕክምና ንዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ከምኡ̦’ውን 54,255 ዪሮ ዝወድኡ ናውቲ ሕክምና ድማ ኣብ ትሕቲ ዪኒቨርሲቲ መቐለ ንዝመሓደርን ካብ ክልልናን ውሱን ክፋል ክልላላት ዓፋረን ኣምሓራን ንዝመፁ ኣስታት 8 ሚልዮን ህዝቢ ዘገልግል ኮምፕሪሄንሲቭ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሓገዝ ኣበርኪታ... Read More... http://www.tdaint.org/…/388-ማሕበር-ልምዓት-ትግራይ-ጨንፈር-ጀርመን-ንዩንቨርሲ…

“ብዓል መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ፍቕርን ሓድነትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘጠናኽር ብምዃኑ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ”
ማሕበረሰብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ
ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ይበፅሖም ዝነበረ ብሄራዉን ደርባዉን ወፅዓታት ንምቕንጣጥ እዋኖም ዝጠልቦም ቃልስታት ከካይዱ ድሕሪ ምፅናሕ ንስርዓት ደርግ ኣልዮም።
ድሕሪ ምድምሳስ ስርዓት ደርግ ሃገርና መፃኢ ምዕባለኣ ዘግህድን ኣብ ጐደና ምዕባለ ክትስጉም ዘኽእላ ሕገ-መንግስቲ ኣድላይ ብምዃኑ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብወከልቶም ኣቢሎም 29 ሕዳር 1987 ዓ/ም ንሕገ-መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣፅዲቖም።
ሕገ-መንግስቲ ሃገርና ዝፀደቐሉ 29 ...ሕዳር መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተባሂሉ ክብዓል ካብ ዝውሰን ንነዘ ንመበል 11 ግዘ 29 ሕዳር 2009 ዓ/ም ኣብ ተምሳሌት ምክእኣል፣ ፍቕርን ሓድነትን ዝኾነት ከተማ ሃረር ሕገ መንግስትና ንዲሞክራሲዊ ሓድነትናን ህዳሰናን ብዝብል ቴማ ዝተብዓለ ኮይኑ ኣብ ክልልና 'ውን ብድሙቕ ፅንብል እንትብዓል፤ ማልት ፅፈት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዓሊማ ካብ ዝሃነፀተን ኣብያተ ትምህርቲ ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ 'ውን ብዝተፈላለዩ ፅምብላት ተባዒሉ እዩ።
እቲ ብዓል ሰራሕኛታትን ተምሃሮን እቲ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ተማሂሮም ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮን ሆስፒታላትን እናሰርሑ ዝርከቡ ኣባላት ማሕበር ተምሃሮ ነበር እቲ ቤት ትምህርትን ተረኺቦም እዮም።
ኣብቲ ዕለት ዝተረኸቡ ተወካሊ ፈፃሚ ዳይሬክተርን ዳይሬክተር ዳሬክቶሬት ትልሚ፣ ክትትልን ኮሙዩኒኬሽንን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ፤ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ መፃኢ ምዕባለ ሃገሮም ኣድሂቦም ዝዝትዩሉ፣ ሓበራዊ ሃገራዊ ኣረዳድኣ ሒዞም ሓበራዊ ዕላምኦም ከሰጉሙ ዝኽእሉሉን ባይታ ካብ ምፍጣር ሓሊፉ፤ ዘላቒ ሰላምን ዉሕስነት ዘለዎ ዲሞክራስን ክሰፍን፣ ቁጠባዊ ማሕበራዉን ዕብየት ክሳለጥ ዘኽአሎም ዕለት ብምዃኑ በብዓመቱ ብዝደመቐን ዝድለ መልእኽቲ ብዘሕልፍን መልክዑ የብዕልዎ ኣለው ኢሎም።
ኣይተ ሰለሞን ወሲኾም እንትገልፁ ማልት ኣብቶም ዝሓለፉሉ 28 ዓመታት ንቓላሚኖ ሓዊሱ ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕናን ብምህናፅ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዘፈራት ስሉጥ ልምዓት ንክረጋፅ ኣኽኢላ እያ። ኣብ ቓላሚኖ እትምሃሩ ዘለኹም ተምሃሮ 'ውን ብውፅኢትኩም ፀብለልታ ብምርኣይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ናትኩም ፍልጠትን ዓቕምን ተረባሒ ዝኾነሉ ባይታ ብምፍጣር ህዝብና ካብ መዓሙቕ ድኽነት ንክወፅእ ኣበርቲዕኹም ክትሰርሑ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም።
ርእሰ መምህር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ መምህር ገብረመድህን ኣብርሃ ብወገኖም፤ ብዓል መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ እንትብዓል ጎና ጊኒ ብዓል ምስረታ እቲ ቤት ትምህርቲ 'ውን ሓቢርና እናተብዓለ ምምፅኡ እቲ ብዓል ዝያዳ ክደምቕን ረዚን መልእኽቲ ብዘሕልፍ መልክዑ ክሓልፍን የክእሎ ብምህላው እዚ ተጠናኺሩ ከምዝቕፅል ኣብቲ ዕለት ገሊፆም።
ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ካብ 23 ክሳብ 25 ሕዳር 2009 ዓ/ም ኣብ ዘካየዶ ዓመታዊ ጉባኤ ትምህርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ዘርኣየኦ ምንቅስቓስ እንትሽለማ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ፅዋዕ እንትትቕበል ብትምህርቶም ፀብለልታ ንዘርኣዩ 159 ተምሃሮ ካብ ታሽዓይ ክፍሊ፣ 77 ተምሃሮ ዓሽራይ ከምኡ'ውን 33 ተምሃሮ ካብ 12 ክፍሊ ብር ሓደ ሽሕን ምስክር ወረቐትን ንምሽላም ከምዝበቕዑ ኣብቲ ዕለት ዘዘኻኸሩ ርእሰ መምህር ገብረመድህን ኣብርሃ፤ እዚ ውፅኢት ተዓቂቡ ንክኸይድ ተምሃሮ፣ መምህራን፣ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን ፃዕሮም ከሐይሉ ይግባእ ክብሉ ኣገንዚቦም።

See More

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምትሕብባር GFCT ኣብ 2009 ዓ/ም ኣብ መላእ ትግራይ ንዝርከባ 19 ካልኣይ ብርክን መሰናድኦን ኣብያተ ትምህርቲ ነንሕድሕደን 30 ቨርችዋል ኮምፒዩተራት ምስ ሙሉእ ናይ ኮምፒዩተር ማእከል ናውትን ማለት እውን መቐመጢ ጠረጴዛ፣ ወናብር፣ ዋይት ቦርድን ካልኦት ከም ዲቫይደርን ስተፕላይዘርን ዝኣመሰሉ ነቲ ኮምፒዩተር ዘድልይዎ ናውትን ከምኡውን ዘድልዩ ሶፍትዌራትን ነቶም መማህራን ድማ ምስኡ ተታሓሒዙ ዘድሊ ስልጠናን ሂባ፡፡ ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ 2008 ዓ/ም ን8 ኣብያተ ትምህርቲ ዓዲላ እያ፡፡
ኮምፒዩተር ዝተዓደላ ኣብያተ ትምህርቲ
1. መሰቦ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - መቐለ
2. ራኢ መለስ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ኣላማጣ
3. ፈንቅል መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - መኾኒ...
4. ማይጨው መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ማይጨው
5. ዓዲጉደም መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ሕ/ወጀራት
6. ደንጎላት መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ሕ/ወጀራት
7. ግጀት መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ሳ/ሳምረ
8. ኣውላዕሎ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ውቕሮ
9. ማሾ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ሓውዜን
10. ዕዳጋ ሓሙስ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ሳ/ም/እምባ
11. ገልፋንድ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ወርዒ ለኸ
12. ዕዳጋ ሓሙስ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ
13. ራማ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - መረብ ለኸ
14. ክንፈ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ናዕዴር
15. ደብረከርበ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - መደባይ ዛና
16. ገልፋንድ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ኣ/ፅምብላ
17. ግደይደፍተራ መሰናድኦ ቤት ትም/ቲ - ፀለምቲ
18. ቓላሚኖ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ት/ቲ - መቐለ (2)

See More

“Business for Development” as a means to boost internal revenue

=============================

Persuant to proclamation 621/2001 and guidline 07/2004, Charities and societies can establish busineses that can further their misson through generating additional income.

...Continue Reading
Image may contain: one or more people, outdoor and text
Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: skyscraper, sky, cloud, tree and outdoor

“ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዝዓመመቶም ስራሕቲ ልምዓት ብምዕቃብ ኣንፃር ድኽነትን ድሕረትን ኣብ ዝግበር ቃልሲ መሪሕ ክትኾን ይግባእ“ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ውሽጣዊ ኣታዊኣ ንምድንፋዕ ዓሊማ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ቦሌ መድህኒኣለም ኣብ ልዕሊ 2000 ሜትር ካሬ ስፍሓት መሬት ክተህንፆ ዝፀንሐት በዓል 8 ደብሪ ህንፃ 10 ሕዳር 2009 ዓ/ም ኣመሪቓ፡፡

ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ፕረዚደንት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፤ ሃገርና ሒዛቶ ዘላ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ሽትኡ ንክወቅዕን ህዝብና ካብ ድኽነትን ድሕረትን ንክናገፍን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ካልኦት ሃገር ቦቀል ትካላትን ማሕበራት ልምዓትን ዝገብርኦ ዘለዋ ኣስተዋፅኦ ዝለዓለ ከምዝኾነ ...ተዛሪቦም፡፡

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ምስረትኣ ኣትሒዛ ህዝባዊ ወገናዊነት ከምዝነበራን ክሳብ ሕዚ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ዘሳለጠቶም ስራሕቲ ህያው ምስክራት እዮም ዝበሉ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እቲ ሕዚ ዝተመረቐ ኩለመዳያዊ ግልጋሎት ዝህብ ህንፃ ’ውን ውሽጣዊ እቶት እታ ማሕበር ካብ ምድንፋዕ ሓሊፉ ኣብ ምቅልጣፍ ዕብየት እዛ ሃገር ዓርሱ ዝኽኣለ እወንታዊ እጃም ኣለዎ ኢሎም፡፡

ማልት ካብ ድኽነትን ድሕረትን ነፃ ዝኾነትን ዝማዕበለትን ትግራይ ጋህዲ ዝገብር ራእይ ሒዛ ቅድሚ ሓደ ርብዒ ክፍለ ዘበን ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ከተማ ዋሽንግተን ከምዝተጣየሸት ዝገለፁ ዋና ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶክተር ታደለ ሓጎስ ብወገኖም ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርጊ ዋና ቤት ፅሕፈታ ኣብ ከተማ መቐለ ብምግባር ኣብ ዝሓለፉ 28 ዓመታት 650 ቀዳማይን 40 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ክልተ ሆስፒታላትን 81 ትካላት ጥዕናን ክሊኒካትን ብምህናፅ ንግልጋሎት ከም ዘብቀዐት ተዛሪቦም፡፡

ካብዚ ብተወሳኺ ይብሉ ዶክተር ታደለ እዛ ማሕበር ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ኣባላትን ደፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምትሕብባር ግምቶም ልዕሊ 200 ሚልዮን ዶላር ዝኾኑ መፃሕፍቲ ፣ ኮምፕዩተራትን ናውቲ ሕክምናን ካብ ወፃኢ ዓዲ ብምእታው ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ንካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ክባፃሕ ከም ዝገበረት ግልፂ ገይሮም፡፡

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብኣዋጅ ቚፅሪ 621/2001 ዓንቀፅ 103 ንኡስ ዓንቀፅ 1፣ ብደንቢ ቁፅሪ 168/2001 ዓ/ም ዝወፀ መምርሒ ቁፅሪ 168/2001 ዓ/ም ዝወፀ መምርሒ ቁፅሪ 07/2004 ዓ/ም ዓንቀፅ 10/1/ ብዝፈቐዶ መሰረት እቶት ኣብ ዝርከበሎም ስራሕቲ ክትዋፈር ዘኽእላ ፍቓድ ካብ ኤጄንሲ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ብምርካብ ካብ 2006 ዓ/ም ንነዘ ዳይሬክቶሬት ቢዝነስ ንልምዓት ኣጣይሻ ስራሕ ጀሚራ እያ፡፡

ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብብር 147‚143‚100 ዘህነፀቶ ኩለመዳያዊ ግልጋሎት ዝህብ በዓል 8 ደብሪ ህንፃ ንትካላት ባንኪ፣ ኢንሹራንስ፣ ሸቐጣ ሸቐጥን ኣብያተ ፅሕፈትን ብምክራይ ብዓመት ኣስታት 20 ሚልዮን ብር እቶት ከምዝርከብ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ፡፡

ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ማልት ካብ ትምስረት ጀሚራ ዛጊድ ኣብ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ስራሕቲ ኢንቨስትመንትን ዘሳለጠቶም ምንቅስቓሳት ኣመልኪቱ ዝቐረበ ምርኢት ፎቶ ኤግዚቢሽን ኣብቲ ዕለት ዝተረኸቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራልን ክልልን፣ ኣመራርሓ ቦርድ ማልትን ኣባላትን ደገፍትን ብምርኣይ ሕሉፋት ስራሕቲ ማልት ግንዛበ ክህልዎም ተገይሩ እዩ፡፡

See More

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብልዕሊ 147 ሚልዮን ብር ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝህነፀቶ ኩለ መዳያዊ ግልጋሎት ዝህብ ብዓል 8 ደብሪ ህንፃ ፅባሕ 10 ሕዳር 2009 ዓ/ም ክተመርቕ እያ፡፡

ኣብዚ ስነስርዓት ምረቓ ፕረዚደንት ኢፈዴሪ ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፌደራልን ክልልን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ክርከቡ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር፡፡
ፅባሕ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝሳለጥ ስነ ስርዓት ምረቃ ማልት ካብ ትጣየሽ ጀሚራ ክሳብ ሕዚ ኣብ ትምህርቲ ፣ ጥዕና፣ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ስራሕቲ ኢንቨስትመንትን ዘሳለጠቶም ተግባራት ንምርኢት ፎቶ ኤግዚቪሽን ክቐርቡ እዮም፡፡

Tigrai Development Association updated their cover photo.
Image may contain: 1 person
Tigrai Development Association updated their profile picture.
No automatic alt text available.

ኣብ ምስረታ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ርኡይ ኣበርክቶ ዝነበሮም፣ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ክምስረትን ተካእቲ ሃገር ዝኾኑ ወለዶ ክፈርዩን ዝክኣሎም ኩሉ ገይሮም ዝሓለፉ ሓርብኛ ልምዓት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን 10ይ ዓመት ዝኽሪ መስዋእቶም ቐዳም 12 ጥቅምቲ 2009 ዓ/ም ኣብ ቐፅሪ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተዘኪሩ:: ኣብቲ ዕለት ላዕለዎት ኣመራርሓ ማልት፣ ኣብ ቓላሚኖ ተማሂሮም ሃገሮምን ህዝቦምን ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ሓደ ሽሕ ዝኣኽሉ ላዕለዎት ሓካይም፣ መሃንዲሳት፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ክልልና እናሰርሑ ዝርከቡ ሰብ ሞያ፣ ተምሃሮን መምህራን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለን ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን፣ ኣባላት ፖሊስ ኦርኬስትራ ክልል ትግራይ፣ ኣኽበርቲ ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ዝኾኑ ድምፃውያንን ሰብ... Read More...http://www.tdaint.org/…/386-%E1%8B%93%E1%88%B5%E1%88%AB%E1%…

Tigrai Development Association (TDA) is a tax exempted, non-profit making, community based development organization.
Photos
Tigrai Development Association's photo.
Tigrai Development Association's photo.
Tigrai Development Association's photo.
Tigrai Development Association's photo.
Tigrai Development Association's photo.
Tigrai Development Association's photo.
Tigrai Development Association's photo.
Tigrai Development Association's photo.
Tigrai Development Association's photo.
Videos
People Also Like