Photos
Videos
Söylenmeyi bırak ve imzala www.toparlaniyoruz.org/imza
24
2
KKTC'de Bilgi Edinme Hakkı Nasıl Kullanılır?
34
Polis ve Nüfus
30
Posts

7 Şubat 2018 saat 6:30’da Toparlanıyoruz Merkezi’nde geçtiğimiz genel seçim sonuçlarını, bölge bölge, sandık sandık analiz ediliyor. Rakamsever, araştırmacı Rüştü Yücel’in derlediği bilgiler ve verilerle 2018 genel seçim sonuçlarıyla geçtiğimiz yıllardaki sonuçların karşılaştırmalı analizinin de yapılacağı, interaktif sunum ve tartışmaya ilgili herkes davetlidir. Görüşmek dileğiyle.

‘Nefrete nefretle yanıt vermek yıldızsız karanlık bir gecenin sadece karanlığını arttırır. Karanlığı ise karanlık değil, ancak aydınlık kovabilir. Nefreti nefret değil, sadece sevgi kovabilir’
M. L. King

Bu akşamki ‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’ne bu duygularla katılacağız... Bu ülkenin benzer düşünce ve inançtaki güzel insanlarıyla birlikte aynı yolu yürüdüğümüz, unutulmaz bir akşam olması dileğiyle...

Image may contain: bird
Posts

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Afrika Gazetesi’ni hedef göstermekle aslında ülkesindeki kutuplaşmayı ülkemize de ne kadar kolay ihraç edebileceğini göstermiştir.

Afrika Gazetesi’nin görüşleri desteklenebilir veya bu görüşlere karşı çıkılabilir. Ancak dün bu görüşlere karşı yapılan gösterideki şiddet olayları sadece hoşgörü kültürümüze indirilmiş bir darbe değil, hukuk dışı ve yasal yollarla hesabı sorulması gereken davranışlardır. Egemenliğin halkta ol...duğunun en güçlü sembolü olan Meclis'e zorla girilmeye çalışılması, damında bayrak açarak sloganlar atılmasına kadar varan taşkınlıkların hukuken karşılıksız kalması topluma bu davranışların kabul edilebilir olduğu mesajını verebilir ve çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek Kıbrıslı-Türkiyeli kutuplaşmasını tetikleyebilir. Ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için ödenen yöneticilerin bu değerlendirmeyi titizlikle yapması gerekmektedir.

Şiddet olaylarında polisin tavrı ve görevini eksiksiz yapıp yapmadığını Polis Gücü’nün yetkili mercileri sorgulamalıdırlar. Aynı şekilde, oluşan yeni Meclis şu kararı vermelidir: Bu Meclis, polisin sivile bağlı, seçilmiş sivil otoriteye hesap vereceği bir kurum olup olmayacağına karar verecek olan Meclis olacak mıdır, olmayacak mıdır?

Toplumumuzu bu kutuplaştırmadan uzaklaştırıp uzlaşı kültüründe tekrar buluşturmak için güçlü bir liderlikle somut adımlar atılmasına, insiyatif alınmasına ihtiyaç vardır. Toplumun kutuplaşmasını engellemek için tüm paydaşların ortak bir kararda birleşmesi her zamankinden daha da önemlidir.

Geleceğini bu topraklarda gören insanların, şiddete değil hoşgörüye, çatışmaya değil huzura ihtiyacı vardır. Herkes bunun bilincinde olmalıdır. Aksi bir durum, çok azımız dışında, kimseyi mutlu etmez…

See More

Başbakan Hüseyin Özgürgün’e Açık Mektup

18 Ocak 2018
Sayın Hüseyin Özgürgün,

...

17 Ocak 2018 tarihinde hakkınızda çıkan iddialar ve mal varlığınızla ilgili bilgiler konusunda iki aylık bir süreden sonra cevap vermeyi uygun gördünüz.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak konu gündeme düştüğü andan itibaren özel hayatınızın gizliliğinin Anayasa’yla da korunan bir hak olduğunu belirtmiş bulunmaktayız. Ancak hakkınızdaki mal varlığıyla ilgili iddiaları bu gizlilik çerçevesinde tutmak mümkün değildir. Bunun bir sebebi de bugün şeffaflığı savunduğunu söyleyen, daha fazla şeffaflık sözü veren bir başbakan oluşunuz; bir diğeri ise geçmişte mal varlığıyla ilgili daha fazla açıklık talep eden bir muhalefet milletvekili olmanızdır. Her iki kimlikle de KKTC halkına verdiğiniz ve tutmakla yükümlü olduğunuz sözler vardır. Bizim görevimiz size ve halka bu sözleri hatırlatmaktır.

Dileğimiz konuyla ilgili gerekli açıklamayı zamanında tatminkar bir şekilde yaparak konunun gündemi işgal etmesini engellemenizdi. Ancak, sessizliğinize son vermeye karar verdiğinize göre, aşağıdaki soruları daha detaylı cevaplayacağınızı ümit etmekteyiz.

1. Verilemeyecek hesabınız olmadığına göre, geçmişte bir muhalefet milletvekili olarak Meclis kürüsünden mal beyanıyla ilgili verdiğiniz daha fazla açıklık, daha fazla şeffaflık sözüne sadık kalacak mısınız? Yani, mal bildiriminizi, borçlarınızı ve gelirlerinizi kaynaklarını da göstererek KKTC halkıyla açık ve şeffaf bir şekilde paylaşacak mısınız? Özellikle 2013-2017 tarihleri arasındaki mal varlığınızdaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin kaynaklarını halkın bilgisine sunacak mısınız?

2. Yine Meclis kürsüsünden de söylediğiniz gibi, mal varlığınızın anormal şekilde değişip değişmediğini halkın takip ve takdir edebilmesini mümkün kılacak mısınız?

3. Mal beyanlarının halka açık olarak yapılması konusunda gerekli yasal değişikliklerin yapılması için kendiniz ve partiniz adına çalışmaya, gerekli katkıyı koymaya hazır mısınız?

4. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak, partinizin seçim süresince yaptığı harcamaları ve giderlerinizi kalem kalem açıklayabilir misiniz? Ayrıca partinizin gelirlerini ve kaynaklarını açıkça kamuoyuna sunabilir misiniz?

Şeffaflık, hesapverebilirlik ve açıklık konularında hassasiyet iddianızdan yola çıkarak sizden bu sorulara cevap vermenizi beklemekteyiz.

Saygılarımızla,

Toparlanıyoruz Hareketi

See More
Image may contain: 1 person

http://kamilerguler.com/secim2018/
7 Ocak 2018 ‘deki Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde seçmenler tüm ada genelinde tek bir çarşaf listede oylarını kullanacaktır. Karmaşık olabilecek seçim sisteminde seçmenlere yardımcı olmak amacıyla Sn. Kamil Ergüler tarafından hazırlanan bu sayfa, seçmenlere oylarını doğru kullanıp kullanmadıklarını anlamakta yardımcı olmaktadır. Halkımıza saygı ile duyururuz.

kamilerguler.com

Karpaz Emirnamesi'ne 'yırtıp atacağım' diye popülistçe yaklaşan başbakana cevabımız... (04/01/2018)

Image may contain: text and outdoor

Toparlanıyoruz Hareketi’nden Başbakan’a Karpaz Emirnamesi’yle ilgili hatırlatma.

Sn. Başbakan Hüseyin Özgürgün,

- Malumunuz olduğu üzere, demokratik devletler; toplum iradesiyle hayat bulan “Anayasa” ve buna bağlı “Yasa” ve “Tüzük” gibi enstrümanlar ile yönetilirler. Yırtıp atacağınızı söylediğiniz Karpazla ilgili “Emirname” de bu kapsamdadır.

...

- “Emirname” hazırlama ve yayınlatma prosedür ve yetkisinin ne olduğu, ilgili “Yasa” içeriğinde belirtilmektedir. Bu bağlamda, ilgi Yasa incelendiği zaman yasanın böylesi bir “yırtıp atma” yetkisi vermediği açıktır.

- Bu kadar süredir yürütme erki elinizdeyken neden “yırtıp atma” becerisi göstermediniz de, şu an “hukuken yapamayacağınız” bir şeyi dillendiriyorsunuz?

- Seçmeni, hayali vaatlerle yanlış yönlendirme becerilerinin artık geçerli akçe olmadığının, yapılacak seçimle birlikte ortaya çıkacağını umut etmekteyiz.

- Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

See More

Hüseyin Özgürgün Mal Bildirimi Yasası Hakkında Ne Dedi?
http://toparlaniyoruz.org/…/huseyin-ozgurgun-mal-bildirimi…/

Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği) olarak bundan yaklaşık üç hafta önce Başbakan Özgürgün’ün özel hayatıyla ilgilenmediğimizi, ancak kamuoyuna yansıyan malvarlığıyla ilgili iddiaları yanıtlamak zorunluluğu olduğunu hatırlatmıştık. Aradan geçen sürede, benzer talepler diğer sivil toplum örgütlerinden ve siyasilerden gelmiş olsa da başbakan herhangi b...

Continue Reading
Hüseyin Özgürgün Mal Bildirimi Yasası Hakkında Ne Dedi? 1 saat önceToparlanıyoruzGenel Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği) olarak bundan yaklaşık üç hafta önce Başbakan Özgürgün’ün özel hayatıyla ilgilenmediğimizi, ancak kamuoyuna yansıyan malvarlığıyla ilgili...
toparlaniyoruz.org

Hüseyin Özgürgün ve Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası'na dair Sn Sibel Siber'in cevabı hakkında:

Bilindiği üzere Toparlanıyoruz Hareketi olarak 18/12/2017 ve bu yazıya karşılık aldığımız cevaba istinaden de 25/12/2017 tarihinde olmak üzere Meclis Başkanı Sn Sibel Siber'e Hüseyin Özgürgün'ün mal beyanları ile ilgili Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası tahtındaki yükümlülüklere dair dilekçe sunmuştuk.
Sn Sibel Siber ikinci dilekçemize 26 Aralık 2017 tarihinde verdiği cevapta ...söz konusu Yasa'ya göre yetkisi bulunmadığını bir kez daha izah etmektedir.
Sn Sibel Siber'in ve yazısında belirtilen Başsavcılık görüşlerine saygımız sonsuz olmakla birlikte, sözü edilen görüşlere katılmadığımızı bir kez daha belirtmeyi uygun buluruz.
Toparlanıyoruz Hareketi olarak daha önce de ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunun da bilgisine gelen diğer emareler ışığında, Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası'nın amacından ve sair maddeleri yanında 8(6), 10(1)(A), 11, 15 ve 14. maddelerinden hareketle, Meclis Başkanı'nın özellikle Madde 8(6)'ya göre Hüzeyin Özgürgün'ün yeni bir mal bildiriminde bulunmasını sağlayarak ilk mal bildirimi ile yeni mal bildirimini karşılaştırabileceği hususundaki görüşümüzün değişmediğini kamuoyuna duyururuz.
Bu bağlamada Sn Sibel Siber'in tarafımıza iletilen 26/12/2017 tarihli yazısını, herhangi bir yanlış anlaşmaya mahal vermemek adına aynen yayınlayarak kamuoyunun bilgisine getiririz.

See More
Image may contain: text
Image may contain: text
Toparlanıyoruz added a new photo.
Image may contain: 1 person, sitting, suit and text

Başbakanın hesap ver(e)mediği halkımızı, Hüseyin Özgürgün bilgilendirmeye devam ediyor.... O günden bugüne ne değişti Hüseyin Bey?

Kaynak: KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Tutanakları, Dönem VI, Yıl 4, 56. Birleşim 05/05/2008, sayfa 3092

Image may contain: 1 person, text

Mal beyanı konusunda başbakanın suskunluğu üzerine, 2008’deki Özgürgün’e sorduk...

Image may contain: 1 person, smiling, suit and text
Image may contain: 1 person, smiling, text
Image may contain: 1 person, smiling, text

Geçtiğimiz hafta Sayın Dr. Sibel Siber'e yaptığımız 'Mal Bildiriminde Bulunma Yasası'nı uygulayınız!' çağırısının ardından, Sayın Meclis Başkanı neden bunu yapamayacağını açıklayan bir cevap vermişti. 25 Aralık 2017 Pazartesi günü Meclis'e ulaştırdığımız ikinci dilekçemizle bunu yapabileceğini, yapması gerektiğini tekrardan vurguladık. Toparlanıyoruz Hareketi bu konuda ısrarcı ve takipçi olacaktır.

Image may contain: text
Image may contain: text

#toparlanıyoruz Hareketi adına Başkan Adil Seytanoglu imzasıyla Meclis Başkanlığına bugün iletilen yazı:
http://www.noktakibris.com/m-haber-6062.html

Toparlanıyoruz Hareketi Meclis Başkanına yazılı istemde bulundu: '' Başbakan’ın söz konusu mal varlığındaki artışlar tarafından bildirilmemiş ise ve/veya bildirilmesi halinde de bunların eski bildirimle karşılaştırılarak, yapılan karşılaştırma sonrasında; haksız mal edi...
noktakibris.com

Toparlanıyoruz Hareketi olarak bu sabah Meclis Başkanlığı’na KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün mal varlığıyla ilgili bir dilekçe sunduk. Meclis Başkanlığı'nın gerekli adımları atacağı ümidi içerisinde, dilekçemizin tam metni şöyledir:

Image may contain: text