Photos
Videos
Urooj Mohmand <3 Musarrat Mohmand <3 Urooj Khan
532
28
Urooj Mohmand Urooj Khan
424
14
fb.com/Urooj.Mohmand <3 #UroojMohmand
708
26
Posts
Urooj Mohmand updated their cover photo.
Image may contain: 1 person, smiling, car and outdoor
Urooj Mohmand updated their profile picture.
Image may contain: 1 person
Posts
Urooj Mohmand updated their profile picture.
Image may contain: 3 people, people smiling
Urooj Mohmand updated their cover photo.
Image may contain: 2 people, car
Urooj Mohmand updated their cover photo.
Image may contain: 1 person, sitting and outdoor
Urooj Mohmand updated their profile picture.
Image may contain: 1 person
Urooj Mohmand updated their profile picture.
Image may contain: 1 person, closeup
Urooj Mohmand updated their profile picture.
Image may contain: 1 person, closeup
Urooj Mohmand added a new photo — with Mujeeb Rehman Thatha Battal and 3 others.
Image may contain: 1 person
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Urooj Mohmand
73,991 Views
73K Views
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Urooj Mohmand
35,434 Views
35K Views

زما مالگار ري کرشمه , الله ده ورته خیر وارکرئ

Image may contain: 1 person, closeup

مینہ د زور خبرا نہ ده
چی زڑہ دے نہ وی بیا دے نہ مجبورا ومہ

Image may contain: 1 person, outdoor

تہ وفا کہ بی وفا ئی خو زما د زڑہ دنیا ئی
زہ کہ ژاڑمہ نو خیر دی یارہ تہ بہ پہ خندا ئی
کلہ خپل کلہ پردی شی نہ پوھیگم چہ دا ولی
تہ چہ مینی نہ نفرت کڑی دا پہ کوم مذھب پیدا ئی
www.facebook.com/Urooj.Mohmand

Image may contain: 1 person

زه پسې مرم زما ارمان دی خو مــــــــــــا نه پیژني
زما قـــــــاتل زما جانان دی خو مـــــــــــــا نه پیژني
د ښکلي یار د بې رحمـــــــــــــــۍ به درته څه ووایم
ماسره څنګ په څنګ روان دی خو مـــــــــا نه پیژني

Image may contain: 1 person, sitting, outdoor and text

ﺳﻮﯼ ﺯﮌﮦ ﺑﺎﻧﺪﮮ ﺧﻮ ﺳﻮﮎ ﻣﯿﻨﮧ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮧ ﺷﯽ .
ﭼﮯ ﺑﮯ ﻭﻓﺎ ﺷﯽ دھﻐﻮ ﻻﺭﮮ ﺧﻮ ﺳﺎﺭﻟﮯ ﻧﮧ ﺷﯽ .

ﮐﮧ ﺗﮧ ﺭﺍﺯﮮ ﮐﮧ ﻧﮧ ﺭﺍﺯﮮ دغہ ھم ستا ﻣﺮﺿﯽ ﺩﮦ .
" ﺍﻗﺮﺍﺭ" ﮰ ﺩﻭﻣﺮﮦ ﮈﯾﺮﮦ ﭼﺎ ﺳﺮﮦ ﭘﺎﻟﻠﮯ ﻧﮧ ﺷﯽ

Image may contain: 1 person, text