Photos
Reviews
4.3
8 Reviews
Tell people what you think
Videos
STUDIA PODYPLOMOWE - ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE - ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, REKRUTACJA TRWA DO 15.X.2017, PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA KIERUNKU - 22.X.2017 Dlaczego warto wybrać ten kierunek ● Przygotowujesz się do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, a także środowiska lokalnego Program jest skierowany do ● Obecnych pracowników oświaty ● Osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie organizacji i kierowania placówkami oświatowymi ● Osób, które przygotowują się do objęcia stanowisk kierowniczych w palcówkach oświatowych ● Nauczycieli ● Absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne Podczas studiów ● Poznajesz najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą ● Rozwijasz umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie ● Kształtujesz umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową ● Nabywasz umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki podczas praktyk kierowniczych u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek Po studiach ● Posiadasz wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej ● Znasz metody organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych ● Posiadasz kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczowychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową INFORMACJE I ZAPISY: Departament Studiów Podyplomowych WSH ul. Narutowicza 24 A 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044 645-21-00 tel. kom. 601-855-077 e-mail: piotrkow@wsh.pl
Posts

UWAGA!!!

TO JUŻ OSTATNIA SZANSA BY DOŁĄCZYĆ DO URUCHOMIONYCH GRUP STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI:

...

- MEDIATOR I KURATOR SĄDOWY
- ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
- DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
- PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
- ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
- PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KADRY I PŁACE

WSZELKIE INFORMACJE UZYSKAJĄ PAŃSTWO W DEPARTAMENCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Narutowicza 24 A, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044 645-21-00 (środa-niedziela)
tel. kom. 601-855-077 (środa-niedziela)
e-mail: piotrkow@wsh.pl

ZAPRASZAMY!

See More
Image may contain: text

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE - LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU (STUDIA OD GRUDNIA 2017)

Program jest skierowany do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia, posiadających dobry słuch i nienaganną wymowę, a także filologów, pedagogów i psychologów.

Podczas studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje do pracy w charakte...rze logopedy, wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy, prowadzenia zajęć terapeutycznych, korygowania wad mowy u dzieci.

W programie studiów m.in.: fonologia i fonetyka artykulacyjna, dyslalia, oligofazja, logorytmika, metody badań logopedycznych, elementy foniatrii i psychiatrii, afazja, dyzatria, schizofazja, praca logopedyczna z osobą autystyczną, rehabilitacja mowy i głosu osób po laryngoektomii, terapia w demencji, jąkanie – terapia i diagnoza.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: http://podyplomowe.wsh.pl/…/2017/05/logopedia-z-emisja-glos…

DEPARTAMENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 645-21-00
tel. kom. 601-855-077
e-mail: piotrkow@wsh.pl

ZAPRASZAMY!

See More
No automatic alt text available.
Posts

UWAGA!!!

KOLEJNE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 16 października do 27 października 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

...

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Środki będą przyznawane zgodnie z Zasadami przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2017 r.

Obowiązujący w 2017r. Wniosek wraz z załącznikami i niezbędnymi informacjami dostępny jest na stronie www.puppiotrkow.pl

Wnioski winny dotyczyć form kształcenia, których rozpoczęcie planowane jest w 2017 roku.

Zgodnie z Priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania środków KFS w 2017 roku, dofinansowanie mogą uzyskać pracodawcy, ubiegający się o wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego:

w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
w zidentyfikowanych w powiecie lub województwie zawodach deficytowych; osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

See More
Image may contain: text
Wyższa Szkoła Handlowa - Departament Studiów Podyplomowych

FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO - DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania studiów podyplomowych - ...Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 28 września do 06 października 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.
Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.

See More

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, ŻE PIERWSZE ZAJĘCIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ ODBĘDĄ SIĘ JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 22 X.

ISTNIEJE JESZCZE SZANSA DOŁĄCZENIA DO GRUPY:

...

INFORMACJE I ZAPISY:

DEPARTAMENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: piotrkow@wsh.pl
tel. 044 645-21-00
tel. kom. 601-855-077

ZAPRASZAMY!

See More
86 Views
Wyższa Szkoła Handlowa - Departament Studiów Podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE - ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE - ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, REKRUTACJA TRWA DO 15.X.2017, PLANOWANY TERMIN URUCH...OMIENIA KIERUNKU - 22.X.2017

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

● Przygotowujesz się do profesjonalnego zarządzania współczesną
szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania
instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji
oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, a także środowiska
lokalnego

Program jest skierowany do

● Obecnych pracowników oświaty
● Osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie organizacji i
kierowania placówkami oświatowymi
● Osób, które przygotowują się do objęcia stanowisk kierowniczych
w palcówkach oświatowych
● Nauczycieli
● Absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających
uprawnienia pedagogiczne

Podczas studiów

● Poznajesz najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z
zarządzaniem oświatą
● Rozwijasz umiejętności posługiwania się metodami i technikami
zarządzania w oświacie
● Kształtujesz umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów
związanych z zarządzaniem placówką oświatową
● Nabywasz umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki
podczas praktyk kierowniczych u doświadczonych dyrektorów szkół i
innych placówek

Po studiach

● Posiadasz wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i
twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z
uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i
regionalnej polityki edukacyjnej
● Znasz metody organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych
● Posiadasz kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we
wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczowychowawczych,
czy organach nadzorujących działalność
oświatową

INFORMACJE I ZAPISY:

Departament Studiów Podyplomowych WSH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044 645-21-00

tel. kom. 601-855-077

e-mail: piotrkow@wsh.pl

See More

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, ŻE PIERWSZE ZAJĘCIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OLIGOFRENOPEDAGOGIKA ODBĘDĄ SIĘ JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 22 X.

ISTNIEJE JESZCZE SZANSA DOŁĄCZENIA DO GRUPY:

...

INFORMACJE I ZAPISY:

DEPARTAMENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: piotrkow@wsh.pl
tel. 044 645-21-00
tel. kom. 601-855-077

ZAPRASZAMY!

See More
No automatic alt text available.
Wyższa Szkoła Handlowa - Departament Studiów Podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA (STUDIA KWALIFIKACYJNE)

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA (STUDIA KWALIFIKACYJNE), R...EKRUTACJA TRWA DO 15.X.2017, PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA KIERUNKU - 22.X.2017

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

- nabędziesz kompetencje i uprawnienia do pracy w szkołach specjalnych, ośrodkach specjalnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
- zdobędziesz umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży

Program jest skierowany do

- osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny), które chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych
- czynnych zawodowo nauczycieli
- pedagogów
- psychologów

Podczas studiów

- zdobywasz wiedzę pozwalającą na podejmowanie działań rewalidacyjnych
- przygotowujesz się do pracy z dziećmi i z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
- ćwiczysz umiejętności praktyczne w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi na wszystkich etapach kształcenia
- kształcisz zdolność podejmowania działalności w środowisku rodzinnym i społecznym, w którym funkcjonują osoby upośledzone umysłowo
- poznajesz nowatorskie metody w nauczaniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową

Po studiach

-zdobywasz uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego
- jesteś przygotowany do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego
- posiadasz rozwinięte umiejętności interpersonalne
- masz przygotowanie do pracy w szkołach specjalnych, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach z oddziałami integracyjnymi
- możesz prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowacze

INFORMACJE I ZAPISY:

Departament Studiów Podyplomowych WSH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044 645-21-00

tel. kom. 601-855-077

e-mail: piotrkow@wsh.pl

See More

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, ŻE PIERWSZE ZAJĘCIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ ODBĘDĄ SIĘ JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 22 X.

ISTNIEJE JESZCZE SZANSA DOŁĄCZENIA DO GRUPY:

...

INFORMACJE I ZAPISY:

DEPARTAMENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: piotrkow@wsh.pl
tel. 044 645-21-00
tel. kom. 601-855-077

ZAPRASZAMY!

See More
Image may contain: text
Wyższa Szkoła Handlowa - Departament Studiów Podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE - DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ (STUDIA KWALIFIKACYJNE) + EGZAMIN B2

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUD...IA PODYPLOMOWE - DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ (STUDIA KWALIFIKACYJNE) + EGZAMIN B2, REKRUTACJA TRWA DO 15.X.2017, PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA KIERUNKU - 22.X.2017

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

- wykładowcy to doświadczeni lektorzy oraz praktycy w zakresie nauczania dzieci j. ang.
- podczas studiów wzbogacisz wiedzę na temat warsztatu pracy dydaktycznej ukierunkowanej na nauczanie j.ang. w przedszkolach i klasach I-III
- zyskujesz możliwość doskonalenia sprawności językowych takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie i konstruowanie struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2
- masz możliwość przygotowania się do przystąpienia do egzaminu FCE uprawniającego do nauczania j.ang. w przedszkolach i w klasach I-III
- materiał 3-semestralny realizujemy w 2 semestry

Program jest skierowany do

- osób posiadających przygotowanie pedagogiczne
- absolwentów kierunku Pedagogika
- nauczycieli j.ang. chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania j.ang. w przedszkolach i w klasach I-III
- obecnych nauczycieli przedszkoli i klas I-III chcących nabyć dodatkowe kwalifikacje do nauczania j.ang. w przedszkolach i w klasach I-III

Podczas studiów

- przygotowujesz się do pracy dydaktycznej w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- zdobędziesz umiejętności do nauczania j.ang. dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
- zdobędziesz kompetencje w zakresie metodyki nauczania j.ang.
- nauczysz się rozpoznawać potrzeby, predyspozycje i możliwości dzieci we wczesnym etapie kształcenia
- możesz przystąpić do egzaminu językowego na poziomie B2

Po studiach

- zdobywasz kwalifikacje do nauczania w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
- uzyskujesz świadectwo (i certyfikat) uprawniający do prowadzenia zajęć językowych w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych
- jesteś wyposażony w wiedzę praktyczną, niezbędną w pracy dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- potrafisz opracowywać i wdrażać własne materiały edukacyjne, oparte na własnej koncepcji i metodyce
- potrafisz diagnozować potrzeby dzieci, rozwijać je i poddawać ewaluacji na każdym etapie kształcenia

INFORMACJE I ZAPISY:

Departament Studiów Podyplomowych WSH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044 645-21-00

tel. kom. 601-855-077

e-mail: piotrkow@wsh.pl

See More

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, ŻE PIERWSZE ZAJĘCIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA ODBĘDĄ SIĘ JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 22. X.

ISTNIEJE JESZCZE SZANSA DOŁĄCZENIA DO GRUPY:...
INFORMACJE I ZAPISY:

DEPARTAMENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: piotrkow@wsh.pl
tel. 044 645-21-00
tel. kom. 601-855-077

ZAPRASZAMY!

See More
Image may contain: people sitting
Wyższa Szkoła Handlowa - Departament Studiów Podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, REKRUTACJA TRWA DO 15.X.2017, PLANOWANY TERM...IN URUCHOMIENIA KIERUNKU - 22.X.2017

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

● Poznasz pogłębioną, kompleksową i aktualną wiedzę na temat istoty i funkcji administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej administracji publicznej wynikających z członkostwa w strukturach Unii Europejskiej
● Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź
zamierzającego ubiegać się o stanowisko kierownicze albo
samodzielne

Program jest skierowany do

● Pracowników administracji publicznej – rządowej i samorządowej – posiadających wyższe wykształcenie (licencjat, magister, inżynier) bez względu na kierunek studiów
● Osób zainteresowanych karierą zawodową w działach administracji w prywatnych firmach i organizacjach pozarządowych

Podczas studiów

● Podniesiesz swoje kompetencje zawodowe poprzez nabycie
szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania
administracji publicznej
● Nabędziesz praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego, jak również przygotowywania oferty pod zamówienia publiczne, opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego, udzielania porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego
● Zdobędziesz umiejętność organizowania pracy własnej i podległych pracowników oraz skutecznego inspirowania, motywowania i nadzorowania podwładnych
● Poznasz, jak identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów organizacji publicznych, zarządzać budżetem jednostki, właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz oraz współpracować z mediami, identyfikować i respektować różnice pomiędzy zarządzaniem publicznym i biznesowym

Po studiach

● Posiadasz wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania
administracji publicznej, w tym w szczególności na temat
ustrojowych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, jej organizacji wewnętrznej, procedur, na których opiera się jej działanie oraz statusu prawnego pracowników administracji publicznej
● Jesteś przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji

INFORMACJE I ZAPISY:

Departament Studiów Podyplomowych WSH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044 645-21-00

tel. kom. 601-855-077

e-mail: piotrkow@wsh.pl

See More

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, ŻE PIERWSZE ZAJĘCIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ODBĘDĄ SIĘ JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 15 X.

ISTNIEJE JESZCZE SZANSA DOŁĄCZENIA DO GRUPY:

...

INFORMACJE I ZAPISY:

DEPARTAMENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail: piotrkow@wsh.pl
tel. 044 645-21-00
tel. kom. 601-855-077

ZAPRASZAMY!

See More
Image may contain: text
Wyższa Szkoła Handlowa - Departament Studiów Podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + Szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
wg OHSAS 18...001 i PN-N 18001

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + Szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS 18001 i PN-N 18001, REKRUTACJA TRWA DO 6.X.2017, PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA KIERUNKU - 15.X.2017

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

- zdobędziesz rzetelną i aktualną wiedzę
- podniesiesz swoje kwalifikacje
- przygotujesz się do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według najnowszych standardów europejskich

Program jest skierowany do

- osób pracujących lub planujących rozpocząć prace w służbach BHP
- osób chcących podnieść kwalifikacje, poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową

Podczas studiów

- zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochrony przeciwpożarowej
- zapoznasz się z problematyką ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa
- poznasz obowiązujące w UE zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
- zdobędziesz umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania BHP w stopniu pozwalającym na samodzielne identyfikowanie zagrożeń oraz ocenę ryzyka zawodowego
- poznasz sposoby wdrażania systemu zarządzania BHP w miejscu pracy
- zdobędziesz wiedzę na temat warsztatu pedagogicznego instruktora BHP
- masz możliwość przystąpić do dodatkowego szkolenia na Audytora wewnętrznego

Po studiach

- jesteś przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, firmach oraz ośrodkach szkoleniowych
- możesz poszukiwać pracy w różnego rodzaju sektorach gospodarki m.in. górnictwie, budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych
- potrafisz wdrażać system zarządzania BHP w firmie
- potrafisz identyfikować zagrożenia oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego
- znasz ważniejsze postanowienia Kodeksu Pracy, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących problematyki BHP oraz potrafisz nadzorować ich przestrzeganie

INFORMACJE I ZAPISY:

Departament Studiów Podyplomowych WSH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044 645-21-00

tel. kom. 601-855-077

e-mail: piotrkow@wsh.pl

See More
Postgraduate studies - safety and health at work + training agent and internal auditor Health and safety management system According to ohsas 18001 AND PN-N 18001 We invite you to records for postgraduate studies - safety and health at work + training agent and internal auditor of the safety and health management system according to ohsas 18001 AND PN-N 18001, recruitment lasts up to 6. X. 2017, planned deadline for 15. X. 2017 Why choose this direction - you will get reliable and current knowledge - raise your qualifications - prepare to obtain the highest status and occupational health and safety allowances according to the latest European standards The program is aimed at - persons working or planning to start work in health services - people wanting to raise qualifications, broaden knowledge of safety and safety at work - High School graduates wishing to get a new professional specialty During studies - you will get knowledge of labour law, work psychology, safety management, fire protection - zapoznasz się z problematyką ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa - you will meet the EU's health and safety management rules - you will have the skills to analyse the legal and economic management of osh in a way that allows for self-identification of risks and assessment of professional risks - poznasz sposoby wdrażania systemu zarządzania bhp w miejscu pracy - you will get knowledge of the faculty of health and safety instructor - you have the opportunity to join additional training for the internal auditor After college - jesteś przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, firmach oraz ośrodkach szkoleniowych - możesz poszukiwać pracy w różnego rodzaju sektorach gospodarki m. In. Mining, construction, education, health service, law enforcement, state administration and territorial government - potrafisz wdrażać system zarządzania bhp w firmie - potrafisz identyfikować zagrożenia oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego - znasz ważniejsze postanowienia kodeksu pracy, rozporządzeń I innych aktów prawnych dotyczących problematyki bhp oraz potrafisz nadzorować ich przestrzeganie Information and records: Department of postgraduate studies Beehive. Narutowicz 24 a 97-300 kartuzy court Tel. 044 Tel. Com. 601-855-077 Email: Piotrkow@Wsh.Pl
Translated

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, ŻE PIERWSZE ZAJĘCIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - KADRY I PŁACE ODBĘDĄ SIĘ JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 15 X.

ISTNIEJE JESZCZE SZANSA DOŁĄCZENIA DO GRUPY:

...

INFORMACJE I ZAPISY:

DEPARTAMENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail: piotrkow@wsh.pl
tel. 044 645-21-00
tel. kom. 601-855-077

ZAPRASZAMY!

See More
Image may contain: text
Wyższa Szkoła Handlowa - Departament Studiów Podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE - PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - KADRY I PŁACE

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE - PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH -... KADRY I PŁACE, REKRUTACJA TRWA DO 6.X.2017, PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA KIERUNKU - 15.X.2017

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

- równoczesne zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy jak i ubezpieczeń społecznych
- kadrę wykładowców stanowią teoretycy i praktycy
- zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach

Program jest skierowany do

- pracowników działów kadr
- działaczy związków zawodowych
- osób na co dzień stosujących prawo lub zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi
- osób pracujących w agencjach HR
- pracodawców różnego rodzaju firm, urzędów administracji państwowej i samorządowej, zakładów budżetowych i instytucji, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników

Podczas studiów

- zdobędziesz wiedzę, która usprawni działalność organizacyjną firmy oraz przyczyni się do podniesienia efektywności pracy pracownika
- zdobędziesz wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy
- zdobędziesz umiejętność zapobiegania konfliktom w pracy, a w sytuacjach kryzysowych skutecznego ich rozwiązywania
- przećwiczysz ważniejsze programy wykorzystywane w pracy zawodowej

Po studiach

- jesteś przygotowany do pracy na stanowiskach takich jak: specjalista lub menedżer ds. zarządzania kadrami, pracownik księgowości lub w działach HR
- jesteś przygotowany do obsługi kadr i płac
- masz rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych
- możesz podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia np. urzędach administracji państwowej i samorządowej

INFORMACJE I ZAPISY:

Departament Studiów Podyplomowych WSH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044 645-21-00

tel. kom. 601-855-077

e-mail: piotrkow@wsh.pl

See More

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, ŻE PIERWSZE ZAJĘCIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE ODBĘDĄ SIĘ JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 15 X.

ISTNIEJE JESZCZE SZANSA DOŁĄCZENIA DO GRUPY:

...

INFORMACJE I ZAPISY:

DEPARTAMENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail: piotrkow@wsh.pl
tel. 044 645-21-00
tel. kom. 601-855-077

ZAPRASZAMY!

See More
Image may contain: 1 person, smiling, text
Wyższa Szkoła Handlowa - Departament Studiów Podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE - PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (STUDIA KWALIFIKACYJNE)

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (STUDIA KWALIFIKA...CYJNE), REKRUTACJA TRWA DO 6.X.2017, PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA KIERUNKU - 15.X.2017

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

● Studia nadają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne
uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych
w placówkach oświatowych, jednostkach szkoleniowych
oraz placówkach kształcenia kadr.
● Pozwala uzyskać podstawowe kompetencje
pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach
oświatowych i edukacyjnych
● Program studiów jest zgodny z wymaganiami
określonymi w standardach kształcenia nauczycieli

Program jest skierowany do

● Absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą
uzyskać kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w
szkole
● Obecnych nauczycieli, którzy nie posiadają
wystarczających kwalifikacji pedagogicznych
● Psychologów
● Socjologów
● Pracowników socjalnych

Podczas studiów

● Zdobywasz przygotowanie do wykonywania zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
● Przygotowujesz się do pracy w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
● Ćwiczysz umiejętności wystąpień publicznych
● Teorię przekładasz na praktykę podczas
obowiązkowych praktyk

Po studiach

● Zdobywasz kwalifikacje pozwalające na pracę w
szkołach i innych placówkach realizujących zadania edukacyjne
● Posiadasz wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki,
dydaktyki oraz technologii informacyjnych
● Potrafisz samodzielnie kierować rozwojem własnym
i swoich uczniów
● Masz rozwinięte umiejętności interdyscyplinarne i
potrafisz współpracować z uczniami i nauczycielami
● Jesteś przygotowany do kreowania życia w szkole
poprzez umiejętność przygotowania różnego rodzaju
eventów
● Posiadasz wiedzę na temat funkcjonowania szkoły

INFORMACJE I ZAPISY:

Departament Studiów Podyplomowych WSH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044 645-21-00

tel. kom. 601-855-077

e-mail: piotrkow@wsh.pl

See More

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, ŻE PIERWSZE ZAJĘCIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ODBĘDĄ SIĘ JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 15 X.

ISTNIEJE JESZCZE SZANSA DOŁĄCZENIA DO GRUPY

...

INFORMACJE I ZAPISY:

DEPARTAMENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail: piotrkow@wsh.pl
tel. 044 645-21-00
tel. kom. 601-855-077

ZAPRASZAMY!

See More
Image may contain: text
Wyższa Szkoła Handlowa - Departament Studiów Podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA (STUDIA KWALIFIKACYJNE)

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZE...DSZKOLNA (STUDIA KWALIFIKACYJNE), REKRUTACJA TRWA DO 6.X.2017, PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA KIERUNKU - 15.X.2017

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

- wzbogacisz wiedzę na temat warsztatu pracy pedagoga, dzięki przedmiotom pedagogiczno-psychologicznym, obejmującym szeroko rozumiana problematykę edukacji małego dziecka
- wykładowcy to specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach
- podczas obowiązkowych praktyk wykorzystasz zdobytą wiedzę teoretyczną oraz poznasz tajniki pracy w przedszkolu i w klasach I-III

Program jest skierowany do

- osób posiadających przygotowanie pedagogiczne
- absolwentów kierunku pedagogika
- obecnych nauczycieli z różnych placówek edukacyjnych
- osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Podczas studiów

- przygotujesz się do pracy w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- zdobędziesz ogólną wiedzę z zakresu wykonywania zawodu nauczyciela
- posiądziesz wiedzę w obszarze psychologiczno-pedagogicznym
- dowiesz się, jakie narzędzia dydaktyczne są niezbędne w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- nauczysz się diagnozować potrzeby dziecka i rozwijać jego zainteresowania
- dowiesz się jak najlepiej dobierać odpowiednie metody pracy
- udoskonalisz swój własny warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- zdobytą wiedzę będziesz mógł przełożyć na praktykę podczas obowiązkowych praktyk

Po studiach

- zdobywasz kwalifikacje do nauczania w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
- Zdobywasz dyplom uprawniający do prowadzenia zajęć w placówkach publicznych i niepublicznych
- możesz ubiegać się o pracę w świetlicach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach kulturalno-oświatowych oraz w klasach I-III
- jesteś praktycznie przygotowany do pracy dydaktycznej z dziećmi i potrafisz poruszać się po rynku edukacyjnym, łącznie z otworzeniem własnej działalności
- potrafisz przygotować własne materiały dydaktyczne dostosowane do założeń programowych
- dysponujesz wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

INFORMACJE I ZAPISY:

Departament Studiów Podyplomowych WSH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044 645-21-00

tel. kom. 601-855-077

e-mail: piotrkow@wsh.pl

See More

ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

1. Dla rodzin - "Program rodzinny" - 20% zniżki dla członków rodziny (tylko bezpośredni stopień pokrewieństwa i powinowactwa, np. ojciec i syn, mąż i żona, itp) jednocześnie podejmujących naukę

2. Dla pracowników i pracodawców - "Program Team work" - 10% zniżki dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na dany kierunek studiów)

...

3. Dla studentów i absolwentów WSH - 10% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych; 20% zniżki dla absolwentów podejmujących naukę w następnym roku akademickim po zakończeniu jednego kierunku

4. Dla studentów studiów magisterskich - 50% zniżki na studia podyplomowe dla studentów jednocześnie studiujących na studiach magisterskich

5. Studenci studiów podyplomowych - 20% zniżki na 2 kierunek studiów podyplomowych w tym samym roku akademickim

See More
No automatic alt text available.

FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z dniem 01.10.2017 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków osób bezrobotnych zainteresowanych uzupełnieniem lub uzyskaniem nowych kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych . Wnioski przyjmowane będą do wyczerapnia środków finansowych.
Osoby zainteresowane składają wniosek zawierający uzasadnienie celowości objęcia przedmiotową formą pomocy, w siedzibie PUP, na... stanowisku doradcy klienta indywidualnego.

Bliższych informacji udzielają doradcy klienta w pok. 6,9,11,14 oraz specjaliści ds. rozwoju zawodowego w pok. 28, Tel. 044 647 10 81, wew. 151,152,169

See More
No automatic alt text available.

FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO - DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania studiów podyplomowych - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w terminie od 28 września do 06 października 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.
Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Image may contain: text

STUDIA PODYPLOMOWE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA (STUDIA KWALIFIKACYJNE)

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA (STUDIA KWALIFIKACYJNE), REKRUTACJA TRWA DO 6.X.2017, PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA KIERUNKU - 15.X.2017

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

...

- wzbogacisz wiedzę na temat warsztatu pracy pedagoga, dzięki przedmiotom pedagogiczno-psychologicznym, obejmującym szeroko rozumiana problematykę edukacji małego dziecka
- wykładowcy to specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach
- podczas obowiązkowych praktyk wykorzystasz zdobytą wiedzę teoretyczną oraz poznasz tajniki pracy w przedszkolu i w klasach I-III

Program jest skierowany do

- osób posiadających przygotowanie pedagogiczne
- absolwentów kierunku pedagogika
- obecnych nauczycieli z różnych placówek edukacyjnych
- osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Podczas studiów

- przygotujesz się do pracy w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- zdobędziesz ogólną wiedzę z zakresu wykonywania zawodu nauczyciela
- posiądziesz wiedzę w obszarze psychologiczno-pedagogicznym
- dowiesz się, jakie narzędzia dydaktyczne są niezbędne w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- nauczysz się diagnozować potrzeby dziecka i rozwijać jego zainteresowania
- dowiesz się jak najlepiej dobierać odpowiednie metody pracy
- udoskonalisz swój własny warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- zdobytą wiedzę będziesz mógł przełożyć na praktykę podczas obowiązkowych praktyk

Po studiach

- zdobywasz kwalifikacje do nauczania w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
- Zdobywasz dyplom uprawniający do prowadzenia zajęć w placówkach publicznych i niepublicznych
- możesz ubiegać się o pracę w świetlicach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach kulturalno-oświatowych oraz w klasach I-III
- jesteś praktycznie przygotowany do pracy dydaktycznej z dziećmi i potrafisz poruszać się po rynku edukacyjnym, łącznie z otworzeniem własnej działalności
- potrafisz przygotować własne materiały dydaktyczne dostosowane do założeń programowych
- dysponujesz wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

INFORMACJE I ZAPISY:

Departament Studiów Podyplomowych WSH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044 645-21-00

tel. kom. 601-855-077

e-mail: piotrkow@wsh.pl

See More
Image may contain: text

STUDIA PODYPLOMOWE - PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (STUDIA KWALIFIKACYJNE)

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (STUDIA KWALIFIKACYJNE), REKRUTACJA TRWA DO 6.X.2017, PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA KIERUNKU - 15.X.2017

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

...

● Studia nadają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne
uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych
w placówkach oświatowych, jednostkach szkoleniowych
oraz placówkach kształcenia kadr.
● Pozwala uzyskać podstawowe kompetencje
pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach
oświatowych i edukacyjnych
● Program studiów jest zgodny z wymaganiami
określonymi w standardach kształcenia nauczycieli

Program jest skierowany do

● Absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą
uzyskać kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w
szkole
● Obecnych nauczycieli, którzy nie posiadają
wystarczających kwalifikacji pedagogicznych
● Psychologów
● Socjologów
● Pracowników socjalnych

Podczas studiów

● Zdobywasz przygotowanie do wykonywania zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
● Przygotowujesz się do pracy w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
● Ćwiczysz umiejętności wystąpień publicznych
● Teorię przekładasz na praktykę podczas
obowiązkowych praktyk

Po studiach

● Zdobywasz kwalifikacje pozwalające na pracę w
szkołach i innych placówkach realizujących zadania edukacyjne
● Posiadasz wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki,
dydaktyki oraz technologii informacyjnych
● Potrafisz samodzielnie kierować rozwojem własnym
i swoich uczniów
● Masz rozwinięte umiejętności interdyscyplinarne i
potrafisz współpracować z uczniami i nauczycielami
● Jesteś przygotowany do kreowania życia w szkole
poprzez umiejętność przygotowania różnego rodzaju
eventów
● Posiadasz wiedzę na temat funkcjonowania szkoły

INFORMACJE I ZAPISY:

Departament Studiów Podyplomowych WSH
ul. Narutowicza 24 A
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 044 645-21-00

tel. kom. 601-855-077

e-mail: piotrkow@wsh.pl

See More
Image may contain: 1 person, smiling, text