See more of Wystawa "Kim jest Człowiek z Całunu?" by logging into Facebook
Message this Page, learn about upcoming events and more.
See more of Wystawa "Kim jest Człowiek z Całunu?" by logging into Facebook
Message this Page, learn about upcoming events and more.
Not Now
PlacesKraków, PolandWystawa "Kim jest Człowiek z Całunu?"
Photos
Reviews
1 Review
Tell people what you think
Mariusz Kiełbasa LC
· October 8, 2016
Kim dla Ciebie jest Człowiek z Całunu? Przyjdź i spotkaj się z Nim.
Posts

Zapraszamy do lektury ;)

Naukowcy badający Całun Turyński są coraz bliżej odkrycia prawdy o tym cudownym płótnie. Właśnie potwierdzili kolejny niesamowity fakt. Dzięki nim wiemy, że relikwie powstały w … czasach Jezusa.
deon.pl
Posts

Życzymy aby Jezus wstrząsną w nas tym wszystkim, co jeszcze jest piekłem i grobem, abyśmy mogli powstać do nowego życia, do którego budzi nas On przez swoje zmartwychwstanie. Błogosławionych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Image may contain: 2 people, indoor

Z rozważania Benedykta XVI przed Całunem Turyńskim (2.05.2010):
"Wielka Sobota jest dniem ukrycia Boga, jak czytamy w pewnej starożytnej homilii: «Co się wydarzyło? Dzisiaj na ziemi panuje wielka cisza, wielka cisza i samotność. Wielka cisza, bo Król śpi... Bóg umarł w ciele i zstąpił, by wstrząsnąć królestwem piekieł». W Credo wyznajemy wiarę, że Jezus Chrystus «umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał».

D...

Continue Reading
Image may contain: 2 people
1,372,305 Views
1,372,305 Views
Pentagrama Fúnebre

La imagen de Cristo nunca antes vista

Nowe oblicze Wystawy :) Zapraszamy.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: 1 person, basketball court and indoor

Księża Legioniści Chrystusa oraz przewodnicy z Wystawy Całunu przy Sanktuarium św. Jana Pawła II serdecznie zapraszają w każdą sobotę Wielkiego Postu o 16.00 na Drogę Krzyżową według Całunu Turyńskiego. Nabożeństwo odbywa się na wystawie. Po nabożeństwie jest też możliwość oddania czci krzyżowi, który towarzyszył św. Janowi Pawłowi II w czasie jego ostatniej Drogi Krzyżowej. Najbliższa Droga Krzyżowa już w sobotę 4 marca o 16.00.

No automatic alt text available.

Czy wiesz, że? [#7]:
W Bibliotece Narodowej w Budapeszcie znajduje się Kodeks Praya (rękopis będący węgierską kroniką historyczną), którego powstanie datuje się na lata 1192-1195. Zawiera on opis wizyty posłów węgierskich w Bizancjum w 1150 roku, kiedy to mieli uczestniczyć w wystawieniu całunu pogrzebowego Jezusa. Kodeks zawiera także miniaturę, na której znajduje się płótno przypominające Całun Turyński. Wszystko to dowodzi, że Całun w tym czasie był znany i czczony w Konstantynopolu, a uwzględniwszy także inne źródła, że znajdował się tam od X do XIII wieku.

Czy wiesz, że? [#6]:
Od czasu datowania radiowęglowego z 1988 roku jego wynik wskazujący na średniowieczne pochodzenie Całunu (XIII/XIV wiek) był wielokrotnie kwestionowany? Dziś wielu naukowców wskazuje, że materiał pobrany do datowania był zanieczyszczony (możliwe dodatkowe atomy i izotopy węgla) i przynajmniej w pewnym stopniu nieoryginalny (reparacje przy użyciu bawełnianych nici; niemal dwukrotnie większa gęstość i masa materiału w porównaniu z innymi miejscami), co mogło zaowocować takim, a nie innym wynikiem. Inne badania wieku Całunu tj. spektroskopowe oraz analiza stopnia utlenienia waniliny wskazują na starożytne pochodzenia materiału, datując jego powstanie między IV wiek przed, a IV wiek po Chrystusie.

Czy wiesz, że? [#5]:
Datowanie Całunu metodą radiowęglową w 1988 roku, które wykazało średniowieczne pochodzenie Całunu (XIII/XIV wiek) jest jednym z przykładów najbardziej nierzetelnych badań w historii nauki? Materiał pochodzący z 1 miejsca (podczas gdy dla płótna o wielkości Całunu wskazane byłoby użycie próbek z 8 różnych miejsc), z prawego górnego rogu (podczas gdy normalnie unika się materiału z rogów i brzegów ze względu na zanieczyszczenia i reakcje z otoczeniem), błędy w stenogramach (np. inna masa całkowita próbki, a inna suma mas po podziale itp.). To wszystko stanowi poważną przesłankę do kwestionowanie uzyskanego wówczas wyniku.

Czy wiesz, że? [#4]
Całun Turyński jest płótnem lnianym, utkanym splotem jodełkowym o wzorze 3 na 1. W Europie krosna pozwalające na wykonanie takiego materiału nie były znane aż do końca średniowiecza. Inaczej w Azji, gdzie odkrycia archeologiczne pozwalają stwierdzić, że takiego rodzaju materiały w czasach starożytnych powstawały w Syrii, w Persji oraz w Indiach, a także docierały z tamtych miejsc na tereny ówczesnej Palestyny (podobne do Całunu płótna, datowane między I wiek przed do I wiek po Chrystusie, znaleziono w czasie wykopalisk w Masadzie oraz w Qumran).

Czy wiesz, że? [#3]
Całun Turyński jest płótnem stosunkowo dużym, mierzy niemal 4,4m długości i 1,1m szerokości (co ciekawe jest to równe 8 na 2 łokcie syryjskie - jednostka stosowana także przez starożytnych Żydów). Jeśli chodzi o dokładne wymiary w centymetrach, to można w literaturze spotkać różne dane na ten temat (ostatnie oficjalne mierzenie wykazało: 437cm x 111cm) - wynika to z odmiennych okoliczności dokonywania pomiarów, jak i naturalnej sprężystości samego materiału.

Księża Legioniści Chrystusa - organizatorzy i opiekunowie Wystawy - serdecznie zapraszają na wspólne kolędowanie.

JAN6
Fri 3:30 PM UTC+01Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"Kraków, Poland
2 people interested
Grupa badaczy w końcu października otwarła grób Chrystusa w Jerozolimie. Zaobserwowano przy tym ciekawy fenomen, który może uprawdopodabniać teorię, dotyczącą powstania obrazu na Całunie Turyńskim.
gosc.pl

Czy wiesz? [#2]:
Jak wysoki według Całunu mógł być Pan Jezus?
- Zgodnie z najbardziej kompleksowymi szacunkami Jezus mógł mierzyć między 179 a 183 cm wzrostu. Rozpiętość wynika z problematyczności określenia samej długości Całunu (kwestia rozciągliwości płótna) oraz trudności w mierzeniu odbitego, zesztywniałego pośmiertnie ciała. Archeologia i źródła historyczne wskazują, że żydowscy mężczyźni zamieszkujący Palestynę w czasach Chrystusa średnio mierzyli około 175 cm wzrostu, zatem Jezus był zauważalnie wyższy.

Do you know? [# 2]: How tall according to shroud you could be Jesus? - according to the most complex estimates, Jesus can measure between 179 and 183 inches tall. The spread is due to the determination of Problematyczności Shroud (Canvas) and tensile difficulties in measuring reflected zesztywniałego posthumously, body. Archaeology and historical records show that Jewish men living in Palestine in the time of Christ on average measure about 175 inches, so Jesus was noticeably higher.
Translated

Czy wiesz? [#1]:
W jaki sposób Ciało zostało zawinięte w Całun? Oraz jaką rolę mógł pełnić kilkucentymetrowy pasek materiału doszyty u góry? - Ten film Ci to wyjaśni:
https://www.youtube.com/watch?v=UmYuI1qJMRU

Extended clip from the 2008 Shroud of Turin film, where John Jackson shows presenter Rageh Omaar his theory on how the Shroud of Turin may have wrapped the body
youtube.com