Reviews
5.0
4 Reviews
Tell people what you think
Lan Hoàng
· August 8, 2017
Con chiêm bái ảnh Phật mà nước mắt cứ chảy dài ,
Ngô Thanh Tùng
· August 9, 2017
Nam Mô A Mi Đà Phật
Bùi Thị Phương
· July 26, 2017
A Mi Đà Phật!!!
Trần Hướng
· July 25, 2017
đẹp quá ạ A MI ĐÀ PHẬT
Videos
Quả báo của việc sát sanh
2
Photos
Posts

Nhạc phật giáo mới nhất 2018.Vol 71 - Xuân trong ánh đạo. 🍀 📢 🌵 🍓 🌵

Live Video Interrupted
The broadcast has been paused. It should resume shortly.
This live video has ended.
It'll be available to watch on Ảnh Đẹp Phật Giáo's timeline shortly.
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
1 View

NẾU MỖI NĂM CẢNH GIỚI CỦA BẠN ĐỀU KHÁC NHAU (NÂNG CAO) THÌ ĐÓ LÀ HIỆN TƯỢNG NGHIỆP CHƯỚNG TIÊU TRỪ BỚT.

✳️Kinh văn: "Nếu gặp kẻ bỏn xẻn thì nói rõ quả báo sở cầu không được toại nguyện."

Đây tức là ‘Khổ khi cầu chẳng được’ trong ‘Tám Khổ’. Tại sao họ cầu chẳng được? Bỏn xẻn, chẳng chịu thí xả, cầu gì cũng chẳng được. Năm tôi hai mươi sáu tuổi học Phật, lúc đó tôi tiếc là được nghe Phật pháp quá trễ, Phật pháp h...

Continue Reading
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing, wedding and outdoor
Posts

💥 “NHÂN” ĂN THỊT CHÚNG SANH, NHẤT LÀ ĂN ĐỒ TƯƠI SỐNG, “QUẢ” BÁO RẤT KHỦNG KHIẾP. CHÚNG TA NÊN PHÁT NGUYỆN ĂN CHAY, TỐT NHẤT LÀ TRƯỜNG CHAY THÌ SẼ RẤT KHOẺ MẠNH KHÔNG BỆNH TẬT.

(Kiếp nạn đao binh trong thế gian từ việc ăn thịt chúng sanh mà đến❗️)

Hiện nay có rất nhiều bịnh quái gở trong xã hội lúc trước chưa từng nghe qua, bịnh từ đâu đến vậy? Ngạn ngữ nói rất hay: ‘Bịnh từ miệng vào, họa từ miệng ra’. Khẩu nghiệp kể phía trước, sẽ tạo ra...

Continue Reading
Image may contain: 1 person, on stage and standing

PHẬT DẠY BẠN: "THỌ TRÌ ĐỌC TỤNG, VÌ NGƯỜI DIỄN NÓI" CÁCH LÀM ĐÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO

Thế giới Sa Bà đặc biệt chỉ cõi Diêm Phù Đề, Diêm Phù Đề là địa cầu, Ngài có duyên sâu đậm với chúng sanh trên quả địa cầu chúng ta. Ba nghiệp của Bồ Tát, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chỉ có một mục đích là lợi ích hết thảy chúng sanh. Trong các kinh điển đức Phật thường nói, thật sự đã nói ngàn lần, vạn lần, chúng ta vẫn...

Continue Reading
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and wedding

GIÁO HỌC PHẬT PHÁP DẠY CHÚNG TA HIỂU RÕ CHÂN TƯỚNG CỦA VŨ TRỤ NHÂN SINH.

Cổ đức có câu: ‘Người biết rõ vận mạng chẳng oán trời, người biết rõ về mình chẳng trách người’, do đó có thể biết trong xã hội hiện nay rất nhiều người ‘oán trời trách người’, người ‘oán trời trách người’ quá nhiều, ai cũng cảm thấy mình chẳng có lỗi lầm, [họ nghĩ] đều là lỗi lầm của kẻ khác. Không những không biết vận mạng, ngay cả... chính mình cũng chẳng biết. Thế nên giáo học Phật pháp, Phật dạy những gì? Chân tướng sự thật của nhân sinh. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, ‘nhân sanh’ tức là chính mình, giáo học của Phật giáo chẳng có gì khác ngoài việc dạy bạn chân chánh biết rõ về mình, nhận thức mình, hiểu rõ hoàn cảnh sanh hoạt của mình. Có thể hiểu rõ chân tướng này rồi thì bạn sẽ là Bồ Tát, bạn sẽ là Phật; Phật, Bồ Tát chỉ là người hiểu minh bạch mà thôi.

Trước kia lão pháp sư Đàm Hư cũng thường nói một người minh bạch nhất định không oán trời, chẳng trách người, người ấy mới có thể tiếp nhận lời dạy của đức Phật, mới vui vẻ y giáo phụng hành. Trong nghịch cảnh gặp khổ nạn cùng cực, họ vẫn muốn nêu gương tốt, trong mỗi niệm đều có thể xả thân vì người khác. Nhìn thấy lỗi lầm của phần đông xã hội đại chúng ở đâu? Xã hội đại chúng tham tiền thì Bồ Tát thị hiện xả tiền; xã hội đại chúng tranh danh đoạt lợi thì Bồ Tát thị hiện buông bỏ danh lợi. Tại sao phải làm như vậy? Cách làm này tức là giáo học. Vì người diễn nói, biểu diễn cho họ thấy. Bồ Tát sống trong thế gian này chẳng vì mình, mà vì chúng sanh, là đến để diễn kịch. Hy vọng tuồng kịch này có thể làm cho người xem giác ngộ, hiểu rõ, làm cho họ quay về, không bao giờ vì mình? Biểu diễn cho người khác. Đây là đại từ đại bi, đây là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát.

(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký - tập 13 / trang 208)
✳️Kính mời chư vị đồng học đọc thêm tại: https://hoasenvanno.files.wordpress.com/…/dia-tang-giang-ky…

See More
Image may contain: 1 person

GIÁO HỌC PHẬT PHÁP DẠY CHÚNG TA HIỂU RÕ CHÂN TƯỚNG CỦA VŨ TRỤ NHÂN SINH.

Cổ đức có câu: ‘Người biết rõ vận mạng chẳng oán trời, người biết rõ về mình chẳng trách người’, do đó có thể biết trong xã hội hiện nay rất nhiều người ‘oán trời trách người’, người ‘oán trời trách người’ quá nhiều, ai cũng cảm thấy mình chẳng có lỗi lầm, [họ nghĩ] đều là lỗi lầm của kẻ khác. Không những không biết vận mạng, ngay cả... chính mình cũng chẳng biết. Thế nên giáo học Phật pháp, Phật dạy những gì? Chân tướng sự thật của nhân sinh. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, ‘nhân sanh’ tức là chính mình, giáo học của Phật giáo chẳng có gì khác ngoài việc dạy bạn chân chánh biết rõ về mình, nhận thức mình, hiểu rõ hoàn cảnh sanh hoạt của mình. Có thể hiểu rõ chân tướng này rồi thì bạn sẽ là Bồ Tát, bạn sẽ là Phật; Phật, Bồ Tát chỉ là người hiểu minh bạch mà thôi.

Trước kia lão pháp sư Đàm Hư cũng thường nói một người minh bạch nhất định không oán trời, chẳng trách người, người ấy mới có thể tiếp nhận lời dạy của đức Phật, mới vui vẻ y giáo phụng hành. Trong nghịch cảnh gặp khổ nạn cùng cực, họ vẫn muốn nêu gương tốt, trong mỗi niệm đều có thể xả thân vì người khác. Nhìn thấy lỗi lầm của phần đông xã hội đại chúng ở đâu? Xã hội đại chúng tham tiền thì Bồ Tát thị hiện xả tiền; xã hội đại chúng tranh danh đoạt lợi thì Bồ Tát thị hiện buông bỏ danh lợi. Tại sao phải làm như vậy? Cách làm này tức là giáo học. Vì người diễn nói, biểu diễn cho họ thấy. Bồ Tát sống trong thế gian này chẳng vì mình, mà vì chúng sanh, là đến để diễn kịch. Hy vọng tuồng kịch này có thể làm cho người xem giác ngộ, hiểu rõ, làm cho họ quay về, không bao giờ vì mình? Biểu diễn cho người khác. Đây là đại từ đại bi, đây là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát.

(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký - tập 13 / trang 208)
✳️Kính mời chư vị đồng học đọc thêm tại: https://hoasenvanno.files.wordpress.com/…/dia-tang-giang-ky…

See More
Image may contain: 1 person

SÁT NGHIỆP QUÁ NẶNG NÊN BẠN MỚI BỆNH KHỔ.

✳️Kinh văn: "Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát sanh thì dạy rõ quả báo vì tai ương đời trước mà phải chết yểu."

Sau đây nêu ra vài trường hợp. Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa chúng sanh dùng phương tiện khéo léo, chúng ta phải học. ‘Ương’ là tai ương, tai nạn trong đời rất nhiều, thường gặp quả báo chuyện gì cũng không vừa ý, bịnh khổ, chết yểu. Vì nguyên nhân gì? Sát san...h, sát nghiệp quá nặng. Tự chúng ta cũng cảm thấy trong đời này chúng ta bị bệnh nhiều, thường thường bị bệnh đau, phải biết nguyên nhân là gì? Sát nghiệp. Đời này tuy chẳng tạo sát nghiệp, nhưng đời trước đã tạo.

Trong kinh đức Phật nói, nói sự thật. ‘Muốn biết nhân đời trước thì những gì phải gánh chịu trong đời này chính là kết quả của những nhân ấy’, những gì mình chịu trong đời này đều là do nhân tạo đời trước. Bạn phải hiểu rõ sự thật, ngày nay bất luận chúng ta chịu tai nạn gì thì cũng nên tiếp nhận một cách vui vẻ, đời trước tạo nhân chẳng tốt thì bây giờ phải chịu quả báo. Hứng chịu quả báo chẳng oán trời, chẳng trách người thì khi thọ hết, khóa sổ kết thúc. Nếu bạn chịu quả báo mà còn oán trời trách người thì phiền phức lớn lắm. Đời này chịu quả báo lại tạo thêm ác nghiệp, đời sau vẫn phải tiếp tục chịu, dây dưa chẳng dứt. Cho nên khi bạn hiểu rõ rồi, những gì chúng ta nhận chịu đến đời này chấm dứt, sổ nợ trả dứt, báo hết.

Đời này nỗ lực tu thiện, nhất định không sát sanh. Không những không sát sanh, mà còn không làm việc não hại chúng sanh. Không những không thể làm, phải không có ý niệm này, được vậy thì quả báo tương lai của chúng ta sẽ thù thắng. Đời này thời gian rất ngắn, cho dù sống đến một trăm tuổi thì một khảy ngón tay bèn trôi qua, thời gian đi qua rất mau, đọc đến câu này, nhất định không thể sát sanh, chúng ta nhìn thấy những người thọ báo trong thế gian liền biết được. ‘Muốn biết quả báo đời sau, những gì mình làm đời này chính là nó’, chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác là quả báo đời sau, nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai.

(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký - tập 13 / trang 208,209)

See More
Image may contain: 1 person, smiling
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
3,226 Views
Tịnh Tông Học Hội Việt Nam was live.

Trực Tuyến Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2 Tập 77 - Đ.Đ Thích Đạo Thịnh 17/12/2017
Nếu mọi người xem bị giật xem đường link youtube này: https://youtu.be/Btd7oBOy4HU

HIỆN TẠI SỰ CÁM DỖ MÊ HOẶC CỦA CẢNH GIỚI BÊN NGOÀI QUÁ LỚN, CHÚNG TA PHẢI HẾT SỨC CẢNH GIÁC.

Địa Tạng Bồ Tát từ lũy kiếp đến nay luôn luôn phát nguyện, nguyện tâm ấy vĩnh viễn chẳng thoái thất, rất đáng cho chúng ta noi gương. Thế nên chúng ta thật sự muốn phát tâm thì phải học theo Địa Tạng Bồ Tát. Những Bồ Tát khác chẳng thể sánh bằng công đức thù thắng của Địa Tạng Bồ Tát. Trong kinh này Phật nói trừ Văn Thù, P...

Continue Reading
Image may contain: 2 people, people sitting

HAI VỊ VUA ĐỒNG PHÁT NGUYỆN.

✳️Kinh văn: " Một vị vua phát nguyện sớm thành Phật đạo để độ hết những kẻ ấy, không bỏ sót một ai. Một vua thì nguyện: ‘Nếu tôi chẳng độ những kẻ tội khổ trước, làm cho họ được an vui, cho đến đắc quả Bồ Đề thì tôi nguyện chưa thành Phật’. "

Hai vị vua này phát nguyện chẳng giống nhau. Vị vua này phát nguyện chưa độ mình, độ chúng sanh trước. Đây là Bồ Tát phát tâm, chẳng vì m...

Continue Reading
Image may contain: 1 person

CHÚNG TA TU HỌC THƯỜNG CÓ TÂM Ỷ LẠI, LƯỜI BIẾNG NÊN PHẬT BỒ TÁT MỚI DÙNG PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO.

Thật ra hoàn toàn là biểu diễn cho chúng ta coi, chư vị phải hiểu, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng hóa thân làm Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao không dùng thân Phật để xuất hiện trong thế gian này, tiếp tục thuyết pháp cho chúng ta? Không thể được, những chúng sanh này tâm thức chẳng định. Chư vị phải hiểu, nếu thấy Phật trụ thế lâu dài..., chúng sanh sẽ giải đãi, làm biếng: ‘Không sao đâu, hôm nay không nghe kinh, ngày mai Ngài cũng sẽ giảng nữa, năm nay không học, hai năm sau học cũng chẳng trễ, lúc nào Ngài cũng giảng mà!’. Nếu nói Phật sẽ lập tức diệt độ thì họ sẽ khẩn trương, ‘phải học mau lên, không học thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa’, họ sẽ khẩn trương lên. Thế nên Phật thị hiện diệt độ, thị hiện trụ tại thế gian đều là thiện xảo phương tiện, chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Việc cầu học không phải cũng vậy hay sao.

Lúc trước tôi học ở Đài Trung, trong một thời gian ngắn, tôi đạt được lợi ích nhiều hơn phần đông những bạn học khác. Vì nguyên nhân gì? Chúng tôi là người ở phương xa đến, đến Đài Loan làm khách, thời gian rất ngắn, phải học mau mau, học hết lòng, không thôi thì đến một ngày nào đó sẽ mất cơ hội. Những người cư trú ở thị xã Đài Trung chẳng có quan niệm này, thầy Lý thường trú ở thị xã Đài Trung, năm nay không thành thì vẫn còn năm tới, năm tới không thành thì cũng còn năm tới nữa. Có tâm ấy thì vĩnh viễn sẽ làm biếng, mãi đến lúc thầy Lý vãng sanh cũng vẫn chưa học thành tựu. Thầy Lý cư trú ở Đài Trung suốt ba mươi tám năm, tâm lý này chẳng giống nhau. Chúng tôi đến làm khách, tâm trạng này rất khẩn trương, phải nắm chắc lấy cơ hội này, biết rằng một khi mất cơ hội thì chẳng dễ gì kiếm lại được. Phật, Bồ Tát xuất hiện ở thế gian này, dùng thân phận của Phật để xuất hiện cũng là ý nghĩa này, chẳng thể trụ lâu dài. Thị hiện trụ thế lâu dài thì chúng sanh trở về sau sẽ lười biếng, lời giáo học của Phật sẽ chẳng linh nữa, thế nên không thể thị hiện trụ lâu dài.

(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký - tập 10 / trang 155)
✳️Kính mời chư vị đồng học đọc thêm tại: https://hoasenvanno.files.wordpress.com/…/dia-tang-giang-ky…

See More
Image may contain: 1 person, text and closeup

GIẢNG GIẢI SƠ LƯỢC MƯỜI THÔNG HIỆU CỦA CHƯ PHẬT.

✳️Kinh văn: " Nhĩ thời hữu Phật. Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. "

🌟Mười hiệu này trong nhà Phật là thông hiệu của chư Phật, mười hiệu này hiển thị trí huệ đức năng trên quả địa Phật. Khi thành Phật, chứng quả thì trí huệ, đức na...

Continue Reading
Image may contain: 1 person, standing and indoor

Quả báo của việc sát sanh. 💘 📢 🎈 💝 💘 💙

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
17 Views
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
2,952 Views
Tịnh Tông Học Hội Việt Nam was live.

Trực Tuyến Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2 Tập 76 - Đ.Đ Thích Đạo Thịnh 28/11/2017