Photos
Reviews
4.9
21 Reviews
Tell people what you think
Videos
~MENGIMBAU PERMASALAHAN “MAJZUB”~ Sultan Muhammad Ke-V (Sultan Negeri Kelantan) telah bertanya kepada al-Alim al-Allamah al-Mufassir al-Lughawi al-Nawhi al-Mu'arrikh Syeikh Ahmad B. Muhammad Zin al-Fatani al-Makki al-Fatani r.a (wafat 1325H), tentang seorang Syeikh Tarekat al-Ahmadiyah al-Rasyidiyah al-Dandarawiyah yang bernama Syeikh Muhammad Said B. Syeikh Jamaluddin Al-Linggi, murid kepada Syeikh Muhammad B. Ahmad al-Dandarawi r.a bahawa Syeikh Muhammad Said ini telah memimpin tarekat dan banyak murid beliau (dewasa, kanak-kanak, lelaki dan perempuan) telah menjadi majzub dalam masa yang singkat. Akhirnya dengan merendahkan dirinya, Syeikh Ahmad al-Fatani r.a telah menjawab persoalan tersebut dengan panjang lebar di atas 40 muka surat berserta hujah-hujah daripada al-Quran dan hadith Nabi. Antara petikan jawapan beliau ialah : “Manusia telah menggunakan juga kalimah majzub kepada orang yang menjerit dengan kalimah Jalalah (Allah) atau lainnya. Jika perkara ini berlaku dengan sebab kedatangan hal yang sebenar atasnya serta berlaku dengan ketiadaan sedar maka orang ini mungkin termasuk dalam bahagian pertama atau kedua atau keempat yang tersebut. Sebaliknya jika perkara ini (menjerit) dalam keadaan sedar tetapi berlaku secara terkeras (tidak dapat dielakkan) seperti orang bersin maka orang ini termasuk dalam bahagian ketiga yang tersebut. Dan jika berlaku dengan sengaja dibuat-buat atau dengan warid syaithoni (kedatangan yang tidak sebenar) maka dia bukan orang majzub. Kadang-kadang manusia menggunakan perkataan majzub kepada sesetengah orang gila yang dirasuk syaitan atau jin,lalu terbitlah daripada orang gila itu sesetengah perkara pelik-pelik yang luar biasa. Hal ini boleh terjadi juga kepada seorang murid yang berada di bawah asuhan syeikhnya sedangkan syeikhnya itu bukan murabbi yang layak. Maka murid ini bukan majzub (majzub muktabar) kerana terkadang difitnahkan murid tersebut dengan beberapa rahsia dan perkara-perkara ajaib, lalu dia menyangka dirinya mempunyai kelebihan dan hasil daripadanya riya', ujub dan takabbur. Murid ini telah dikuasai oleh syaitan yang menyesatkan dia sehingga dia jadi gila atau kafir dan mendakwa dirinya menjadi guru mursyid, maka dia menyesatkan orang yang mengikutinya. (Aku memohon kepada Allah al-Karim bahawa melindungi kami dan menyelamatkan kami daripada itu)”. Seterusmya beliau menegaskan lagi : “Dan seperti tiada harus ingkarkan usul tarekat ini. Tiada harus pula ingkarkan atas syeikh yang memulai mendiri akan ini tarekat iaitu Sidi Ahmad B. Idris dan khulafa’nya seperti Sidi Ibrahim al-Rasyidi dan Sidi Muhammad al-Dandarawi…” Sumber : Kitab al-Fatawa al-Fathoniyyah.
84
14
Aug 29, 2013 1:00am
115
24
Amanat Sheikh Murtadza
18
20
Posts

بسم الله الرحمن الرحيم

Bagi yang berminat, boleh WhatsApp di no. berikut: http://www.wasap.my/60193953467

Senarai Buku/Kitab Terbitan Madrasah As-Saidiyyah;

...

1) Pengantar Kepada Tarekat Al-Ahmadiah Al-Idrisiah Ar-Rasyidiah Ad-Dandarawiah

2) Safinatus- Salamah Min Ahwal Ad-Dunya Wa Al-Barzakh Wa Al-Qiyamah

3) Tuhfatul Awthon Wa Al-Ikhwan

4) Al-Qaul Al-Wafi Pada Membicarakan Zikir Al-Jali & Al-Khafi

5) Hizib Kanzus Sa'adah lil Imam Al-Jalilayn Sayyidi Ahmad bin Idris RA & Sayyidi Syeikh Soleh Al-Jaafari RA

6) Kanzul Mu'id fi Manaqib Al-Arif Billah Syeikh Muhammad Said

7) Himpunan Kertas Kerja (Siri 1) Simposium Tarekat Tasawuf

8.) Aurad Al-Tarekat Al-Ahmadiah Dan Kelebihannya

Kos penghantaran sebanyak RM 7 dikenakan.

Nama akaun Maybank : Surau Madrasah As-Saidiyyah Pondok Rasah. Terima kasih.

See More

~Asas Rabitah Adalah Cinta, Ikhlas, Sidiq & Khidmat~

Tahalli itu diambil daripada hati yang punyai sifat, akhlak, maqamat, makrifah. Kerana guru yang tidak bermakrifah, kemudian ingin mendidik murid yang ingin mencapai makrifat pasti akan disoal oleh Allah, "Siapa kamu yang hendak membimbing orang kepada makrifah, bodoh! Kau menipu Aku atau menipu orang? Kerana yang memberi (makrifah) itu adalah Aku, tetapi kau dengan-Ku bagaimana pula?".

Oleh itu, kita perlulah mempunyai hub...

Continue Reading
Image may contain: 2 people, text
Posts

Kuliah Tasawwuf Kg Pondok Rasah

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
526 Views

لسان الحال افصح من لسان المقال.

"Teladan lebih berkesan daripada ucapan".

Sayyid Ahmad B. Idris r.a mengatakan :...
"Benar merupakan keimanan, kerana sesiapa yang benar pada perkataannya, maka kata-katanya tidak akan ditolak. Dan tidak disifatkan al-Quran sebagai mukjizat melainkan kerana kebenarannya, tidak akan didatangi sesuatu kebatilan sama ada di hadapan atau belakangnya".

Beliau juga mengatakan :
"Sifat ta'sub (ekstrim); membentuk puak masing-masing dan kemudiannya menuduh sesat di antara satu sama lain sehingga seolah-olah wujud pelbagai agama yang berbeza. Perkara inilah yang tidak kami redhai dan kami tegah ke atas setiap Muslim kerana mereka adalah daripada umat yang satu yang menjadi sebaik-baik umat, mempunyai Nabi yang satu, Kitab yang satu dan Kiblat yang satu. Maka bagaimana boleh terjadi perpecahan dan ta'sub? Kami sentiasa menegah manusia daripadanya".

Wallahua'lam.

See More
Image may contain: text

Assalamualaikum... Di atas permintaan para ikhwan, InsyaAllah kami akan menggunakan saiz tulisan besar pada hebahan-hebahan majlis di masa akan datang, mohon maaf...

Muslimin & Muslimat Dijemput Hadir, Mohon Hebahan, Terima Kasih.

Image may contain: 1 person, smiling, text

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semua Muslimin & Muslimat Dijemput Hadir... Mohon hebahan, jazakumullahu khairan kathira.

Al-Fatihah

Image may contain: 1 person, smiling, text

KEPUTUSAN MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA BIL 1/2018 - 1439H PADA 7 JUMADA AL-ULA 1439H BERSAMAAN 24 JANUARI 2018

Saya Bagi Pihak Dan Atas Nama Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus Dengan Ini Membuat Dan Mengeluarkan Keputusan Berikut :

1. Mengiktiraf Ust. Mohd Hasif Bin Mohd Murtadza Sebagai Syeikh Tariqat Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah Al-Rasyidiah Al-Dandarawiyah, Rasah Seperti Kehendak Subseksyen 8(2) Enakmen Tariqat Tasawuf (Negeri Sembilan) 2005

...

2. Syeikh Hendaklah Menjadikan Pusat Pengamalan Tariqat Tasawufnya Sebagai Pusat Pengajian Ilmu Aqidah, Feqah, Dan Tasauwuf Bagi Manfaat Ahli Tariqatnya

SS DATO' HAJI MOHD YUSOF BIN HAJI AHMAD
[Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus]

via: Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan

See More
No automatic alt text available.
Image may contain: text
Image may contain: 1 person, hat and outdoor

~Kewajipan Bagi Murid Terhadap Syeikhnya~

1. Mencabut kewujudan dirinya untuk kewujudan syeikhnya. Maka dia mencabut akalnya untuk akal syeikhnya, ilmunya untuk ilmu syeikhnya, cara beragamanya untuk cara beragama syeikhnya dan pekertinya untuk pekerti syeikhnya.

2. Dia tidak menzahirkan sebarang bangkangan atau kritikan pada apa yang ditunjukkan oleh syeikhnya pada perkara dunia mahupun agama, sama ada bersesuaian ataupun bersalahan.

...

3. Memadai baginya mempunyai seorang syeikh sahaja dalam bimbingan dan tunjuk ajar dan sebagainya. Berbeza dengan ilmu zahir (yang boleh berguru dengan ramai ulama').

4. Murid hendaklah menunaikan hak pergaulan dengan syeikhnya iaitu dengan menjaga kemuliaan dan beradab kepadanya.

5. Murid tidak menyembunyikan sesuatu daripada perkara dirinya sama ada kecil atau besar, baik mahupun buruk.

Wallahua'lam.

See More
Image may contain: text

Majlis Ilmu & Zikir pada 3/2/2018 (Sabtu), bertempat di Masjid Kg. Bukit Mentok (Masjid Tok De), Kemaman, Terengganu.
Alhamdulillah 'ala kulli hal.

CIRI-CIRI ARIFBILLAH

“Al-Arif billah adalah orang yang dengan tauhid, kepercayaan, tawakal, dan kepasarahannya kepada Allah mencapai derajat di mana kehendak-kehendaknya fana dalam kehendak/iradah-Nya, sebab-sebab atau alasan lenyap di bawah kuasa-Nya, dan semua yang tampak meleleh pada cahaya terang penyaksian-Nya. Tetapi pengertiannya tidak seperti yang kita sangka selama ini di mana al-arif billah terputus dari dunia, lalu menjalin dengan alam lain. Al-arif billah tetap be...rhubungan dengan dunia berinteraksi makhluk-Nya sebagaimana manusia lainnya. Ia tetap berhubungan dengan mereka seperti sebelumnya. Tetapi ketika berinteraksi dengan dunia dan sebab-sebab duniawi, ia tak melihat dirinya selain bersama dengan Allah. Ketika menangani masalahnya dengan orang lain dan beraktivitas di tengah publik dalam soal kemasyarakatan dan masalah lainnya, ia hanya menyadari bahwa ia berinteraksi bersama Allah. Al-arif billah itu seperti yang dikatakan para sufi, ‘Arasy dan bumiku ada pada satu waktu. Arasyku bersama Allah dalam perasaan dan batin. Tetapi bumiku bersama manusia dalam muamalah dan lahiriyah.’ Hal ini diungkapkan sangat baik oleh atsar dari Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq perihal dirinya sendiri, ‘Tiada sesuatu yang kulihat selain kulihat Allah bersamanya, sebelum, dan sesudahnya.’ Kondisi ini juga diungkapkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ‘Hendaklah kamu bersama mereka secara lahiriyah, tetapi batinmu bersama Allah.’ Inilah maqam suluk tertinggi kepada Allah setelah maqam kenabian,”

Sumber : Kitab Al-Hikam Al-Athaiyyah Karangan Syeikh Said Ramadhan Al-Buthi.

See More
Arifbillah properties " Al-Arif Slats is the man with faith, trust, patience, and kepasarahannya to God reaches the degree where the will of his will is the will of his will, for reason or reason to vanish under his power, and all that appears Melt into his testimony light. But his understanding is not as we thought it was, where al-Arif Slats from the world, then entwined with another. Al-Arif is connected to the world to interact with his creatures as any other man. He stayed in touch with them like before. But when he interacts with the world and the worldly life, he does not see himself except with Allah. When handling the problem with other people and be in public in the matter of society and other issues, he only realizes that he interacts with God. Al-Arif, as the sufi, my throne and earth are at a time. Arasyku with God in feelings and inward. But my earth is with man in muamalah and lahiriyah. ' it is expressed very well by the atsar of the sayyidina Abu Bakar of us, ' there's nothing I can see but I see God with him, before, and afterwards. 'these conditions are also expressed by Imam Fakhruddin Al-Razi,' be with them in, but you are with God. ' this is the highest place of suluk to Allah, after the prophetic maqam," Source: the book of al-Hikam Al-Athaiyyah Sheikh said Ramadhan Al-Buthi.
Translated
Image may contain: one or more people and text

Pepatah Arab kata:

لو كان العلم دون التقى شرف
لكان أشرف خلق الله إبليس

...

"Seandainya Ilmu Tanpa Taqwa Itu Satu Kemuliaan,
Pastilah Semulia-Mulia Makhluk Di Sisi Allah Adalah Iblis".

See More
Image may contain: text

Menerima kunjungan daripada Sayyid Muhammad B. Idris Al-Idrisi Al-Hasani...

~Sebahagian Isi Kandungan Surat Al-Qutub Al-Wahid Sayyid Ibrahim B. Soleh Al-Rasyidi r.a~

"...Berkenaan pertanyaan saudara tentang zikir-zikir tarekat iaitu Tarekat Sayyid Ahmad B. Idris r.a : Tahlil (Makhsus), Selawat Azimiah dan Istighfar Kabir (maka didatangkan dua persoalan yang dikemukakan kepada Qutubul Nafis Sayyid Ahmad B. Idris r.a oleh dua golongan manusia).

1. Tunjukkanlah kepadaku suatu perkara yang membolehkan seseorang sampai kepada Allah dengan cepat?...
Beliau menjawab : "Hendaklah kamu mendapat nya dengan membaca Tahlil".

2. Beliau menjawab : "Hendaklah kamu beramal dengan Selawat Azimiah dan tidak ada suatu amalan yang membolehkan seseorang lebih cepat untuk sampai kepada Allah selainnya. Istighfar dibaca pada waktu sahur. Manakala Tahlil, ia adalah lebih utama daripada yang lain".

Manakala maqam al-uns (asyik) akan datang mengikut keadaan dan waktunya. Maka setiap perkara dan zikir-zikir yang menjadi sebab dibukakan pintu oleh Allah dan menghasilkan penambahan ahwal, hendaklah diperbanyakkan.

Berkenaan Ahzab dan Hizib Saifi pula, perlulah mendapatkan keizinan terlebih dahulu sebelum membacanya. Namun yang sebaiknya ialah memperbanyakkan Tahlil dan Selawat Azimiah kerana bacaan Ahzab tidak akan difahami maknanya kecuali bagi orang-orang yang telah dikurniakan futuh (pembukaan)...".

*** Mengenai sebarang pengamalan zikir-zikir di atas sila rujuk kepada Syeikh Mursyid masing-masing bagi mengelakkan kecelaruan dalam perjalanan kerohanian.

*** Berkaitan tuduhan bahawa syeikh-syeikh mursyid terdahulu di Tanah Melayu tidak mengamalkan Ahzab dan menjadikannya sebagai tangkal azimat serta menambah-menambah zikir-zikir untuk tujuan mengubah merupakan fitnah besar, kami berlepas diri daripada persoalan-persoalan sebegini serta menyerahkannya kepada Allah Ta'ala.

Didikan ulama-ulama terdahulu seperti jalur Syeikh Muhammad Said r.a, Tuk Syafie r.a dan Tn. Guru Hj. Daud r.a (atau mana-mana jalur diluar pengetahuan kami) adalah berdasarkan ijtihad mereka melalui pengalaman mereka beramal dan mendidik ummah. Zikir-zikir yang ditetapkan oleh mereka ini adalah menggambarkan ketinggian kerohanian dan keilmuan mereka sehingga mencapai tahap Syeikh Muqallid Mujtahid (sila rujuk artikel Jenis-jenis Syeikh Dalam Ilmu Tarekat).

Wallahua'lam.

See More
Image may contain: text

~Pengorbanan Syeikh Mursyid~

Pengorbanan seorang syeikh mursyid terhadap murid-muridnya adalah sangat besar bagi membimbing mereka untuk mencapai tujuan sebenar bertarekat iaitu mendapat keredhaan Allah. Sebagaimana seorang murid perlu menganggap bahawa bapa rohani adalah lebih utama daripada bapa nasab, begitulah juga pengorbanan seorang syeikh mursyid perlu mengutamakan anak rohaninya daripada anak nasab.

Didikan syeikh mursyid terhadap murid-muridnya ini dilakukan dengan ...penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang walaupun kebiasaannya para murid gagal untuk memahaminya. Sebagaimana seorang ibu memilihkan makanan yang terbaik untuk anak-anaknya, namun si anak memberontak kerana ingin mengikut kehendaknya sendiri.

Seorang syeikh mursyid meletakkan murid-muridnya di tempat yang terbaik bagi memastikan kerohanian mereka sentiasa meningkat seterusnya mencapai tujuan bertarekat mengikut kemampuan para murid. Ada yang ditugaskan untuk memimpin zikir, ada yang dibenarkan untuk membaiah, ada yang dibenarkan untuk mengajar dan ada yang dilarang dari ke semuanya sama sekali. Semua keputusannya itu berdasarkan irsyad dan kasihnya terhadap murid-muridnya.

Oleh sebab itu, adab terhadap guru rohani ini sangat-sangat dititikberatkan dalam pengamalan tarekat. Bagaimana masyarakat pada hari ini boleh menuduh perkara ini sebagai perbuatan yang taksub dan melampaui batas? Sedangkan kita sebagai murid-murid pada hari ini belum lagi mencapai adab yang paling rendah terhadap guru sebagaimana yang digariskan oleh para ulama' tasawuf.

Wallahua'lam.

See More
No automatic alt text available.