Photos
Posts

Informarea privind medierea NU va mai fi obligatorie in cauzele penale.

De la 1 august 2013, toti cei care vor sa inceapa un proces pot face acest lucru numai daca parcurg procedura de informare privind medierea.

Noua procedura era impusa pana de curand si in materie penala si numai pentru anumite infractiuni.

...

Reglementarile, in materie penala, au fost schimbate recent, astfel ca justitiabilii nu vor mai fi obligati sa se prezinte la un mediator inainte de proces.

Sedinta de informare privind medierea a devenit obligatorie in 15 februarie 2013, data de la care s-a instituit obligatia legala pentru parti ca, anterior declansarii unei actiuni in instanta, sa se prezinte la mediator in vederea informarii cu privire la posibilitatea solutionarii diferendelor pe calea medierii.

Obligativitatea parcurgerii procedurii de informare privind medierea este prevazuta de art. 601 din Legea nr. 115/2012, care stabileste toate cazurile in care trebuie urmata procedura prealabila instantei de judecata.

Astfel, potrivit art. 601, alin. (1) lit. g) din Legea nr. 115/2012, sedinta de informare privind medierea este obligatorie inclusiv in materie penala.

Mai precis, este vorba despre acele infractiuni pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.

Reglementarile privind obligativitatea sedintei de mediere in materie penala au fost modificate, insa, de mai multe ori.

Astfel, acestea urmau sa intre in vigoare la 1 februarie 2013, odata cu celelalte dispozitii, insa termenul a fost amanat si urma sa devina obligatorie incepand cu data de intrare in vigoare a Noului Cod de Procedura Penala, adica la 1 februarie 2014.

Nici acest termen nu mai este, insa, valabil, dupa ce Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Noului cod de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial, nr. 515, din 14 august, a schimbat din nou regulile in materie si a abrogat in totalitate dispozitia care stabileste ca sedinta de informare privind medierea este obligatorie in cauze penale.

See More

Din 1 ianuarie 2013, asiguratii au acces la servicii medicale si medicamente doar pe baza cardului national de sanatate, conform Hotararii de Guvern nr. 900/2012 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial, nr. 643, din 10 septembrie 2012.

Cardul national de asigurari sociale de sanatate inlocuieste documentele care atestau, pana acum, calitatea de asigurat, ...adica adeverinta de asigurat, eliberata de casa de asigurari la care este inscris asiguratul, sau documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate a instrumentului electronic pus la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).

Conform prevederilor legale in vigoare, cardul se emite pentru asiguratii cu varsta peste 18 ani, se foloseste doar pe teritoriul Romaniei, iar termenul sau de valabilitate este de 5 ani de la data emiterii. Important! Pentru cardurile emise pana la data de 31 decembrie 2012, data emiterii se considera 1 ianuarie 2013.

Dupa primirea lor de catre medicii de familie, care le repartizeaza asiguratilor, cardurile pot fi returnate caselor de asigurari de sanatate (CAS) doar in anumite situatii, si anume:
• Daca prezinta defectiuni tehnice sau erori ale informatiilor inscrise;
• Daca medicii de familie constata ca unele carduri sunt corespunzatoare unor persoane asigurate care nu se mai regasesc pe lista acestora. In acest caz, CAS va redistribui cardurile medicilor de familie pe lista carora se regasesc asiguratii.

In cazul in care asiguratul se afla in imposibilitatea de a intra in posesia cardului, documentul se va pastra la medicul de familie pe listele caruia se afla inscris timp de maxim 3 luni, dupa care se va preda CAS.

HG nr. 900/2012 stabileste ca documentul se distribuie asiguratilor inca din 10 septembrie 2012, insa CNAS anunta, in 20 decembrie 2012, ca documentul se va distribui in prima parte a anului 2013.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/…/Adeverinta-de-asigurat-la-sanatat…
Follow us: Avocatnetro on Facebook

See More
Posts

Oficiul National al Registrului Comertului a dat publicitatii un comunicat in care se arata ca, avand in vedere ca la 1 februarie 2013 va intra in vigoare atat Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila cat si Codul de procedura civila conform OUG 44/2012, societatile comerciale trebuie sa se prezinte, incepand cu data de 1 februarie 2013, la oficiile registrului comertului in raza caruia isi au sediul, in vederea efectuarii demersurilor necesare inlocuirii din denumire a sintagmei “societate comerciala” cu termenul “societate”.

Termenul limita pentru indeplinirea acestei obligatii: 1 februarie 2015.

Inregistrarea mentiunii este scutita de taxa.

Legea privind raspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian:

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 738 din data de 1 noiembrie 2012 a fost publicata Legea nr. 190/2012 privind raspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian.

Legea reglementeaza raspunderea civila a furnizorului de servicii de trafic aerian pentru repararea prejudiciilor produse unei terte parti in spatiul aerian national sau pe teritoriul national, care au survenit ca urmare a unei act...iuni ori inactiuni culpabile a furnizorului de servicii de trafic aerian.

In vederea acoperirii raspunderii civile pentru repararea prejudiciilor, furnizorul de servicii de trafic aerian are obligatia sa incheie si sa detina, pe toata perioada furnizarii serviciilor de trafic aerian, un contract de asigurare. Suma minima asigurata este echivalentul in lei a 700 milioane DST (drepturi speciale de tragere -unitatea de contabilitate definita de Fondul Monetar International, utilizata de acesta pentru propriile tranzactii si operatiuni), pentru fiecare eveniment care a condus la producerea unor prejudicii.

Actul normativ stabileste ca furnizarea de servicii de trafic aerian in spatiul aerian national fara a detine un contract de asigurare in vigoare, constituie contraventie care se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.

See More

Cesiune de drepturi litigioase. Interdictii pentru avocati.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că dispoziţiile art. 1309 C. civ. (art. 1653 Noul Cod Civil) care fixează incapacitatea specială a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor de a dobândi creanţe litigioase care sunt de competenţa curţii de apel în a cărei circumscripţie îşi exercită activitatea, sunt aplicabile şi în cazul în care cesionarul este o societate comercială având ca asociat unic un avocat.
Î...ntr-o speţă, Înalta Curte a anulat contractul de cesiune de creanţă litigioasă arătând că prin constituirea acestei societăţi comerciale, având ca unic asociat un avocat, s-a urmărit ridicarea interdicţiei prevăzută de art. 1309 C. civ. şi prin aceasta eludarea legii cu bună-ştiinţă. (Decizia nr. 967 din 24 februarie 2012 pronunțată în recurs de Secția a II-a civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de cesiune de drept litigios de creanţă)

See More

Indemnizatie pentru cresterea copiilor:

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 701 din data de 12 octombrie 2012 a fost publicata Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala.

Legea vizeaza, in principal, majorarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copiilor de la 75% la 85% din media veniturilor nete ale... persoanei, incepand cu luna octombrie 2012. Insa, noua lege mentine in continuare limitele maxime reglementate in prezent, de 1200 lei pentru concediul pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani si 3400 lei pentru concediul pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an.

Legea mai prevede acordarea stimulentului de insertie si pentru persoanele care au optat pentru concediul pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

De asemenea, noua lege elimina limitarea la trei nasteri a situatiilor pentru care se acorda concediul si indemnizatia de crestere a copiilor, astfel ca indemnizatia si concediul pentru cresterea copiilor va putea fi acordata indiferent de numarul nasterilor

See More

Banc:

Care este diferenta dintre un avocat bun si un avocat de VIP-uri?

Avocatul bun cunoaste legea, avocatul VIP-urilor îl cunoaste pe judecator.

Atentie, s-a modificat formularul privind constatarea amiabila de accident, incepand din 13.10.2012.

Ordinul ANAF nr. 1400/2012 publicat in Monitorul Oficial nr. 695 din 10 octombrie 2012, prevede ca persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveg...here, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile.

Declaratia de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente se depune in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor sau de la data emiterii documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei.

See More

Un tip îi povesteşte prietenului său:

- M-am despărţit de soţia mea prin acord: ea păstrează locuinţa, iar eu maşina şi biroul.

- Bine, bine, dar cu economiile voastre cum a rămas?

...

- Pe acestea le păstrează avocatul!!!

See More

Sa vorbim corect romaneste.

Cele mai frecvente pleonasme intalnite in limba romana:

- accident neprevazut/ neplacut ( cand vorbim de accidente ne referim la evenimente intamplatoare si neplacute)...
- atac agresiv (atac = actiune agresiva impotriva cuiva)
- a avansa inainte (a avansa = a inainta)
- averse de ploaie (aversa = ploaie rapida)
- cel mai celebru (celebru = foarte vestit)
- cobai pentru experienta (cobai = animale folosite in experiente de laborator);
- a cobori jos (a cobori = a se indrepta in jos)
- a colabora impreuna (a colabora = a lucra impreuna)
- a conlucra impreuna (a conlucra = a lucra impreuna)
- contrabanda ilegala (contrabanda = marfa transportata ilegal)
- a convietui impreuna (a convietui = a trai impreuna)
- deschiderea vernisajului (vernisaj = deschidere oficiala a unei expozitii de arta)
- a dainui permanent (a dainui = a persista, a se permanentiza)
- a ecraniza un film (a ecraniza = a adapta o lucrare literara/ muzicala pentru ecran)
- exemple ilustrative (a ilustra = a clarifica prin exemple)
- foarte excelent (excelent = cel mai bun, exceptional)
- hemoragie de sange (hemoragie = scurgere de sange)
- incident neasteptat/ neplacut (incident = intamplare neasteptata si neplacuta)
- infatisare cu aspect cochet (infatisare = aspect)
-a ingheta de frig (a ingheta = a amorti de frig)
- mijloace mass-media (mass-media = mijloace de comunicare in masa)
- cel mai optim (optim = cel mai bun, excelent)
- a prefera mai bine (a prefera = a alege ce este mai bine)
- panaceu universal (panaceu reprezinta ideea de medicament care ar putea vindeca orice boala, prin urmare adaugarea adjectivului universal nu adauga nimic la intelesul cuvantului panaceu)
- poate fi posibil (posibil = care poate exista, care poate fi realizat)
- prin prisma punctului de vedere (prin prisma = din punct de vedere)
- procent la suta (procent = a suta parte dintr-un intreg)
- impartit in trei trimestre/doua semestre(trei si doua sunt inutile, pentru ca trimestre ori semestre includ deja informatiile referitoare la numarul trimestrelor ori cel al semestrelor)
- a protesta impotriva (a protesta = a manifesta o impotrivire fata de ceva)
- perioada de timp (perioada = interval de timp)
- pubela de gunoi (pubela = recipient pentru gunoi)
- a relua din nou (a relua = a lua din nou)
- scurta alocutiune (alocutiune = scurta cuvantare)
- a urca sus (a urca = a se deplasa in sus, a sui)
- a urma in continuare (a urma = a desfasura in continuare, a continua)
- acord comun: acordul presupune intelegerea intre doua sau mai multe parti.
- deschiderea vernisajului: vernisaj este ceremonia de deschiderea a unei expozitii.

See More

"Pricina"
Mie mi s-a omorat timpul,
Onorata instanta.

Cand ma intorceam eu voluntar...
Din razboi,
Am bagat de seama
Ca timpului meu ii fusesera amputate
Inima, gura si fruntea.

Dar nici asa nu mi l-au lasat in pace,
L-au pus sa faca zile-chin, zile-lacrimi, zile-masina, zile-bou
O multime de lucruri
Care nu-l interesau.

Apoi au inceput sa experimenteze pe el
Fel de fel de otravuri -
Tristete, necazuri -
Parca asa le zicea.

Lovitura de gratie i-a fost data in cap
Cu o bucata de destin
De esenta tare.

Iertati-mi expresia,
Dar asta n-a fost viata!
De atunci, iata, am pierdut si jumatate din moarte
Asteptandu-mi randul la coada,
Ca sa v-aduc la cunostinta pricina mea,
Aici,
La judecata de apoi.

Marin Sorescu

See More

Exercitarea autoritatii parintesti potrivit Noului Cod Civil

Definita ca fiind ansamblul de drepturi si indatoriri care privesc atat persoana, cat si bunurile copilului, autoritatea parinteasca apartine, potrivit Noului Cod Civil , ambilor parinti, care trebuie sa o exercite numai in interesul superior al copilului.

In acest sens, urmeaza a fi avute in vedere si dispozitiile legii speciale in materie, anume Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copi...

Continue Reading

LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*)
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice

EMITENT: PARLAMENTUL...

Continue Reading

Potrivit Art. 60 ind. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 115/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 462 din 9 iulie 2012, incepand cu data de 9 ianuarie 2013, este obligatorie participarea la o sedinta de informare privind medierea, ca procedura prealabila instantei de judecata.

Astfel, potrivit dispozitiilor anterior rubricate "in litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al me...

Continue Reading

Mai sunt deductibile cheltuielile cu autoturismul, daca angajatul il poate folosi acasa?

In urma modificarilor legislative aduse codului Fiscal prin OUG 24/2012, sunt nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit "50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice".

Persoanele care utilizeaza autoturismele firmei detinute in leasing operational de catre companie sunt o parte agenti de vanzari s...i o parte au alte functii, dar tuturor li se permite sa mearga cu masina de la birou la domiciliu si de la domiciliu la birou, inclusiv peste weekend, cu riscul ca acest lucru sa nu poate fi considerat ca utilizare in scopul activitatii economice. In consecinta, vom stabili daca 50% din cheltuielile cu autoturismul sunt nedeductibile fiscal.

Dispozitiile art. 21 alin 4 lit. t) pct. 2 din Codul fiscal prevad ca nu se aplica limitarea la 50% a cheltuielilor deductibile legate de autoturismele aflate in proprietatea sau folosinta societatii atunci cand sunt:
- utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat; -
- utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
- utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
- utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
- utilizate ca mărfuri în scop comercial.

See More

Am pierdut factura. Cum o reconstitui?

Potrivit pct. 43 din Norme metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile din OMFP 3512/2008 , pentru a putea fi inregistrate in contabilitate, operatiunile economico-financiare trebuie sa fie justificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice.

Procedura de reconstituire a documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse este stabilita prin OM...FP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, la pct. 41-49.

Conform pct. 47 din actul mentionat mai sus, in cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, emitentul trebuie sa emita un duplicat al facturii pierdute, sustrase sau distruse.

Duplicatul poate fi:
– o factura noua, care sa cuprinda aceleasi date ca si facturi fiscale initiala, si pe care sa se mentioneze ca este duplicat si ca inlocuieste facturi fiscale initiala; sau
– o fotocopie a facturii initiale, pe care sa se aplice stampila societatii si sa se mentioneze ca este duplicat si ca inlocuieste facturi fiscale initiala.

See More