Photos
Videos
יצאתם כבר לחופשה?! זה הזמן לסכם את תשע"ד! שמחים להגיש לכם סרטון שכל-כולו אתם- המנהלים! מזהים את עצמכם? תודה שהייתם איתנו השנה. חופשה נעימה!
9
לחיצה אחת פותחת עולם שלם...
5
רצינו לברך אתכם בצורה קצת שונה... שנה טובה!
10
Posts

נפתחה ההרשמה לתוכנית צמרות - מחזור י"א בשנה"ל תשע"ט! תוכנית "צמרות" לצמיחה, להתפתחות וללמידה של מנהלי בתי ספר היא פרי יוזמה משותפת של אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית וקרן לאוטמן. התוכנית מכוונת לסייע למנהלי בתי ספר להתמודד עם אתגרים מורכבים במרחב הניהול הבית ספרי. התוכנית מיועדת למנהלי בתי ספר מכהנים בעלי ותק בניהול של ארבע שנים לפחות, בעלי שאיפות להתפתחות אישית-מקצועית ושיש להם עניין בחדשנות חינוכית.

No automatic alt text available.

נפתחה ההרשמה לתוכנית החדשה להכשרת מנהלי בתי ספר במוסדות האקדמיים. ההרשמה תסתיים ב-26 בנובמבר 2017. לעיון במידע המלא אודות התוכנית ולתנאי הסף להגשת מועמדות - לחצו על הקישור:
http://avneyrosha.org.il/DevelopAndLea…/Pages/train2018.aspx

No automatic alt text available.