Photos
Reviews
Brottsofferjouren Örebro län has no reviews yet.
Tell people what you think
Posts

Dag 2 på konferensen och idag är temat Brott mot demokratin och det fria ordet.
Alfons Karabuda föreläser om hot och hat mot konstnärer. Vi har också fått lyssna till Jeanette Gustafsdotter, VD på Tidningsutgivarna, Eva Sund, kommisarie grundläggande rättigheter, NOA Polisen som talat om ämnet utifrån deras proffesion

Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 1 person, standing

Idag är vi Verksamhetssamordnare på Brottsofferjouren på konferens/utbildning och har fått veta mer om kriminalitet inom idrotten och samarbetet mellan Brottsofferjouren och Riksidrottsförbundet.

Image may contain: one or more people, people sitting and indoor
Posts

”Grovt förtal är fortfarande ett målsägandebrott, men jag tycker att det ska vara ett åtalsbrott. Åklagare skulle då vara skyldiga att inleda förundersökning oc...h om bevisningen håller för att väcka åtal.”
Brottsofferjourens förbundsordförande Sven-Erik Alhem i en intervju i Dagens Nyheter om hur man kan sätta press på exempelvis Google när det gäller hat och hot.

See More
Ett sätt att sätta press på Google och andra distributionskanaler för hat och hot är att åklagare på eget initiativ ska kunna väcka åtal mot grovt förtal.
dn.se

"Till exempel har polisen under den omfattande utredningen arbetat med en ny metod där tanken är att varje målsägande ska ha en och samma kontaktperson under hela processen, för att underlätta i det trauma de befinner sig i"

Detta är precis Brottsofferjouren målsättning med verksamheten sedan vi startade vår organisation! Våra speciellt utbildade stödpersoner finns med målsägande som stöd och hjälp under hela brottmålsprocessen tills det att de själva känner att de inte längre behöver stöd.

No automatic alt text available.
Katarina Wennstam

När rättsstaten fungerar så visar den vilken väg som är möjlig för brottsutsatta och misstänkta.
Men det blir också plågsamt tydligt att likhet inför lagen int...e alltid gäller för alla.
När jag nu följer terrorrättegången mot Akilov i Stockholms tingsrätt slår det mig att detta förfarande - denna omsorg om målsäganden - borde vara självklart i alla rättsfall.
Till exempel har polisen under den omfattande utredningen arbetat med en ny metod där tanken är att varje målsägande ska ha en och samma kontaktperson under hela processen, för att underlätta i det trauma de befinner sig i.
Eller när försvarsadvokat Ericsson ställer ifrågasättande frågor till målsäganden om deras upplevelser så tar han sig tid att förklara varför dessa frågor behöver ställas. I en intervju i Ekot underströk advokaten att det inte handlar om att få målsäganden att framstå som dum eller påstå att de ljuger, utan att hans jobb är att tillvarata sin klients intressen (vilket är en grundläggande princip i varje rättsstat, oavsett vad man tycker om gärningsmannen). Processen och bemötandet av offren präglas av respekt, omsorg och tydlighet. Olika juristexperter nämner gång på gång att de flesta målsägandena inte är vana vid en rättssal och alla juridiska hårklyverier, och att detta är väldigt jobbigt att gå igenom.
Jag har förstås mött kvinnor utsatta för sexuella övergrepp och våld i nära relationer som också har behandlats med respekt, omsorg och tydlighet genom hela rättsprocessen. Från anmälan, via utredning, eventuellt åtal och rättegång. Men så mycket vågar jag påstå att det inte alltid är en självklarhet.
Likhet inför lagen, som sagt.

See More

Nu har årsmötet för Brottsofferjouren i Örebro län bildat den första ordinarie styrelse för hela länet. Valberedningen hade arbetat hårt och fått till en bred styrelse både geografiskt och kompetensmässigt. Nu ser vi fram emot nya möjligheter att utveckla vår verksamhet så att fler brottsdrabbade kan få den hjälp de behöver.
Fredrik Mellqvist, Vice generalsekreterare och vittnesstödsansvarig för Brottsofferjouren deltog inför årsmötet och berättade om grundtanken med Brottsofferjourens verksamhet och vikten av att alla jourerna Sverige arbetar på lika sätt och har samma mål med verksamheten

Image may contain: 1 person, standing and screen
Hur ska Brottsofferjouren kunna hjälpa brottsutsatta, vittnen och anhöriga – när alla inte ens får frågan om de vill ha stöd?
kkuriren.se

Den 1 januari 2018 infördes ett nytt brott som heter olaga integritetsintrång. Det innebär att det blir straffbart att sprida vissa typer av integritetskänsligt material.

Sedan den 1 januari 2018 är det olagligt att sprida integritetskänsligt material, till exempel nakenbilder, läkarintyg om allvarliga sjukdomar eller filmer på någon som blir misshandlad. Det är också enklare att få brottsskadeersättning om du har blivit utsatt för ett sådant brott - även...
brottsoffermyndigheten.se
På internationella brottsofferdagen den 22 februari försvinner Bergslagens- , Sydnärkes-, och Örebro-Lekebergs brottsofferjourer. Istället har...
na.se
Image may contain: 8 people, text and closeup
Bergslagens Brottsofferjour

Idag på den Internationella Brottsofferdagen den 22 februari går de tre brottsofferjourer som idag finns och verkar i Örebro län, Bergslagens-, Sydnärkes- och Ö...rebro-Lekebergs brottsofferjourer, samman till en. Den nya organisationen kommer att heta, Brottsofferjouren Örebro län. Sammanslagningen är en satsning som Brottsofferjouren gör för att stärka kontinuiteten i verksamheten.
Genom denna sammanslagning kan vi erbjuda brottsoffer, vittnen och anhöriga ett mer riktat stöd. Detta genom att vi får tillgång till fler volontärer med olika erfarenheter och kompetenser. Vi kan satsa på att utbilda volontärer inom olika kompetensområden. Brottsofferjouren kommer genom detta kunna fördela sina resurser och fokusera på områden som information, rekrytering och utbildning av nya volontärer och därmed kunna finnas till hjälp och stöd för fler brottsdrabbade i länet.
Syftet med Internationella Brottsofferdagen, den 22 februari, är att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer, just därför tar vi avspark denna dag med vår nysatsning för att brottsdrabbade i Örebro län ska få den hjälp och det stöd som kan behövas.
Brottsofferjouren Örebro län är en ideell organisation som arbetar för brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Som brottsutsatt är det vanligt att man upplever sig ha hamnat i en krissituation. Då kan det kännas skönt att få prata med någon kunnig person om det man varit utsatt för eller få stöd i kontakten med polis, åklagare, domstol och övriga myndigheter som kan vara behövligt. Hos Brottsofferjouren kan du få hjälp med ersättnings- och skadeståndsfrågor, information om rättsprocessen och dess aktörer mm.
Brottsofferjouren Örebro län

See More