ראה/ראי עוד מ-‏‎Cendrine Marrouat Photography & Social Media Tips for Photographers‎‏ על ידי התחברות לפייסבוק
שלח/י הודעה לדף זה כדי לקבל מידע נוסף על אירועים ועוד.
ראה/ראי עוד מ-‏‎Cendrine Marrouat Photography & Social Media Tips for Photographers‎‏ על ידי התחברות לפייסבוק
שלח/י הודעה לדף זה כדי לקבל מידע נוסף על אירועים ועוד.
לא עכשיו
אודות
Photography and social media tips for photographers. cendrinemarrouat.com
פוסטים של מבקרים
אנשים אהבו גם
דפים שסומנו ב'אהבתי' על ידי דף זה
פוסטים

So excited to share that I am featured in issue #2 of Art Muzeo Magazine! You can check it out at http://www.artmuzeomagazine.com/issue2 or buy a physical copy at http://www.artmuzeomagazine.com/shop. I'm on pages 11-12.

Really like the layout and design of the magazine. My photos look so good there!

Thank you, Tammie!

התמונה של ‏‎Cendrine Marrouat Photography & Social Media Tips for Photographers‎‏.

First advance reviews for "Life's Little Things - Les petites choses de la vie"

I am delighted to share with you the first advance reviews for my upcoming book. Big thanks to Antoinette Dickson and Janine Beattie for taking the time to write them. 
creativeramblings.com
סרטונים
Cendrine Marrouat Photography - Documenting Life's Lit t...
1
Cendrine Marrouat Photography: Messina, Italy
81
Winnipeg had an incredible number of forest tent caterpillars this year. At some point, they were not just in trees. They had invaded sidewalks and the sides of homes! The caterpillar larvae typically feed on American Elm, Manitoba Maple, Green Ash, and ornamental trees. They relax during the day and are very active at night. The caterpillars will spin their cocoons in any spot that offers some layer of protection: guardrails, under chairs, roof cornices, hidden boxes (ask me how I know), etc. While I’m not a fan of caterpillars, observing them moving about and patiently cocooning themselves has given me a new appreciation for nature… Original link: http://creativeramblings.com/caterpillar/ To buy a print, visit http://creativeramblings.com/prints
2
‎פוסטים‎