Photos
Videos
מסך עשן - מאבק נגד מזבלות לא חוקיות ושריפת פסולת
61
8
ראש השנה ر"اس السنة 2017
7
האם עובדים עלינו בעיניין כרמל אולפינים?
12
1
Reviews
5.0
5 Reviews
Tell people what you think
Posts

סוף שבוע מזוהם במיוחד היה - שריפות הפסולת השתוללו בכל מקום וגם ההשלכות הפיראטיות חגגו.

החום הכבד מעצים את הנזק של השריפה אבל לא גורם לה. מי שמצית הם בני אדם. עבריינים. לרוב קבלני פינוי שמקבלים כסף כדי לפנות לאתר מוסדר.

תושבים שהתקשרו לפקחי המשרד להגנת הסביבה בסוף השבוע קיבלו תשובות כמו "אנחנו לא עובדים בשישי שבת" "אנחנו לא כיבוי" "רדו מאיתנו" "מה אתם רוצים שנעשה" ועוד...

...

שוב - האזרחים המתלוננים הופכים למטרד

ואילו העבריינים שזהותם ידועה? זוכים ל"חקירות" שלא מתחילות או מתחילות ולא מסתיימות ובזה נגמרה האכיפה.

הפורום הארצי לפעילים נגד מפגעי פסולת
המשרד להגנת הסביבה
مجلس كابول المحلي
بلدية شفاعمرو الصفحة الرسمية - עיריית שפרעם העמוד הרשמי
יהיה בסדר בגלצ

See More
Image may contain: sky, cloud, mountain, outdoor and nature
Image may contain: sky, cloud and outdoor
Image may contain: shoes and outdoor
Image may contain: shoes and outdoor

בכנס שנערך היום נציג את הסקר האחרון שעשינו בשיתוף הקליניקה לרגולציה סביבתית באוניברסיטת בר אילן ואשר בדק את יישום החוק ופרסום מידע סביבתי על יד איגודי ערים לאיכות הסביבה ומרכזים רפואיים.

לאיגודי הערים יש סמכויות ואחריות במגוון רחב של נושאים סביבתיים ברמה המוניצפלית, המקומיית והאזורית ומטבע הדברים הם מחזיקים בכמות גדולה מאד של מידע סביבתי בעל חשיבות לתושבי הרשויות בתחומן. אבל תוצאות הסקר מראות שרוב המידע של האיגודים עדיין לא מתפרסם באתרי האינטרנט שלהם.

במאי 1998 חוקק חוק חופש ...המידע שביסס לראשונה את זכותו של האזרח לקבל מידע מהרשות. החוק נתן עדיפות למידע הנוגע לאיכות הסביבה (אי החלת החריג של סוד מקצועי או מסחרי על מידע סביבתי והרחבת שיקולי הרשות בעת טיפול בבקשה למסירת מידע סביבתי).

בשנת 2005 יזמנו תיקון נוסף ומהפכני לחוק שנתן מעמד מיוחד למידע סביבתי: סעיף 6(א) שמטיל חובה על רשויות ציבוריות לפרסם מידע סביבתי המצוין בידיהן באופן יזום. מאז כניסת התיקון לתוקף, עקבנו באופן קבוע אחר היישום שלו על ידי הרשויות באמצעות סקרים, פניות והליכים משפטיים.

See More
No automatic alt text available.
Posts