Huỳnh Ngọc Đan Thanh (Taylor Huynh) is on Facebook.
To connect with Huỳnh Ngọc, sign up for Facebook today.
Work
Education
Current City and Hometown
About Huỳnh Ngọc
  • Tôi chỉ là cô gái nhỏ, dùng trái tim và máy ảnh làm lăng kính chắt lọc yêu thương.
Favorite Quotes
  • We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.

Favorites