Photos
Posts
Dimash is with Mahshid Shika and 29 others.

مانده تا برف زمين آب شود
مانده تا بسته شود اين همه نيلوفر وارونه چتر

ناتمام است درخت‌
زير برف است تمنای شنا كردن كاغذ در باد...
و فروغ تر چشم حشرات
و طلوع سر غوك از افق درك حيات‌

مانده تا سينی ما پر شود از صحبت سنبوسه و عيد

در هوايی كه نه افزايش يك ساقه طنينی دارد
و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف

تشنه زمزمه ام‌
مانده تا مرغ سرچينه هذيانی اسفند صدا بردارد
پس چه بايد بكنم
من كه در لخت ترين موسم بی چهچه سال
تشنه زمزمه ام؟

بهتر آن است كه برخيزيم
رنگ را بردارم
روی تنهايی خود نقشه مرغی بكشم...

// هشت کتاب - دفتر: حجم سبز - شعر: پرهای زمزمه

See More
Image may contain: text
Dimash is with Negi Fara Full Page and 31 others.

هشتم دی ماه، زادروز فروغ فرخزاد گرامی باد....
فاتح شدم
خود را به ثبت رساندم
خود را به نامی ، در يک شناسنامه ، مزين کردم
و هستی ام به يک شماره مشخص شد...
پس زنده باد 678 صادره از بخش 5 ساکن تهران ...

See More
Image may contain: 1 person, closeup
Posts
Dimash is with Mahshid Shika and 31 others.

ویژگی ایرانیان از دید صادق هدایت در کتاب بوف کور ,,, 1- اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم ,,, 2- اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می دهیم ,,, 3- با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم ,,, 4- به بدبینی بیش از خوش بینی تمایل داریم ,,, 5- بیشتر نواقص را می بینیم اما در رفع انها هیچ اقدامی نمی کنیم ,,, 6- در هر کاری اظهار فضل می کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم ,,, 7- کلمه من را بیش از ما به کار می بریم ,,, 8- غالبا مهارت را به دانش ترج...یح می دهیم ,,, 9- بیشتر در گذشته به سر می بریم تا جایی که اینده را فراموش می کنیم ,,, 10- از دوراندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی و حل بحران هستیم ,,, 11- عقب افتادگی مان را به گردن دیگران و توطئه انها می اندازیم،ولی برای جبران ان قدمی بر نمی داریم ,,, 12- دائما دیگران را نصیحت می کنیم،ولی خودمان هرگز به انها عمل نمی کنیم ,,, 13- همیشه اخرین تصمیم را در دقیقه 90 می گیریم ,,, 14- غربی ها دانشمند و فیلسوف پرورش داده اند،ولی ما شاعر و فقیه ,,, 15- زمانی که ما مشغول کیمیا گری بودیم غربی ها علم شیمی را گسترش دادند ,,, 16- زمانی که ما با رمل و اسطرلاب مشغول کشف احوال کواکب بودیم غربی ها علم نجوم را بنا نهادند ,,, 17- هنگامی که به هدف مان نمی رسیم، آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بد بیاری می گذاریم، ولی هرگز به تجزیه تحلیل علل ان نمی پردازیم ,,, 18- غربی ها اطلاعات متعارف خود را در دسترس عموم قرار می دهند،ولی ما انها را برداشته و از همکارمان پنهان می کنیم ,,, 19- مرده هایمان را بیشتر از زنده هایمان احترام می گذاریم ,,, 20- غربی ها و بعضا دشمنان ما،ما را بهتر از خودمان می شناسند. 21- در ایران کوزه گر از کوزه شکسته اب می خورد ,,, 22- فکر می کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می کنیم ,,, 23- برای تصمیم گیری بعد از تمام بررسی های ممکن اخر کار استخاره می کنیم ,,, 24- همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است ,,, 25- به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می کنیم که کسی که عیب ما را می گوید بدخواه ماست ,,, 26- چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم ,,, 27- به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می دهیم,,, 28- وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم ,,, 29- در غالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند،به جای اینکه به انها احترام بگذارند ,,, 30- اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت ,,, 31- اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم ,,, 32- تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است ,,, 33- غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند ,,, 34- اول ساختمان را می سازیم بعد برای لوله کشی،کابل کشی و غیره صد ها جای آن را خراب می کنیم ,,, 35- وعده دادن و عمل نکردن به ان یک عادت عمومی برای همه ما شده است ,,, 36- قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از ان حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم ,,, 37- شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می دانیم
#dimashfans

See More
Image may contain: 1 person, suit and closeup

دوچرخه دیده بودم ...
سه چرخه هم دیدم ...
چهار چرخه هم دیدم ...
اما هیچ وقت نمیدانستم که یک چرخه هم وجود دارد!!!
به چشمای معصومش دقت کردی؟...
می ترسه همون یه چرخه رو هم ازش بگیرن.
گاهی وقت ها باید دردت بیاید تا بفهمی درد چیه.
https://www.facebook.com/dimashfans

See More
Image may contain: 1 person

روحانی راه مسجد را گم کرده بود .
از کودکی خردسال پرسید :
فرزندم !
مسجد این محل کجاست ؟
کودک گفت: آخر همین خیابان ،...
به طرف چپ بپیچید ،
آن جا گنبد مسجد را خواهی دید .
روحاني گفت: آفرین فرزند!
من هم اکنون در آنجا سخنرانی دارم ،
تو میخواهی به سخنانم گوش دهی ؟
کودک پرسید :درباره چه چیزی
صحبت میکنی ،حاج آقا !؟
روحاني گفت: می خواهم راه
بهشت را به مردم نشان دهم .
کودک خندید و گفت :
هــٍه ...! تو راه مسجد را بلد نیستی
می خواهی راه بهشت را به مردم نشان بدهی؟!!!

See More
Image may contain: 1 person, closeup

من در کشوری زندگی میکنم که شعار مردمش مرگ بر آمریکاست اما آرزویشان یکبار دیدن آمریکاست :|!!

سهراب سپهری در جشن تولد یک سالگی فرزندش گفت :
عزیزم ! یک بهار ، یک تابستان ، یک پاییز و یک زمستان را دیدی ! از این پس همه چیز تکراریست …
https://www.facebook.com/dimashfans

Image may contain: drawing
Dimash added a new photo — with Mojgan Shafiei and 30 others.
No automatic alt text available.

مهر پرستی ( میترائیسم )

معرفی ِ بزرگترین آئین ایرانیِ جهان باستان

در ایران باستان پیش از ظهور زرتشت و حداقل چهار هزار سال پیش آئین مهر (میترائیسم ) رواج داشته و تا قرن چهار میلادی ، 600 سال پیش همچنان به حیات خود ادامه داده است . در زمان اشکانیان مهر پرستی از مرزهای ایران گذشت و سراسر اروپای آن زمان را فرا گرفت تا جایی که در چند دوره مهر پرستی یا میترائیسم آئین رسمی امپراتوری عظیم " روم " بوده است ....
آئین مهر بر اساس پرستش " میترا " ایزد مهر میباشد . میترا ایزد مهر و محبت و پیمان است و به همین سبب پیمان شکنی نزد پیروان آئین مهر بزرگترین گناه بوده است .
در اساطیر مهر پرستی تولد میترا از بانوی باکره " آناهیتا " ایزدبانوی آبها می باشد . زرتشت به سبب اینکه مردم ایران بسیار به آئین مهر وابسته بودند در مقابل آن نایستاد بلکه آن را وارد دین خود کرد و تنها تفاوت آن این شد که میترا دیگر بزرگترین جایگاه را از دست داد و اهورامزدا جای او را گرفت ولی پیروان میترا پس از زرتشت چه در ایران و چه خارج از ایران هیچگاه این مسئله را نپذیرفتند و همچنان میترا برایشان ایزدبزرگ و یکتا بود .
نماد میترا خورشید است و به همین سبب بعضی مهرپرستان را خورشید پرست میگویند که این مسئله صد در صد اشتباه است . سلیب شکسته نیز یکی از علائم پیروان این آئین بوده است که به گردونه مهر معروف است .
مهرپرستان هر روز هنگام طلوع خورشید در مقابل آن می ایستادند و به گناهان روز گذشته ی خود اعتراف کرده و از میترا طلب بخشش میکردند . در آئین مهر هیچ کس حق نداشته کسی را که پیرو این آئین نیست کشته و یا آزار دهد به همین دلیل در هیچ کجای تاریخ نمی بینید که پیروان این آئین بخاطر دین خود پیروان آئینهای دیگر را کشته باشند .
گل نیلوفر و دلفین نیز از دیگر نمادهای مهرپرستان بوده است .
در آئین مهر هفت مرحله ی سلوک وجود داشته که عبارتند از :
1- کلاغ
2- نامزد
3- جنگی
4- شیر
5- پارسی
6- مهر پویا
7- پیر
که توضیح آنها به درازا می انجامد و میتوانید به منابعِ انتهای متن مراجعه بفرمائید . در مورد مرحله ی آخر که " پیر " نام دارد می بینم که بطور کاملا واضح وارد عرفان ایرانی اسلامی شده و به شخصی که به مرحله ی نهایی عرفان رسیده " پیر " می گویند . میترا با قربانی کردن گاو مقدس آفرینش را به وجود می آورد . او همواره با پیروان اهریمن در نبرد است و با تیر و کمان خود آنها را از پای در می آورد . میترا در آخرین شب خود بر روی زمین با پیروان خود ضیافتی ترتیب میدهد که به شام آخر معروف است و عینأ در مسیحیت کپی برداری شده است و بعد از آن به آسمان عروج میکند تا آخر زمان که آتشی عظیم دنیا را فرامیگیرد و فقط پیروان میترا هستند که در آتش نمیسوزند .
بسیاری از آداب و رسومات این آئین وارد مسیحیت و اسلام شده است که پیش از این بارها در معبد آناهیتا در مورد آنها صحبت شده است .
در قرن چهار میلادی کلیسا برای از بین بردن آئین مهر روز تولد میترا را روز تولد مسیح اعلام کرد و کریسمسی که امروزه جشن گرفته میشود دقیقا تولد میترا می باشد .
نمیتوان گفت میترائیسم از بین رفته است چرا که بسیاری از آداب آن مانند نمازهای پنج گانه ، وضو ، سوزاندن عود هنگام نیایش ، شراب مقدس ، سلیب ، نواختن ناقوس و........ هنوز توسط مردمان جهان اجرا می شود .

See More
Image may contain: cloud, sky, outdoor and nature

آدم هـــای ایــن ســـــرزمیــن ســـــــردنـد...
نــگـاه هــایـشـان حـــرفــ هــایـشـان
همــه بــــوی ســـردی میدهنــد...!!!

عشـــق در ایــن سرزمـین بی معنــــاسـتـــ...
تنهـــا محبت آنهـــا ایـن اسـتــ کــه بــرای زخـــم هــایتـــ نمـــکدان می آورنــد...
؟! هـمـیــن !؟

See More
Image may contain: outdoor

مرگ من روزی فـــرا خـــواهد رسید
در بهـــــاری روشن از امــواج نـــور

در زمستــــان غبــــار آلــــــود و دور

...

یـا خـزانی خـالی از فریــــــاد و شور

مرگ من روزی فــــرا خــواهد رسید

روزی از این تلـــخ و شیرین روزهـا

روز پـــوچی همچو روزان دگــــــــر

ســــایه ای ز امروزهـــا ، دیروزهــا

دیدگـــــانم همچو دالان هــــای تــــــار

گـــونه هـــایم همچو مرمر هـای سرد

ناگهــــان خـــوابی مرا خـــواهد ربود

من تهی خــــواهم شد از فریــــاد درد

خـاک می خواند مرا هر دم به خویش

می رسند از ره کـــه در خــــاکم نهند

آه ... شـــــاید عــــاشقـــــانم نیمه شب

گــــل به روی گـــــور غمنــــاکم نهند

بعد من ، نـــــاگه به یک سو می روند

پـــرده هــــــای تیره ی دنیــــــــای من

چشمهـــــای ناشنـــــاسی می خـــــزند

روی کــــــاغذ هـــا و دفترهـــــای من

در اتــــــاق کــــــــوچکم پـــــا می نهد

بعد من ، بــــا یـــــاد من بیگــــــانه ای

در بـــر آئینه می مـــــاند به جــــــــای

تــــــــار موئی ، نقش دستی ، شانه ای

می رهم از خویش و می مانم ز خویش

هر چه بر جا مــــــانده ویران می شود

روح من چــــون بــادبــان قـــــــــایـقی

در افقهـــــا دور و پنهـــــــان می شود

می شتــــــابد از پـی هم بی شکـــــیب

روزهــــا و هفته هـــــــا و ماه هـــــــا

چشم تــــو در انتظــــــــار نــــــامه ای

خیره می مــــاند بــــه چشم راه هــــــا

لیک دیگــــر پیکـــــر سرد مــــــــــرا

می فشـــــارد خاک دامنگیر خــــاک !

بی تو ، دور از ضربه هـــــای قلب تو

قلب من می پوسد آنجــــــا زیر خــاک

بعد هـــــا نــــــام مرا بــــــاران و بــاد

نــــــرم می شویند از رخســــار سنگ

گور من گمنــــــام می مــــــــاند به راه

فارغ از افســـــانه هـــای نــــام و ننگ...

See More
Image may contain: one or more people

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست

میان او که خدا آفریده است از هیچ
دقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادست

...

به کام تا نرساند مرا لبش چون نای
نصیحت همه عالم به گوش من بادست

گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست
اسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست

اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی
اساس هستی من زان خراب آبادست

دلا منال ز بیداد و جور یار که یار
تو را نصیب همین کرد و این از آن دادست

برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ
کز این فسانه و افسون مرا بسی یادست

See More
Image may contain: outdoor
Dimash is with Nadiya Jahangiry and 28 others.

رتبه های اول کشور ایران در کتاب گینس :
در چه زمينه هائي ايران در جهان مقام اول را دارد؟
رتبه های اول ايران در دنيا :

1- بيشترين توليد پسته

...

...2- بيشترين توليد خاويار

3- بيشترين توليد خانواده توت

4- بيشترين توليد زعفران (80% کل توليد جهانی)

5- بيشترين توليد زرشک

6- بيشترين توليدميوه آلويي (از قبيل شفت وگيلاس وغيره )

7- بالاترين دمای ثبت شده روی سطح زمين (70.7 درجه سانتيگرد در کوير لوت)

8- بيشترين تلفات انسانی در سرما و کولاک برفی (4000 نفر در کولاک سال 1350 کشته شدند، ميزان بارش برف 8 متر در 5 روز)

9- بزرگترين واردکننده گندم

10- بيشترين فرار مغز ها

11- بيشترين نسبت زن به مرد در مدارس و دانشگاه ها (1.23 زن در مقابل هر مرد)

12- بالاترين ميزان تشعشات زمينی، با شدت سالانه 260 ميلی سيورت در رامسر (مقايسه= يک عکس راديوگرام سينه 0.05 ميلی سيورت، ميدانهای اطراف چرنوبيل 25 ميلی سيورت)

13- بيشترين تعداد زمينلرزه های بزرگ (بالای 5.5 ریشتر)

14- دقيقترين تقويم دنيا (تقويم جلالی)

15- بيشترين مصرف ترياک و هرويين (امريکا بيشترين مصرف كوكايين را دارد)

16- بيشترين تعداد تغيير پايتخت در طول تاريخ (تهران سي و دومين پايتخت ايرانست)

17- کهنترين کشور دنيا (تاسيس شده در 3200 سال قبل از ميلاد مسيح)

18- ميزبان بزرگترين جميعت مهاجر جهان (اکثرا عراقی و افغانی)

19- بزرگترين توليد کننده فيروزه

20- بزرگترين منابع روی در جهان

21- بزرگترين توليد کننده و صادر کننده فرش های دست بافت (75% کل توليد جهانی)

22- بيشترين شتاب پيشرفت توليد علم و تکنولوژی در جهان (340000% رشد در طول 37 سال 1349-1387، شتاب رشدی يازده برابر متوسط جهان در سال 1388, رشد سالانه کنونی 25.7%)

23- بزرگترين سيستم بانکی اسلامی (کل سرمايه 236 ميليارد دلار)

24- بالاترين ميزان وابستگی به انرژی (بيشترين اتلاف انرژی در جهان)

25- بزرگترين منابع انرژی هيدروکربن (گاز و نفت با هم، با ارزش 14000 ميليارد دلار بر حسب قيمت جهانی 75 دلار هر بشکه نفت)

26- بالاترين تناسب ذخاير به توليد برای نفت در جهان(با ميزان توليد کنونی ايران معادل 89 سال ذخاير نفتی دارد)

27- ارزانترين پايتخت جهان (طبق تحقيق شبکه خبری سي ان ان تهران ارزانترين پايتخت جهانست)

28- بزرگترين فوران چاه نفت در تاريخ (نشت چاه نفتی قم در سال 1335 سه ماه ادمه داشت با فوران روزی 125000 بشکه نفت، ارتفاع فوران 52 متر، مقايسه با نشت نفتی خليج مکسيکو با خروج سه ماه 53000 بشکه در روز)

29- بالاترين آلودگی ديوکسيد گوگرد در هوای شهری

30- قديميترين منبع مصنوعی يا ساختگی آبی جهان با قدمت 2700 سال (قنات گناد آباد هنوز هم آب 40000 نفر را فراهم ميکند)

31- بزرگترين مجموعه جواهرات در جهان (جوهرات شاهی ايران در موزه بانک مرکزی ايران بزرگترين گنجينه جوهرات جهانست)

32- کهنترين امپراتوری جهان (هخامنشيان اولين ابرقدرت تاريخ بودند و در اوج قدرت بر 44% کل جميعت جهان حکومت ميکردند که اين بالاترين درصد جميعت تحت يک دولت در تاريخ هم هست)

33- بيشترين تعداد تلفات در جنگ شيميايی (100000 کشته و 100000 زخمی در جنگ با صدام، ايران همچنين دومين رتبه تلفات تاريخ را بر اثر سلاح های کشتار دست جمعی بعد از ژاپن دارد)

34- بيشترين تعداد و تناسب شيعه گان در جهان (89% جميعت ايران

See More
No automatic alt text available.
Dimash updated their cover photo.
Image may contain: one or more people and people sitting

نام : فائزه
نام پدر : خلیل
نام نامادری : شریفه
جرم : نداشتن مادر
علت مرگ : شکنجه‌های نامادری...
... مدت زمان محکومیت : حدود چهار سال

و اینگونه شد که فائزه بعد از چهار سال شکنجه از سوی نامادریش دیگر قلبش نمیتپد

Name: Faiza
Father: Khalil
Stepmother Name: Sharifa
Mass: no mother
Cause of death: torture stepmother
, ... Jail time: about four years.

And like the other Namadrysh F. After four years of torture by her Nmytpd

See More
Image may contain: one or more people and closeup
Dimash is with Anis Yousefpour and 29 others.

حسادت نكن...!
این كه بعد از تو بغل گرفته ام ... زانوى غم است.

Image may contain: one or more people

کریسمس مبارک
Merry Christmas
Geseënde Kersfees
Gëzuar Krishtlindjet
عيد ميلاد مجيد...
Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ:
Eguberri
З Калядамі
শুভ বড়দিন
Весела Коледа
Bon Nadal
圣诞节快乐
聖誕節快樂
Sretan Božić
Veselé Vánoce
Glædelig jul
Gelukkig kerstfeest
Feliĉa Kristnasko
Häid jõule
Maligayang Pasko
hyvää joulua
Joyeux Noël
Joyeux Noël
Frohe Weihnachten
Καλά Χριστούγεννα
મેરી ક્રિસમસ
jwayeu Nwèl
חג המולד שמח
मेरी क्रिसमस
Boldog Karácsonyt
Selamat Hari Natal
Nollaig Shona
BuonNATALE
メリークリスマス
ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್
메리 크리스마스
¡Feliz Navidad
С Рождеством
veselé Vianoce
Срећан Божић
Mutlu Noeller
God Jul
З Різдвом
เมอร์รี่คริสต์มาส

See More
Image may contain: one or more people