ראה/ראי עוד מ-‏‎ditloidi‎‏ על ידי התחברות לפייסבוק
שלח/י הודעה לדף זה כדי לקבל מידע נוסף על אירועים ועוד.
ראה/ראי עוד מ-‏‎ditloidi‎‏ על ידי התחברות לפייסבוק
שלח/י הודעה לדף זה כדי לקבל מידע נוסף על אירועים ועוד.
לא עכשיו
קהילה
Icon of invite friends to like the lage
הזמן/הזמיני חברים לאהוב את הדף הזה
Highlights info row image
‏309‏ אנשים
אנשים אהבו גם
דפים שסומנו ב'אהבתי' על ידי דף זה
פוסטים

Quiz cinefilo al volo: 📅
(hint: i film di bit.ly/stasera)

Enigma cine-#iconico per palati fini, insaziabili divoratori di pellicole e teorici dei memi e delle più "avanzate" emoji 😂

Scopri il film osservando l'immagine... Pronti?

(hint: i notevolissimi programmi di bit.ly/stasera)

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.
‎פוסטים‎

Film da azzeccare subito: 🇬🇧👨🏹🎯
(hint: i programmi di bit.ly/stasera)

Nuovo rompicapo cinefilo, adatto a una giornata mezza uggiosa. Scoprite il film osservando le emoji nell'immagine. #iconico

(hint: i film in TV di bit.ly/stasera)

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.

Enigma cinefilo sugoso: 🗿🗿👨👨
(hint: i film in TV di bit.ly/stasera)

Quelle sono emoji dal futuro (esiste anche questa categoria).
L'indovinello/consiglio cinefilo invece è molto "presente", e indubbiamente molto semplice. Indovinate il film dalla figura...

(suggerimento: i film in TV bit.ly/stasera)

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.

Nuovo enigma #iconico sul mondo del cinema. L'obiettivo è indovinare il titolo del film osservando le emoji nell'immagine.

(hint: i programmi di bit.ly/stasera)

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.

Indovinello cinefilo al volo: 👨🏻🎩🇺🇸
(hint: i programmi TV di bit.ly/stasera)

Indovinello cinefilo #iconico attualissimo. Occhio a non fraintendere le emoji cercando il titolo del film! 😂

(suggerimento: i programmi della bit.ly/stasera)

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.

Enigma #iconico. Indovina il film in onda oggi osservando le emoji.

(hint: la programmazione TV della bit.ly/serata)

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.

Dopo le scintille dell'indovinello cinefilo precedente eccone uno nuovo di zecca. E' molto semplice, basta indovinare il titolo del film osservando le emoji nella figura. #iconico

(hint: i film della seconda bit.ly/serata)

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.

Nuovo sugoso indovinello con gli emoji per chi ama il cinema, e non solo. Indovinate il titolo di questo film guardando l'immagine! #iconico

(hint: i film di questa strepitosa bit.ly/serata)

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.

Ecco un nuovissimo enigma cinefilo visuale con le emoji.

Indovina il titolo del film osservando attentamente l'immagine!

(un suggerimento: i programmi TV della bit.ly/serata)

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.

Questo è un nuovo quesito per chi ama la musica 🎶. #ditloidi

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.

Per voi un'altra sorpresa (non solo) cinefila da scoprire.

... Guardate bene gli emoji. #iconico

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.

Ecco un altro film da indovinare, con gli emoji.
Anche questo è piuttosto facile, ma non troppo.

(hint: i programmi della bit.ly/serata)

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.

Ecco un nuovo enigma visuale sul cinema. Riuscite a scoprire il titolo del film dalle 3 emoji? E' facile... #iconico

(hint: i film in TV della bit.ly/serata)

התמונה של ‏‎ditloidi‎‏.