Photos
Videos
ข่าวดึก NBT พิธีมอบวุฒิบัตร อี.เทค 60
504
1
ข่าวเด่นภาคดึก พิธีมอบวุฒิบัตร อี.เทค60
94
#รับวุฒิบัตรอีเทค60
1.4K
100
Posts

สมัครด่วน!... #อีเทครับสมัครนักศึกษาใหม่61
#ระดับปวช.
🎓 พาณิชยกรรม เปิดสอนสาขา การบัญชี / การตลาด / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ชำระงวดแรกเพียง 1,500 บาท)
🎓 ช่างอุตสาหกรรม เปิดสอนสาขา ช่างยนต์ / ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชำระงวดแรกเพียง 2,000 บาท)
#ระดับปวส....
🎓 บริหารธุรกิจ เปิดสอนสาขา การบัญชี / การตลาด / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ชำระงวดแรกเพียง 2,000 บาท)
🎓 ช่างอุตสาหกรรม เปิดสอนสาขา เทคนิคยานยนต์ / ไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม / คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ / คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย / เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ / (ชำระงวดแรกเพียง 2,000 บาท)
🎓 เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชำระงวดแรกเพียง 2,000 บาท)
======================
ส่งข้อความหาเราที่นี่เลย https://m.me/e.tech.ac.th
Line ID :@e-tech
โทร 08-6156-8866,08-9244-6413,08-3562-6444,08-8809-6031,08-2366-2236

See More
Image may contain: 1 person, sitting, eyeglasses and text
Image may contain: 1 person, text and outdoor
Image may contain: 1 person, smiling, sitting and text
Image may contain: 2 people, text and outdoor

วิทยาลัย อี.เทค รับสมัครโปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถเขียนโปรแกรรม ภาษา PHP,Java Script ได้ ...
-สามารถจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2010 หรือ Mysql ได้
-ถ้าใช้เครื่องมือหรือมีทักษะ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* ExtJs Framework
* Java
* เขียนโปรแกรมประเภท .NET ได้
* สามารถพัฒนา App บน Android หรือ ios ได้
- สามารถแก้ไขโปรแกรมนอกช่วงเวลาทำงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานโปรแกรมทำงานต่อได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
- มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการให้บริการ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้โปรแกรม และ สามารถลำดับ จัดเรียง การทำงาน ได้อย่างเป็นระบบ

รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561
สัมภาษณ์งาน วันที่ 21 เมษายน 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID :WannWell
และส่งใบสมัครได้ที่ อี.เมล : jobs@.e-tech.ac.th
หรือสมัครได้ทางเว็บไซด์ www.e-tech.ac.th

See More
No automatic alt text available.
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
College & University
Posts

อี.เทค รับสมัครอาจารย์สายสนับสนุนการสอน 3 ตำแหน่ง

1.อาจารย์ประจำศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา ส่วนงานผลิตสื่อทางการศึกษา

คุณสมบัติ...
- การศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านการผลิตสื่อวิดีโอ เน้นสื่อทางด้านการศึกษา
- มีทักษะด้านการถ่ายกล้องวิดีโอ , ตัดต่อวิดีโอ รวมทั้ง ใช้ Effect ต่างๆ ประกอบในวิดีโอได้
- มีมุมมองทางด้านศิลปะ
- มีความรู้ด้านการเผยแพร่สื่อผ่านทาง Social Media
- มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ได้ดี
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี
- ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
- ผลิตสื่อวิดีโอทางการศึกษาให้กับคณาจารย์ ในวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน
- เผยแพร่สื่อการสอนของวิทยาลัยทาง Internet และ Social Network
- ประสานงานกับคณาจารย์ในวิทยาลัยด้านข้อมูล ที่จะนำมาผลิตสื่อ
- ผลิต/ตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
- รับผิดชอบงานอื่นๆที่วิทยาลัยมอบหมาย เช่นงานถ่ายภาพในพิธีสำคัญต่างๆ

=================================
2. อาจารย์ประจำศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา ส่วนงานช่างภาพนิ่ง

คุณสมบัติ
- การศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการถ่ายภาพนิ่ง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการถ่ายภาพนิ่งขั้น สูง เน้นงานพิธีการ , งาน Event และงานถ่ายภาพบุคคล (Portrait)
- มีความรู้ด้านการใช้งานกล้องถ่ายภาพระดับมืออาชีพ รวมทั้ง อุปกรณ์เสริมต่างๆ
- มีความรู้ด้านการจัดแสง , การใช้อุปกรณ์ไฟสำหรับงาน Studio
- มีมุมมองทางด้านศิลปะ
- มีความรู้ด้านการเผยแพร่สื่อผ่านทาง Social Media
- มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ได้ดี
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพในพิธีสำคัญต่างๆ หรือมีกล้องเป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
- ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมและงานพิธีการทั้งหมด ทั้งในและ นอกวิทยาลัย รวมถึงถ่ายภาพบุคคลใน Studio เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
- จัดเก็บภาพทั้งหมด และเผยแพร่ทาง Internet และ Social Network
- รับผิดชอบงานอื่นๆที่วิทยาลัยมอบหมาย

====================================
3. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา ส่วนงานถ่ายทอดสด,งานดูแลห้องประชุม และ
งานดูแลเครื่องเสียง

คุณสมบัติ
- การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา
- มีทักษะด้านการถ่ายวิดีโอในพิธีการต่างๆ
- มีความรู้ด้านการเผยแพร่สื่อผ่านทาง Social Media
- มีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ Streaming สำหรับงานถ่ายทอดสด
- มีความรู้ด้านอุปกรณ์ Multimedia (ระบบจอภาพ , ระบบฉายภาพ Projector , ระบบเครื่อง
เสียง/ไมโครโฟน ฯลฯ)
- มีมุมมองทางด้านศิลปะ
- มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ได้ดี
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานถ่ายทอดสด หรืองานดูแลระบบห้องประชุมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
- ดูแลงานถ่ายทอดสดกิจกรรมและงานพิธีการทั้ง หมดของวิทยาลัยทาง Social Network
- ดูแลระบบห้องประชุมหลักของวิทยาลัย
- ดูแลระบบเครื่องเสียงหลักของวิทยาลัย
- รับผิดชอบงานอื่นๆที่วิทยาลัยมอบหมาย เช่นงานถ่ายภาพในพิธีสำคัญต่างๆ

See More
No automatic alt text available.
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
College & University

รวมภาพบรรยากาศมุมสูง พิธีรับวุฒิบัตร รุ่น อี.เทค'60 ที่โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ ยิ่งใหญ่อลังการเช่นเคยครับ
#รับวุฒิบัตรอีเทค60
#วันแห่งความสำเร็จ60

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
1,759 Views
E.TECH TV
7 hrs

รวมภาพบรรยากาศมุมสูง พิธีรับวุฒิบัตร รุ่น อี.เทค'60 ที่โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ ยิ่งใหญ่อลังการเช่นเคยครับ
#รับวุฒิบัตรอีเทค60
#วันแห่งความสำเร็จ60

จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 102/1 ประจำเดือนมีนาคม 2561 Update 17/03/61

จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 102/1 ประจำเดือนมีนาคม 2561
e-tech.ac.th
แผนกคอมพิวเตอร์ อี.เทค added 5 new photos.

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (Nsc2018) ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท และเป็นวิทยาลัยเดียวในหมวดการแข่งขันส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ที่เหลือเป็นมหาวิทยาลัย สุดยอดจริงๆๆ #NSC2018

2561-03-17 Aj.Zachary Bjorklund, Aj.Emily Clayton และ Aj.Samantha Bates อาจารย์สถาบันภาษา จำนวน 3 ท่าน เข้าลาท่านผู้อำนวยการ เนื่องจากสิ้นสุดวาระการสอนในปีการศึกษา 2560
https://photos.app.goo.gl/JSKrgy5QYLXxLTTU2

photos.app.goo.gl

ประชุมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับประเทศ ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://photos.app.goo.gl/OJgFw8kI8Q1bwjUQ2

Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 3 people, people standing, people sitting and indoor
Image may contain: 6 people, people sitting and indoor
Image may contain: 15 people, people smiling, people sitting and indoor

อาจารย์และนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์เข้าร่วมดูงานมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 และร่วมให้กำลังใจนักศึกษาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (Nsc2018) ระดับประเทศ จำนวน 1 กลุ่ม วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1740076126038216&id=256696107709566

แผนกคอมพิวเตอร์ อี.เทค added 5 new photos.

อาจารย์และนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์เข้าร่วมดูงานมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 และร่วมให้กำลังใจนักศึกษาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเท...ศไทย ครั้งที่ 20 (Nsc2018) ระดับประเทศ จำนวน 1 กลุ่ม วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

See More

เนื่องด้วยระบบการรับชำระเงินของ Counter Service หรือ 7-Eleven ช่องทางการชำระเงินค่าเทอมให้กับวิทยาลัย มีปัญหาสำหรับนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวหลักที่ 5-6 ตั้งแต่เลข 51 ขึ้นไปจะ ไม่สามารถชำระค่าเทอมด้วยระบบการคีย์รหัสนักศึกษาได้ แต่สามารถนำใบแจ้งค่าธรรมเนียมไปชำระได้ปกติ โดยโปรแกรมเมอร์ของทาง Counter Service กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่ ถ้าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วิธีแก้ปัญหาการชำระเงิน
พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระบบอินทราเน็ตของนักศึกษา และนำไปชำ...ระได้ทุกช่องทางคือ
1. Counter Service หรือ 7-Eleven (พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม)
2. Tesco Lotus (แจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษา หรือ พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม)
3. ธนาคารกรุงเทพ (พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม)
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ (พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม)
** สำหรับนักศึกษาที่รหัสประจำตัวหลักที่ 5-6 ที่มีเลข 00-50 สามารถชำระได้ตามปกติทุกช่องทาง

วิธีการพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าเทอม
1. Login เข้าสู่ระบบอินทราเน็ตของนักศึกษา (e-Student)
2. คลิก Icon พิมพ์ใบจ่ายค่าเทอม
3. นำไปชำระได้ทุกช่องทาง

See More
Image may contain: text
Image may contain: text
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

2561-03-14 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรีศึกษาดูงานhttps://photos.app.goo.gl/BOedQDHm6uxRfMQB3

Image may contain: 3 people, people standing
Image may contain: 1 person, indoor
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 2 people, people sitting
แผนกคอมพิวเตอร์ อี.เทค added 4 new photosfeeling proud.

ร่วมส่งกำลังใจให้นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (Nsc2018) ระดับประเทศ จำนวน 1 กลุ่ม วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ นะครับ

-ชมรม TO BE NUMBER ONE (E.TECH) พวกเราทำได้ !!!
ผลการประกวดชมรมได้เป็นตัวแทนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ไปแข่งขันรอบประเทศเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
-เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ นาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี นักศึกษาวิทยาลัย อี.เทค ทั้ง 4 คน
1. นายพีรพัฒน์ สายกระสุน 5811240101325 EN.3/2
2. นายจิรวัฒน์ ชัยกุล 5811004097857 BCM.3/1...
3. นางสาวนารีลักษณ์ วรรณโวหาร 5811001101197 BAC.3/2
4. นางสาวปิยะธิดา ตาขันทะ 5811004099680 BAC.3/2
เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดทศึกษา

See More
E.TECH Education

ขั้นตอนการแก้ไขฟ้อนต์ ในโปรแกรม Microsoft powerpoint
1. ไปที่แถบเมนู HOME
2. เลือกที่ไอคอนสามเหลี่ยมของปุ่ม Replace เลือก Replace Fonts
3. เลือกแบบอักษรที่ต้อง...การเปลี่ยน (Replace) ในตัวอย่างเลือก Angsana New
4. คลิกปุ่ม Replace
5. คลิกปุ่ม close

#eTechEducation
ดูเพิ่มเติมทาง Youtube >>> https://youtu.be/zFg67OGXlwA

See More
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing
Image may contain: 1 person, smiling, standing and text
No automatic alt text available.
แผนกคอมพิวเตอร์ อี.เทค added 3 new photos.

ผลการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018
นางสาวสุชาดา ทับพลี นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์
ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับเหรียญเงิน Microsoft Excel 2016
คะแ...นนรวม 70% ขึ้นไป ยินดีด้วยนะครับ
#เด็กคอมสู้ๆ
#WeAreCommputer

See More

ภาพหมู่นักศึกษาโครงการ 3ม. งานรับวุฒิบัตรอีเทค 60
https://photos.app.goo.gl/bqCwUfwUF8SuZftg2