Aikido Shihan Shimizu Makoto (7th Dan Aikikai)'s photo.
MAR18

Aikido Seminar Dornbirn / AUSTRIA with SHIMIZU Makoto shihan (7th Dan Aikikai)