Młodzież Diecezji Południowej's photo.
MAR3

CFM Katowice "Bóg Honor Ojczyzna"