Viện Pháp tại TP Hồ Chí Minh's photo.
APR15

Xiếc: Biển lặng gió Cirque: Pétole !