Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - Słoneczna Uczelnia's photo.
OCT20

70-lecie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu