Photos
Posts
Spb Suphanthree added 145 new photos to the album: ที่นี่..สุพรรณบุรี เขต 3 มีครูเก่ง โรงเรียนดี — with Jai Somjai.

ที่นี่..สุพรรณบุรี เขต 3 กับการพัฒนาปฐมวัย..
วันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 2560 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ระหว่...างวันที่ 29-30 ก.ค. 2560 ณ หอประชุมเขาพระ ซึ่งนายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม และมีครูปฐมวัยเข้าอบรมจำนวน 250 คน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับหนังสือ SPB3 MODLE คัมภีร์แนวทางการสอนปฐมวัยคนละ 1 เล่ม ในโอกาสนี้ดร.ไพศาล ปันแดน กล่าวบรรยายและมอบนโยบาย พอสรุป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตมอบนโยบาย SPB3 MODLE ให้ครูนำไปศึกษาและปฏิบัติ ขอให้ครูปฐมวัยสอนเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลให้มีความกล้าแสดงออก ให้เด็กมีทักษะพื้นฐานการอ่านออก เขียนได้ และปูพื้นฐานให้เด็กมีวินัย รักษ์สิ่งแวดล้อม ในช่วงนี้ให้ทางโรงเรียนปลูกไม้ดอก ต้นดาวเรือง ขอให้สอนเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยปลูกต้นไม้(ดอกดาวเรือง)และสอนให้รู้จักการดูแลรักษา ขอให้ครูรักเด็ก ขอให้อดทนต่อพื้นฐานของผู้ปกครองที่มีความแตกต่าง ในความไม่พร้อม ครูปฐมวัยจะต้องเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ในความรู้สึกของเด็กนักเรียนให้ได้..
.................................................
ที่นี่..สุพรรณบุรี เขต 3 มีครูเก่ง โรงเรียนดี..
นายพัฒนา พวงมาลี ครูปฐมวัย รร.อนุบาลเดิมบางนางบวช เป็นหัวหน้าคณะวิทยากรการอบรมครูปฐมวัยเมื่อวันที่ 29-30 ก.ค. 2560 ณ หอประชุมเขาพระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้รับกำลังใจช่อดอกไม้จากดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่สุพรรณบุรี เขต 3 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ BEST PRACTICE นวัตกรรมและการวิจัยโรงเรียนในฝัน ในระดับประเทศ และยังได้รับรางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีในดวงใจ นอกจากนี้โรงเรียนที่จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในสังกัดสุพรรณบุรี เขต 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกโรงเรียน และโรงเรียน 9 แห่ง ได้แก่รร.บ้านพุน้ำร้อน รร.วัดสามัคคีธรรม รร.บ้านหนองผือ รร.วัดบ่อกรุคุรุประสรรค์ รร.บ้านรังงาม รร.วัดทับผึ้งน้อย รร.นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 รร.วัดดอนสำโรง และรร.บ้านทุ่งใหญ่ เป็นโรงเรียนที่มีผลงานในระดับประเทศ สามารถนำผลงานไปเผยแพร่ได้
..........................................................

See More
Posts
Spb Suphanthree added 50 new photos to the album: ครูผู้ช่วย21คนรายงานตัวบรรจุ.

วันที่ 12 ก.ค. 2560 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 21 คนรายงานตัวที่สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อาคารท่าช้าง ห้องประชุมไพศาลี 1 ชั้น 4 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปฐ...มนิเทศมอบนโยบาย และให้ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมาย คุณครูจะต้องสอนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ และพัฒนาคุณภาพการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

See More
Spb Suphanthree added 11 new photos to the album: สุพรรณดูงานเชียงใหม่ — with Manyat Tang and 2 others.

วันที่ 12 ก.ค. 2560 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการศึกษาดูงาน พอสรุปการประชุมดังนี้...
-รถรถยนต์ปรับอากาศใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม.ต่อชม. ฉะนั้นจึงปรับเวลาการเดินทางใหม่ โดยรถยนต์ทั้ง 4 คันจะออกจากสำนักงานเขต เวลา 04.00 น.(ตรง)
-คันที่ 1รองวิเชียร อินทรศักดิ์ รองอำนวย ดีประสิทธิ์ ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวก
-คันที่ 2 รองวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ
-คันที่3 รองณรงค์ พึ่งงาม
-คันที่ 4 รองวิทยา ยางสุด
โดยรถยนต์คันที่ 1 จะออกจากอ.ด่านช้างเวลา 02.30 น. คันที่ 2 จะออกอ.หนองหญ้าไซ เวลา 02.45 น.มารวมกันที่สำนักงานเขต
วันที่ 13 ก.ค. 2560 ศึกษาดูงานพร้อมกัน สพป.ลำพูนเขต 1
วันที่ 14 ก.ค. 2560 คณะศึกษาดูงานแยกออกเป็น 3 คณะ
คณะที่ 1 นำโดยท่านผอ.สำนักงานเขต นำบุคลากรสำนักงานเขตศึกษาดูงานสพป.เชียงใหม่ เขต 4 เรื่องการบริหารสำนักงานสู่ความเป็นเลิศ เขตสุจริต คุณธรรม และผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง โดยผู้ศึกษาดูงานจะต้องบันทึกสิ่งแปลกใหม่ที่พบเห็น และอื่นๆที่สำคัญโดยสรุป และส่งคืนสำนักงานเขตภายในวันที่ 15 ก.ค.2560 ทุกคน
คณะที่ 2 นำโดยรองวิเชียร อินทรศักดิ์ นำคณะผู้บริหารรร.ไปศึกษาดูงานรร.วัดศรีล้อม
คณะที่ 3 นำโดยรองณรงค์ พึ่งงาม นำคณะผู้บริหารรร. ไปศึกษาดูงานรร.วัดน้ำบ่อหลวง
โดยผู้บริหารรร.จะต้องกรอกรายละเอียดตามใบงานเรื่อง แนวทางรร.การจัดคุณธรรม สิ่งแวดล้อม ศาสตร์พระราชา และการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ
การแต่งกาย สีขาว กางเกงดำ

See More
Spb Suphanthree added 154 photos and a video to the album: ปี2560นร.ชั้นป.1ปลอดอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ — with คุณครูเอ๋ สุพัญชิษา.

..ปี 2560 นักเรียนสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปลอดอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้..
..กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดการอบรมเช...ิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ในสังกัด จำนวน 148 คน เมื่อวันที่27-28 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ วันแรก(27 พ.ค.2560) วิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อต้องการให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ โดยนำนโยบายมาตรการแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตไปประยุกต์ใช้ วันต่อมา(28พ.ค.2560) เสริมทักษะเรื่องการผลิตสื่อ และแบ่งกลุ่มครูชั้นป.1 เข้าเรียนศึกษาหาความรู้ และเทคนิควิธีการสอนจากวิทยากรซึ่งมาจากครูผู้สอนชั้นป.1 ที่ประสบความสำเร็จ (จำนวน 21 คน)นำความรู้ความสามารถจากประสบการณ์มาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามฐานการเรียนรู้ซึ่งมีทั้งหมด 7 ฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1.ฐานการสอนพยัญชนะ สระ 2.วรรณยุกต์ และการผันวรรณยุกต์ 3.การแจกลูกสะกดคำ 4.การสื่อสาร การอ่านรู้เรื่อง 5.การเขียนลายมือ เขียนเลขไทย 6.การเขียนสร้างสรรค์ และฐานที่7.เรื่องเทคนิคการสอนอ่านออก เขียนได้ ตามบันได 4 ขั้นของดร.ศิวกานต์ ปทุมสูติ นอกจากนี้ยังนำสื่อ และวิธีการผลิตสื่อ มาจัดนิทรรศการจำนวนมากและหลากหลาย ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจเป็นอย่างมาก เชื่อว่าหลังจากการอบรมครั้งนี้แล้ว ปี 2560 นักเรียนชั้นป.1ในสังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จะปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้......

See More
Spb Suphanthree added 99 new photos to the album: 27พค2560อบรมภาษาไทย.

..สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ติวเข้มครูภาษาไทยชั้นป.1..
เมื่อวันที่27พ.ค.2560 ดร.ไพศาล ปันแดน มอบหมายให้นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3เป็นประธานและ...บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดจำนวน 148 คน เพื่อต้องการให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ โดยนำนโยบายมาตรการแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตไปประยุกต์ใช้ นำไปส่งเสริมพัฒนา การอบรมครั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้กำหนดจัดการอบรม 2 วัน สำหรับวันที่ 28 พ.ค. 2560 จะเป็นเรื่องการผลิตสื่อ เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้ จัดฐานการเรียนรู้ และการจัดนิทรรศการ......
................

See More

..สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ติวเข้มครูภาษาไทยชั้นป.1..
เมื่อวันที่27พ.ค.2560 ดร.ไพศาล ปันแดน มอบหมายให้นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดจำนวน 148 คน เพื่อต้องการให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ โดยนำนโยบายมาตรการแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตไปประยุกต์ใช้ นำไปส่งเสริมพัฒนา การอบรมครั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้กำหนดจัดการอบรม 2 วัน สำหรับวันที่ 28 พ.ค. 2560 จะเป็นเรื่องการผลิตสื่อ เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้ จัดฐานการเรียนรู้ และการจัดนิทรรศการ......

Spb Suphanthree added 16 new photos.

..ความคืบหน้าสำนักงานเขตฯ..
ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ติดตาม ควบคุมการปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน สำหรั...บความคืบหน้าวันนี้(26เม.ย.2560) 1.บริเวณอาคารโดมกำลังปรับพื้นเตรียมเทคอนกรีต ขุดพื้นเตรียมวางท่อรางระบายน้ำทิ้งโดยรอบ และกำลังจัดทำโครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ 2.บ้านพักริมน้ำติดศูนย์พัฒนาครูฯ ปรับปรุงพื้น ฝาผนัง ฝ้าเพดาน ทาสีตกแต่งภายใน ภายนอก ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เสร็จเรียบร้อยเหลือเพียงเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 3.อาคารท่าจีนติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จเรียบร้อย พร้อมเต็มที่สำหรับการใช้งาน 4. อาคารสำนักงาน กำลังจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์แสดงการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม

See More

ปฏิทินการรับนักเรียนระดับก่อนประถม ชั้นป.1 ชั้นม.1 พร้อมกันทั้งประเทศ

Image may contain: 13 people, people smiling
Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 9 people
Image may contain: text
Image may contain: 5 people, people smiling, people sitting, table and indoor
Spb Suphanthree added 5 new photos — with Parinya Mongkolkoon.

..ผอ.โรงเรียนมัธยม ชื่นชมโรงเรียนขยายโอกาส เขต3...
สืบเนื่องจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...าประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และคณะกรรมการได้ประชุมครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคณะกรรมการรับนักเรียน ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการรับนักเรียนในสังกัด และมีการกล่าวถึงคุณภาพการศึกษา นายคำรณ รูปสูง ผอ.รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ได้กล่าวในที่ประชุมว่า การจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มีคุณภาพ เช่นที่รร.บ้านละว้าวังควาย นักเรียนเรียนจบชั้นม.3 มาสอบที่รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สามารถสอบเข้าเรียนสายวิทย์คณิตได้ ซึ่งเป็นข้อสอบที่ยาก เนื่องจากทางโรงเรียนต้องการเด็กที่มีความสามารถ เพื่อคุณภาพของโรงเรียนในการส่งเด็กเข้าโค้วต้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และในการสอบปลายภาคเด็กนักเรียนที่มาจากรร.บ้านละว้าวังควายยังสอบได้ที่ 1 แสดงว่าคุณครูที่รร.บ้านละว้าวังควาย มีความรู้ความสามารถ ถึงแม้จะมีครูไม่ครบวิชา แต่มีครูครบชั้นที่ตั้งใจ ก็สามารถสอนให้เด็กเก่งได้ นายคำรณ ยังกล่าวอีกว่า ที่รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 มีเด็กกะเหรี่ยงบนดอยอำเภอด่านช้าง สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียน 2 ราย สิ่งนี้คือความสำเร็จที่เกิดจากครูประถมศึกษาในท้องถิ่น ไม่ใช่เกิดจากโรงเรียนตามตัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้น

See More

https://youtu.be/6jvLeh8t1sI คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ร่วมใจจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
youtube.com
No automatic alt text available.
ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรีเขตหนึ่ง

ศธจ.สุพรรณบุรี ประกาศผลสอบคัดเลือกครูผุู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดที่ https://drive.google.com/…/0B5_VQNsYxlbzUGhoVFFrWGRGNEE/view

Spb Suphanthree added 20 new photos — with สุรชา บุญเปี่ยม.

วันนี้ 26 สค.59 นายเจริญ จำรัสการ ผอ.สพป.กำแพงเพขร เขต 2 นำคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ศึกษาดูงานที่สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โดยดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุ...รี เขต 3 นำคณะบุคลากรให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้นำเสนอเอกสารการดำเนินงานเป็นรูปเล่มเอกสาร พร้อมผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่ สถานศึกษา คุณครู และนักเรียน ในครั้งนี้ด้วย

See More
Spb Suphanthree added 7 new photos.

..ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตวันนี้ 26 สค.59 เวลา 08.30 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขต..มุ่งเน้นจิตสาธารณะ สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมงานของสำนักงานเขตร่วมกัน โดยให้ถือว่า งานส่วนรวมของสำนักงานเขตเป็นงานหนึ่งในหน้าที่ของตนเองด้วย