Gem Ma is on Facebook.
To connect with Gem, sign up for Facebook today.
Education
About Gem
  • tưong lai tưoi sáng nhất luôn phải dựa vào một quá khứ đã ngủ quên...vì thế tớ không thể vững bước trên đường đời nếu tớ không quên đi những đau khổ và thất bại trong quá khứ................
Favorite Quotes
  • đừng tìm kiếm nhan sắc: chúng có thể đánh lừa.
    đừng tìm kiếm giàu sang: rồi cũng lụi tàn
    hãy tìm kiếm ai đó có thể làm bạn mỉm cừơi bởi vì chỉ 1 nụ cừời có thể khiến ngày tối tăm thành bừng sáng...............

Favorites