Photos
Posts
Hi anh em. Hiện tại, khi 1 số vấn đề trong game cũng đã được cơ bản xử lý, vấn đề mình đang rất căng thẳng hiện nay là anh em đều cũng đã mất hết kiên...
forum.gachien.mobi