Photos
Videos
Come drink with me เพื่อกระตุ้นเตือนการประชุมใหญ่และสังสรรค์ประจำปีของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ขอโพสวิดิโอถ่ายทำที่เขาค้อ บนถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก บริเวณที่เปิดให้เห็นระนาบเลื่อนเขาค้อ ที่เคลื่อนตัวในแนวดิ่งเป็นระยะทางร่วมกิโลเมตรจนเกิดเป็นภูหินร่องกล้าขึ้นมาภายหลังจากนี้ เพื่อให้เลือดลมธรณีที่ข้นกว่าน้ำได้สูบฉีดแรงยิ่งๆขึ้น
12
Posts
iOK Logistics & Supply chain added 8 new photos — with RainBeauty Okubon and 4 others.

Logistics Forum ฉบับที่ 44 ปี 2561
มุ่งสู่ SMEs 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้นโยบายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : โดยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์... อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงข่าวสาร บทความและกิจกรรม Update หลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย
ดาวน์โหลดได้แล้ววันที่นี้ที่ https://goo.gl/7YiZKq

See More
Patchrasu Wannakao added 4 new videos.

ถ่ายไว้ 4 คลิป ไม่รู้จะเลือกอันไหนลง มัวแต่ตื่นตาตื่นใจเลยลงให้ชมทั้งหมดเลย เมืองคนรูภูเขาเถ้าถ่านภูเขาไฟ Cappadokya ทะเลบอลลูน

Posts
Image may contain: 1 person, smiling
Nares Sattayarak is with Patchrasu Wannakao and 2 others.

เมืองใต้ดินไคมักลึ (Kaymakli underground city)

ในดินแดนแห่งม้างามคัปปาโดเกีย บริเวณที่ครอบคลุมไปด้วยเถ้าตะกอนและเศษหินจากการระเบิดของภูเขาไฟ ที่ความกว้าง 20-50 ...และความยาว 300 กิโลเมตร เริ่มเมื่อประมาณสิบล้านปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน สลับกับหินที่เกิดจากแม่น้ำและในบึงน้ำจืด ชั้นหินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟที่สำคัญคือ Kizilkaya ด้านบนและ Gordeles วางตัวอยู่ข้างล่าง (มีความหนา 13.5 และ 34 เมตร กับอายุ 4.5-5.5 และ 6.8-7.6 ล้านปีตามลำดับ) หินทั้งสองชั้นนี้ ถูกแทรกขวางด้วยหินที่เกิดสะสมตัวในแม่น้ำและบึงน้ำจืด

เมืองใต้ดินไคมักลึนั้น นักธรณีวิทยาตุรกี บอกว่าเป็นการขุดอาศัยเพื่อใช้ประโยชน์ของชั้นหินชุด Gordeles โดยขุดลึกลงไปข้างล่างกว่าแปดชั้น ส่วนข้างล่างเป็นชั้นหินทรายที่เกิดจากแม่น้ำทรีไหลลงทะเลสาป นักธรณีวิทยาชาวตุรกีคนหนึ่งพยามยามศึกษาว่า ในการเจาะและขุดหินเพื่อเป็นห้องพักอาศัยหรือห้องหับเพื่อพิธีกรรมทางศาสนาเหล่านี้ จะมีแนวของความกว้างหรือยาวที่สอดคล้องกับรอยแตกของหินไหม ผลการศึกษาพบว่า แนวแตกของหินกับแนวของห้องนั้น ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันมากนัก ไม่เหมือนพวกขอมโบราณที่ดูว่าการจะพยามยามตัดแท่งหินที่ราบ ขนานกับรอยแตกของหิน เข้าใจว่าเป็นเพราะหินที่นี่ไม่แข็งแกร่ง เจาะได้ง่ายในทุกแนว ไม่จำเป็นต้องอาศัยรอยแตกร้าวตามธรรมชาติ

แต่คำศัพท์ที่นักธรณีตุรกีเรียกหินภูเขาไฟที่นี่ว่า อินิมไบรต์นั้น มันผิดแผกจากที่ข้าพเจ้าเคยเรียนเคยใช้มา สำหรับข้าพเจ้าแล้ว อย่างนี้ต้องเรียก หินทัฟ หรือ หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หรือหินแอ็กโกเมอร์เร็ต ทว่า อ.โหล พัชร์สุที่ไปด้วยกันให้ความเห็นว่า “ถูกต้องแล้วครับ นี่คือชื่อที่ใช้เรียกหินภูเขาไฟที่ระเบิดออกมา และเมื่อตกลงพื้นแล้วมีการไหล” บ๊ะ สงสัยต้องขอไปสมัครเรียนธรณีวิทยาใหม่แล้วนะสิเรา

See More
No automatic alt text available.
Nares Sattayarak is with Sanguan Choochang and 5 others.

ปล่องไฟนางฟ้า (fairy chimney)

บริเวณตอนกลางของตุรกีแห่งหนึ่งมีชื่อเรียกว่า “คัพปาโดเกีย” (Cappadocia แปลว่า ดินแดนแห่งม้างาม) เมื่อประมาณ 65 ล้านปีมาแล้ว บริเวณ...แห่งนี้ถูกอิทธิพลของการเกิดเทือกเขาแอลป์ (Alpine orogeny) การเคลื่อนไหวของเปลือกโลกครั้งนี้ทำให้เกิดเทือกเขา Taurus ทางด้านใต้ของตุรกี ส่วนตอนกลางก็เกิดการยุบตัว เกิดรอยแตกแยกลงไปสู่เปลือกโลกด้านล่าง ทำให้หินหลอมเหลวที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินถูกดันให้พุ่งพ่นขึ้นมา กลายเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดเป็นครั้งคราว จนบังเกิดเศษตะกอนและเถ้าภูเขาไฟตกทับถมในผืนดินที่สูงๆต่ำๆให้เป็นพื้นราบเรียบ เหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยในบางบริเวณจะมีการสลับตัวกับการสะสมตะกอนของแม่น้ำและบึง ภูเขาไฟรูปฝาชีที่ว่านั้น มีอยู่ 5 ลูก ที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีขนาดเล็กๆ กระจายวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ตามทิศทางการวางตัวของเทือกเขา Taurus จนกระทั่งดินแดนแห่งม้างาม กลายเป็นที่ราบสูง

จากอิทธิพลการกัดเซาะผุพังทำลายของน้ำ ฝน ลม หิมะ ดินฟ้าอากาศ รวมทั้งแนวแตกจากกระบวนทางธรณีวิทยา (jointing) การหลุดหายไปของเม็ดหินเหล่านี้ ประกอบกับความแตกต่างของเนื้อหินและชนิดของหิน จึงทำให้บริเวณคัพปาโดเกียมีลักษณะที่พิศดารแปลกตา จนได้รับการขนานนามให้เป็นดินแดนในเทพนิยาย มนุษย์ในครั้งอดีตได้ใช้ประโยชน์จากหินเหล่านี้ ทั้งในบริเวณที่เรียก ปล่องไฟนางฟ้า และการสร้างเมืองโบราณใต้ดิน

ปล่องไฟนางฟ้า คือผลจากการกัดเซาะที่กล่าวมาแล้ว เริ่มตั้งแต่ครั้งที่ยังมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ต่อมาก็เริ่มมีการแตกของหินจากการเย็นตัวหลังจากการกลายเป็นหิน หินด้านบนคือหินที่เกิดจากการระเบิดแล้วตกลงมาเชื่อมตัวกันเป็นหินที่เรียกว่า ignimbrites จึงมีความคงทนกว่าหินชั้นถัดลงไปที่เกิดจากการทับถมของเถ้าภูเขาไฟ ซึ่งถูกกัดกร่อนได้ง่ายกว่า ทำให้ชั้นหินในบริเวณนี้กลายเป็นรูปดอกเห็ด รูปกรวย รูปเสาการศึกษาอายุจากการวัด คลอรีน 36 พบความแตกต่างใน 3 ระดับ (ภาพล่าง) ดังนี้ ขณะที่ชั้นหินยังมีสภาพเป็นที่ราบสูงอยู่นั้น อัตราการกัดกร่อนจะอยู่ที่ประมาณ 0.58-0.93 เซ็นติเมตรต่อพันปี ส่วนหินที่แข็งกว่าที่ปิดอยู่ข้างบนนั้น มีอัตราการหลุดหายระหว่าง 3.21-3.39 และเมื่อหินแข็งหลุดออกไปแล้ว หินที่เหลืออยู่ด้านล่างจะผุพังเร็วขึ้นถึง 28.0 +-9.9 เซ็นติเมตรต่อพันปีเลยเชียว

(ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก www.geoexpro.com และ www.sciencedirect.com)

See More
Ladda Wannakao added 15 photos and a videofeeling happy.

ประสพการณ์บนบอลลูนครั้งแรก smooth as silk รูปไม่สวยแค่บอกเรื่องราวที่ Kappadokya, Turkey

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Nares Sattayarak

นักธรณีวิทยา เป็นแล้วเป็นเลย รักษาไม่หาย

เมื่อนักธรณีฯไปเยี่ยมชมปราสาทหินและศิลปวัฒนธรรมโบราณสมัยโรมันที่ตุรกี

อึม!!!! มันก็ได้อรรถรสและเรื่องราวความรู้เช่นนี้แหละครับ ท่านสารวัตร

Ladda Wannakao added 6 new photosfeeling happy with Patchrasu Wannakao and 3 others.

ถึงสนามบินไคเซอรี่ห่างจาก อังการ่า ประมาณ 20 นาที ฝนตกไล่มาก่อนกลับ ขอบคุณโป่งไกด์ประจำคณะเราที่พาเราเที่ยวตุรกี เล่าประวัติศาสตร์ตุรกี ในแต่ละจุดให้เราเข้าใจ ...จากความรู้ด้านนี้เป็นศูนย์ เพิ่มรอยหยักในสมองด้านนี้มาได้อีกหน่อย เข้าใจเลยตุรกีที่เป็นประเทศมุสลิม แต่สามารถอยู่กันอย่างหลากหลาย เพราะการปฏิวัติประเทศ แยกกฏหมาย ออกจากกฏจารีต ทำให้ยังมีเบียร์ กินได้อยู่ผู้หญิงไม่ต้องโพกหน้า ออกทำงานได้ โหดยเฉพาะตุรกีซีกยุโรป
ในอิสตันบูล แต่ฝั่งเอเซียยัง ค่อนข้าง conservative ตอนนี้ทุคนถึง กทมแล้ว ส่วนพวกขอนแก่นก็รอขึ้นเครื่องตอนค่ำ😃😄😊

See More
No automatic alt text available.
Nares Sattayarak

ปราสาทปุยฝ้าย (Pamukkale)

พื้นที่ของตุรกีที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 ได้แก่พื้นที่บริเวณด้านเหนือของเมืองปามุกกาเล่ ที่ที่มีน้ำร้อนพวยพุ่งจาก...ความลึกหลายร้อยเมตรใต้ผิวโลก ขึ้นมาสู่ผิวดินตามแนวของระนาบรอยเลื่อนถึง 17 บ่อ น้ำเหล่านี้มีอุณหภูมิ ระหว่าง 35-56 องศาเซลเชียส การไหลท้นของน้ำร้อนนี้ทำให้เกิดภูมิสถาปัตย์ธรรมชาติเป็นอ่างน้ำหินทราเวอร์ทีนที่ลดหลั่นกัน กว้าง 300 เมตร ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ก่อนไหลลงไปด้านล่าง เป็นความสูงร่วม 100 เมตร ปรากฎการณ์เช่นนี้ เขาว่าเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณ 400,000 ปีมาแล้ว

จากภาพล่างท่านจะเห็นว่าหินที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินของบริเวณนี้ประกอบด้วย หินแปรเกรดสูงและหินอ่อนของมหายุคชีวิตเก่า ส่วนบนผิวดิน มีหินปูนอายุประมาณ 3-5 ล้านปี ปรากฎเป็นเนินอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ น้ำร้อนที่ถูกขับจากใต้ดินผ่านหินอ่อนก็ได้นำเอาสารละลายแคลเซียมไฮโดรคาร์บอเนตขึ้นมาสู่บริเวณนี้ ต่อมาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปะปนอยู่ในน้ำใต้ดินก็จะแตกตัวหายไปในอากาศ ทำให้สารละลายดังกล่าวเปลี่ยนแปลงเป็นแร่แคลเซียมคาร์บอเนตและน้ำ ตามสมการเคมีที่แสดงข้างล่าง

CA(HCO3)2 >> CACO3 + CO2 + H2O

สารละลายแคลไซต์ที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อมีสภาวะที่เหมาะสมทั้งด้านความเข้มข้นของแร่ อุณหภูมิ ของน้ำและบรรยากาศ ก็จะตกผลึกทีละผลึก ทีละเล็กละน้อย แล้วก่อตัวเป็นหินปูนทราเวอร์ทีน (พื้นที่สีเทามีกากะบาดในภาพ) ก่อให้เกิดเป็นแอ่งน้ำพร้อมขอบ รวมทั้งการตกผลึกเป็นเส้นเป็นสายคล้ายกับหินย้อยในถ้ำ ในภาพรวมจึงดูคล้ายกับน้ำตกสีขาว

น้ำที่ปราสาทปุยฝ้ายนี้ เชื่อกันว่า มีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ผู้คนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม ในอดีตกาลชาวโรมันได้สร้างเมืองใหญ่ (ประชากรประมาณแสนคน)อยู่ข้างบน ชื่อว่า “เฮียราโพลิส”(เมืองของราชินีเฮียรา) เมืองดังกล่าวนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างบ่อนำพุร้อนที่อยู่ด้านบนกับปราสาทปุยฝ้ายด้านล่าง มีร่องรอยที่แสดงว่าเป็นทางให้น้ำร้อนไหลผ่านตัวเมือง เห็นเครือข่ายการกระจายทางน้ำไปใช้ในบ้านแต่ละหลัง

ชาวเมืองเฮียราโปลิสจึงมีน้ำอุ่นน้ำร้อนอาบแบบสะดวกสบาย ไม่ต้องถ่อร่างไปแถวรัชดาภิเษกเหมือนหนุ่มไทยในปัจจุบัน อิอิ

See More
Image may contain: text
Nares Sattayarak is with Sanguan Choochang and 6 others.

มองตุรกีหยาบๆ ตามสายตาของนักธรณีวิทยา

ในด้านภูมิศาสตร์ ตุรกีมีเสี้ยวด้านเหนืออยู่ในทวีปยุโรป ในขณะที่ส่วนใหญ่ของประเทศตั้งอยู่ในทวีปเอเซีย ในด้านธรณีเทคโทนิคนั้...น เกือบจะทั้งหมดของตุรกี ตั้งแต่บนสุดตามแนวรอยเลื่อนเหลื่อมด้านข้างอนาโตเลียนเหนือ (North Anatolian Fault) (เส้นสีเหลือง) ตามภาพบานที่แนบ ลงไปถึงแนวของระนาบเลื่อนเหลื่อมด้านข้างอนาโตเลียนตะวันออก (East Anatolian Fault) (เส้นสีม่วง) ทั้งหมดนี้ถือเป็นเปลือกทวีป ชื่อ อนาโตเลียน (Anatolian Plate)

ด้านใต้ของอนุทวีปนี้ก็คือเปลือกทวีปอาราเบียน (Arabian Plate) ซึ่งในปัจจุบันนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และมุดตัวลงใต้ตุรกี (ตามแนวสีเขียว)ด้วยอัตราความเร็ว 15 มิลลิเมตร ต่อปี (ประมาณการงอกของเล็บมือเรา) การเคลื่อนตัวเช่นนี้ ทำให้ระนาบเลื่อนอนาโตเลียนเหนือมีการเลื่อนตัวของผืนดินฝั่งตรงกันข้ามไปทางขวา (โปรดสังเกตลูกศรสีดำ)(ดร.จ๊อบ ทรงคุณ บอกว่า ประมาณ 20 มิล.ต่อปี) ส่วนระนาบเลื่อนอนาโตเลียนตะวันออกเป็นการเคลื่อนตัวของแผ่นดินฝั่งตรงกันไปทางซ้าย ผลลัพธ์จากการเคลื่อนตัวของกระบวนการทางธรณีวิทยาเหล่านี้ ทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหลายครั้ง เช่น เมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งมีขนาดถึง 7.4 ริคเตอร์ มีผู้เสียชีวิตเกือบสองแสนคน นอกจากนี้ ยังเกิดการระเบิดและการไหลท้นขึ้นมาของภูเขาไฟ เมื่อประมาณสิบกว่าล้านปีมาแล้วจนถึงสองสามแสนปีที่ผ่านมา ทำให้มีชั้นหินซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟสลับกับชั้นหินที่เกิดจากแม่น้ำและในบึงน้ำจืด มีการระเบิดปะทุขึ้นมามากมายหลายจุด ทำให้สามารถพบเห็นภูเขารูปฝาชีที่มีแต่ขี้เถ้าภูเขาไฟ (cinder cone) หลายลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองใต้ดินที่โด่งดังของตุรกี ที่ที่ทริปตะลุยหิมะตุรกีของชมรมศิษย์เก่าธรณีเทคโนโลยีจะพาไปเยี่ยมยามอีกสองวันข้างหน้า ครับผม ท่านสารวัตร

See More
Image may contain: 1 person, smiling, outdoor
Image may contain: 4 people, sky and outdoor
Image may contain: 2 people, people smiling, sky and outdoor
ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.kkugta.org added 3 new photos.

ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. (Kkugta) เริ่มกิจกรรมทริปทัศนศีกษาต่างประเทศปีที่ 5 ปีนี้ไปเที่ยวชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคกลาง และแหล่งมรดกโลกด้านธรณีวิทยาข...องโลกที่ ประเทศตุรกี งานนี้ทั้งสนุกและได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ภูมิศาสตร์ และธรณีวิทยามากมาย มาติดตามเรื่องราวทริปนี้ร่วมกันครับ

See More
Image may contain: 1 person, smiling
Image may contain: text
iOK Logistics & Supply chain added 2 new photos — with Somchai Harnhirun.

ชาว ICT อุบลราชธานี เตรียมตัวเจอกันนะครับ

Pay It Forward การให้ไปข้างหน้าไม่สิ้นสุด
เด็กชายเทรเวอร์ แม็คคินนีย์ เรียนชั้นเกรด 7 ครูวิชาสังคมให้การบ้านชิ้นหนึ่ง โจทย์คือให้นักเรียนคิดว่าจะทำให้โลกน่าอยู่...ขึ้นดีขึ้นได้อย่างไร เทรเวอร์มีไอเดียเรียกว่า Pay It Forward แนวคิดคือ
อ่านต่อ ...

See More
Pay It Forward / ให้ไปข้างหน้า เด็กชายเทรเวอร์ แม็คคินนีย์ เรียนชั้นเกรด 7 ครูวิชาสังคมให้การบ้านชิ้นหนึ่ง โจทย์คือใ...
ioklogistics.blogspot.pe

การทำเหมืองข้อมูล โดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)
ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายแบบแต่ที่จะนำมากล่าวคือ...วิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ที่มีการพัฒนาเป็น Workflow มาตรฐานสำหรับการทำเหมืองข้อมูล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ
อ่านต่อ ...

See More
การทำเหมืองข้อมูลโดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี...
ioklogistics.blogspot.pe
Image may contain: one or more people, people standing, mountain, sky, nature and outdoor
iOKTravel

โลกใบใหญ่
ใจต้องสู้เรียนรู้โลกกว้าง
ไปดูในยามที่ไปกันได้นะครับ
ฝากทุกคนเตรียมตัว
ออกตลุยทริปร่วมกัน

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ added 8 new photos.

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ขอนแก่น เรื่อง "สินค้า มผช. ไทยก้าวไกลสู่ AEC"
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมพูลแมน จั...งหวัดขอนแก่น นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในเรื่อง "การดำเนินธุรกิจผ่านระบบดิตอล (E-Commerce) และระบบห่วงโซ่อุปทานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Supply Chain)" จัดโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
โดยในครั้งนี้นอกจากร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 11 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

See More

9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปี 2018 (9 creative industries in 2018) จากข้อมูลสรุปโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนหรือศูนย์กลา...งในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้สังคมไทย ได้รวบรวมข้อมูลเทรนด์ใหญ่ของโลก ทิศทางของกระแสโลก บทความงานศึกษาวิจัยที่มี มาสู่การประยุกต์ใช้จริงทางธุรกิจ และในชีวิตประจำวันของคนไทย
อ่านต่อ ...

See More
9 creative industries in 2018 / 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปี 2018 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปี 2018 (9 creative industries in 2018) จ...
ioklogistics.blogspot.pe