Làm cách nào để thêm bạn bè trên Facebook?
Cách thêm bạn bè:
  1. Nhấp vào thanh tìm kiếm ở đầu màn hình bất kỳ.
  2. Nhập tên, email hoặc số điện thoại di động của bạn bè vào thanh tìm kiếm và nhấp vào . Nếu bạn không nhìn thấy bạn bè, hãy thử nhấp vào Mọi người.
  3. Để gửi lời mời kết bạn cho ai đó, hãy nhấp vào Thêm bạn bè bên cạnh ảnh đại diện của họ. Một số người có thể không có Thêm bạn bè bên cạnh ảnh đại diện, tùy theo cài đặt quyền riêng tư của họ.
Nếu gặp sự cố khi thêm bạn bè, bạn có thể thử những bước này.
Tìm thêm bạn bè
Để tìm thêm bạn bè để thêm, bạn có thể:
  • Tải liên hệ lên từ điện thoại di động hoặc các tài khoản khác (ví dụ: email) của mình.
  • Từ các liên hệ được tải lên, bạn có thể thêm những bạn bè đã có tài khoản Facebook và mời những người chưa có tài khoản tạo một tài khoản.
  • Tìm những người bạn có thể biết.
Thông tin này có hữu ích không?