Posts
Tin Lành Của Đấng Christ - Bài 1 Chúng ta đọc về tin lành của Đấng Christ rất nhiều lần trong Tân Ước. Chúng ta nghe những người khác nói về tin lành của Đấng Christ. Chính chúng ta cũng thường nói đến tin lành theo những cách khác nhau. Nh...
vbi.edu.vn
Rao truyền và giảng dạy lẽ thật của Đấng Christ. Đào tạo người hầu việc Chúa cho Hội Thánh địa phương.
vbi.edu.vn
Reviews
Hội Thánh Của Đấng Christ has no reviews yet.
Tell people what you think
Photos
Posts
Hội Thánh Của Đấng Christ updated their profile picture.
No automatic alt text available.
Hội Thánh Của Đấng Christ updated their profile picture.
Image may contain: text