Photos
Posts

הידעתם? אתרי סרטים וסדרות פיראטיים מגייסים את משאבי המחשב של הגולשים בלי ידיעתם כדי לכרות מטבעות קריפטו. הפעולה יכולה לגרום להאטת המחשב ולעלייה בצריכת החשמל שלו! ראו הוזהרתם.

Posts