Photos
Posts
Aladin Adi Zeric
Kako je Isus razgovarao sa Bogom ili se molio Bogu, ako je JEDAN BOG?
Jedno od najčešćih pitanja koje mi ljudi postavljaju je: “Pa dobro, ako kažete da je samo JEDAN BOG (Biblija kaže ne mi) kome se onda Isus molio ako je On taj jedan Bog?”
To je jedno od najkontraverznijih pitanja Hrišćanske vere, koje je konačno dovelo i do poznatog sabora u Nikeji u Rimskom Carstvu kada su se pod pokroviteljstvom...

Želim da podelim za nas radosnu vest, da je sa radom počeo novi website Poruke Poslednjeg Vremena, na kojoj ljudi mogu dobiti najosnovnije informacije o tome "Šta je Poruka Poslednjeg Vremena".

http://www.poruka.org

poruka.org
Posts
Nevesta Hristova shared a linklistening to Vjernici Poruke posljednjeg vremena.
U. Merljak: Onaj koji je u vama Zagreb, 10. 6. 2017
youtube.com
Nevesta Hristova shared a linklistening to Vjernici Poruke posljednjeg vremena.
U. Merljak: Onaj koji je u vama Zagreb, 10. 6. 2017
youtube.com
Nevesta Hristova shared a linklistening to Vjernici Poruke posljednjeg vremena.
U. Merljak: Potpuna vjera Zagreb, 25. 3. 2017
youtube.com
Nevesta Hristova is listening to Vjernici Poruke posljednjeg vremena.

Filipljanima 4,6 Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu.